Elemek és kapcsolatok - szerelem és házasság kínai módra

Mi négyet használunk belőlük, úgymint föld, víz, tűz és levegő. A kínaiak eggyel többet. Ezek adják a világ arculatát, annak körforgását; keletkeznek, alakulnak, fennállnak, és feloldódnak. A kínaiak fogalma szerint az elem nem valamilyen anyag, hanem erő, amely által a kozmikus energia minden tulajdonsága leírható.

Mi négyet használunk belőlük, úgymint föld, víz, tűz és levegő. A kínaiak eggyel többet. Ezek adják a világ arculatát, annak körforgását; keletkeznek, alakulnak, fennállnak, és feloldódnak. A kínaiak fogalma szerint az elem nem valamilyen anyag, hanem erő, amely által a kozmikus energia minden tulajdonsága leírható. Valamennyihez rendelhetünk egy-egy szervet, pozitív és negatív jellemzőket, színt, ízt, égtájat, évszakot, napszakot, állatot, és számokat is. Ha tudjuk, milyen elemű évben születtünk, segít megérteni, miért vannak - vagy épp hiányoznak - bizonyos tulajdonságaink, egyes helyeket vagy színeket miért kedvelünk jobban, mivel mindennek sajátos, jellemző energiaminősége van.

Ahogy nyugaton megszülettek a különböző személyiségtipizálási módszerek, a kínai filozófia is megteremtette a maga rendszerét. Eszerint az emberek öt típusra oszlanak, az öt elemhez igazodva. Ez az öt elem: a Fa, a Tűz, a Föld, az Arany vagy Fém, és a Víz. A kínaiak szerint a házasság a típusok összeválogatásának tudománya, épp ezért eljegyzés előtt a szülők kicserélik egymással gyermekeik horoszkópját.

Némely típusok jól kiegészítik egymást, míg mások vagy egymást teszik tönkre, vagy együtt rohannak a közös pusztulásba. Ha azonos típusú fiú és lány kerül össze, a gyermekekben a férjnek és a feleségnek minden rossz tulajdonsága felerősödhet. Ha egy hanyag lányt (Víz) egy hozzá hasonló hanyag fiú lesz feleségül, a házasság belefullad a hanyagságba. Ha hirtelen természetű férfi (Tűz) vesz feleségül hasonló természetű nőt, a házasság elég a tűzben. A törékeny testű, szabályos arcú és kifinomult jellemű személy valószínűleg Fém. A nagy csontú, szegletes és durvaságra hajlamos bizonyára Fa. A kövérkés, hanyag, közömbös természetű egyén: Víz. A forróvérű, hirtelen természetű, nyugtalan és szeszélyes lény: Tűz. A nyugodt, megbízható, telt és becsületes ember: Föld.

Hogy milyen elem jellemzői érvényesek ránk, születésünk időpontjából tudhatjuk meg. Egy-egy elem lehet Yin (-) és Yang (+) minőségű is, ez szintén a születés évéből derül ki. A páratlan évek az első, míg a párosak a második csoportba tartoznak. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a kínai újév nem esik egybe a miénkkel, hanem kb. egy hónappal később kezdődik.

Létezik egy másik számítási mód is, amely kicsit bonyolultabban határozza meg, hogy valaki milyen elemhez tartozik:
Férfiak esetében: (100 - a születési év utolsó két jegye)/9
Nők esetében: (a születési év két utolsó számjegye - 4)/9

A maradékként kapott szám egy-egy elemhez tartozik. Ha nincs maradék, a 9-et tekintjük annak.
1: Víz
2, 5, 8: Föld
3, 4: Fa
6, 7: Fém
9: Tűz

Minden típus altípusokra oszlik, és minden altípusban sokféleképpen alakulnak a jó és rossz tulajdonságok. Van jó fa, és van rossz fa, van kemény és puha, sima és görcsös. Az arany megöli a puhafát, de a csontos és durva keményfa kicsorbíthatja az aranybalta élét, vagyis a durva, goromba férj finom, művelt feleségének rengeteg szenvedést okozhat. Föld és Víz könnyen és gyorsan egyesül, de az egyesülés eredménye sár, és az ilyen házasságból nagyra termett gyermek nem születik.

Viszont a Föld táplálja a Fát, és a Fa növekszik. Jó esetben a Fa kemény, mint a vörös szantál, amely nem rothad, és nem repedezik. De csak szilárd talajon áll meg, és a Földdel termékenyebbé válik, mint az Arannyal. Az Arany is lehet szeszélyes, és egy szeszélyes természetű feleség könnyen tönkreteheti a nemes Fát. A puha és gyúlékony Fát pedig a kis Tűz is könnyen felemészti.

A kínaiak szerint az a legoptimálisabb egy kapcsolat szempontjából, ha két olyan ember talál egymásra, akiknek eleme az építő kör szerint illeszkedik, és kerülik a pusztító kör szerinti házasságokat. Az építő kör a következő: a Fa táplálja a Tüzet, a Tűz teremti a Földet, a Föld szüli a Fémet, a Fém megtartja a Vizet, a Víz táplálja a Fát. A pusztítás köre pedig így néz ki: A Víz eloltja a Tüzet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Fém elvágja a Fát, a Fa felemészti a Földet, a Föld gátak közé szorítja a Vizet.

A helyzet azonban korántsem ennyire egyszerű és sablonos. Cseppet sem kell csodálkozni azon, ha két, elsőre egymást pusztító vagy korlátozó elemű ember mégis remekül él együtt. Hiszen ahogy az már korábban elhangzott, minden elemnek vannak jó és rossz tulajdonságai, nem mindegy, hogy az adott elem Yin vagy Yang természetű, és az sem, milyen kínai állatjegyben született az illető.

(A következőkben az egyes elemek részletes jellemzését vesszük sorra.)