Pogány magyarok- az elszenvedett tudás ára

A küzdelem a megélhetésért nemcsak arra sarkallta a pogány magyarokat, hogy mindennapos dolgaikkal jobban törődjenek, hanem arra is, hogy olyan képzetrendszert alakítsanak ki a félelemről és szorongásról, amely már a védekezést is lehetővé tette.

A szorongást és stresszt névmágiával „kezelték”; akár azzal, hogy a kimondás tilalma alá estek az egyes nevek, vagy pedig a gonoszt megtévesztő megnevezéseket találtak ki. Az utóbbi azt jelenti, hogy Nemélnek vagy Nemvagynak szólították az újszülötteket, mert a gonosz szellemek elől próbálták így elrejteni őket.

A tapasztalat átadásának a formája a mese és a hitvilág; ezekben szó esik a tűrésről, intésről és buzdításról a békés fáradozásra, és kibékítik az egyszeri embert azzal a ténnyel is, hogy ő maga nem rendkívüli. S mintha ezek óva intenének arra, hogy létezik olyan megszerezhető tudás — amelyen keresztül ugyan megérthető az élet és a halál misztériuma —, de keserves árat kell érte fizetnie a tudni vágyónak, mint afféle előfausti alaknak.

Az állattartás, vadászat, házasodás mind sok üggyel-bajjal jár, és mit tehet a létbe vetett ember, minthogy jobban a saját vasművesének a körmére néz, mert a fegyvere nélkül egy fabatkát sem ér az élete? Jó leányt kell kiszemelni a házasodásra: olyat, aki sok életképes utódot tud létrehozni, és dolgos asszony válik belőle. De ne olyan legyen ám, mint afféle buta nőszemély, aki ijedezik a testtől különvált lélektől, és a férjét is jól megijeszti vele! Mert ha ilyen lenne, akkor könnyen prédájává válna a gonosz szellemnek, amiről tudvalévő, hogy csak az embert kísérti. Ezért aztán a gonosz szellem megtévesztésére eszelték ki azt a csalafintaságot, hogy az újszülötteknek egészen különös nevet adtak, amely arra szolgált, hogy megtévesszék a túlvilágiakat. Így jártak pórul a gonosz szellemek, amikor a magyar csemetéket próbálták hatalmukba keríteni. - Nemél! Ha megint összepiszkolod az ünnepi gúnyádat, úgy elfenekellek, mint a kétfenekű dobot! - perlekedett a réges-régi derék magyar asszony, abban a biztos tudatban, hogy a komisz, égetnivaló kölyköt megóvta a rossz akaratú démontól.

Szorongás és stressz
A tudományos ismeretek hiányosságai sem akadályozták meg a régmúlt magyarjait abban, hogy megoldást és gyógyírt találjanak bajukra, ami nem volt más, mint az a rém, aminek a létezéséről mindenki tud: a névtelen szorongás. Ha a kórságokat és nyavalyákat különféle démonoknak, szellemeknek és lelkeknek tulajdonítjuk, akkor a szorongás csillapításának az egyedüli módja az a tett, amelyet ilyen teremtményekkel szemben célravezetőnek érzünk.

No de! Szelleme válogatja! És miután nem is olyan könnyű megállapítani, hogy melyik jelenség származik a pokoli démontól, vagy pusztán a szellemvezetőnk figyelmeztető ujja, ezért az összes olyan szerencsétlen végkimenetű esetet annak rovására írhatjuk, hogy nem  olyan könnyű megállapítani, melyikkel gyűlt meg voltaképpen a bajunk.

Ha nagy és erős szellemmel van dolgunk, akkor a leghelyesebb, ha nem packázunk vele. Ne húzzunk vele ujjat, ha csak nem vagyunk táltosok, nincsen kettős fogsorunk, és a kezünket is hiába tapogatjuk álmosan a fogmosás után, vajon kinőtt-e már a hatodik ujjunk. A leghelyesebb, ha áldozatot mutatunk be a szellemnek. Engeszteljük ki. Ajánljuk fel valamit neki. Lehetőleg olyasmit, amire semmi szükségünk nincs. A régiek is a kecskék, szarvasok és medvék beleit ajánlották fel, ha éppen azt nem tudták hasznosítani. Az engesztelő áldozat bemutatásának a ceremóniája óriási szerepet töltött be abban, hogy enyhítsen az egyén szorongásán, és újra erős szálakkal kösse a közösségéhez, mert hiszen együtt mutatták be az áldozatokat, és közösen határozták el, milyen áldozatot hoznak.

Mentálhigiénés nevelés
A ceremóniáknak az elmélyülés a legfontosabb momentuma. Ez olyan alászállás önmagunkba, amely éppen a korlátainktól való megszabadulást hozza el, és a rátalálást az emberi lényegre, amelyhez kizárólag magunkon keresztül, de magunk meghaladásával juthatunk el. Ennek az alászállásnak a formája az ima és meditáció, vagy akár az olyan szertartások, amelyek a résztvevők légzésritmikáját változtatják meg, és ezzel tökéletesen alkalmasak arra, hogy a közösség minden tagját kivétel nélkül bevonják a tapasztalásnak ebbe a misztériumába.

Ha rosszindulatú szellemmel hoz össze a jó sorsunk, akkor két dolgot is tehetünk: védelmet kérünk egy olyan teremtménytől, aki erősebb a rossz szellemnél, vagy pedig megpróbáljuk megtéveszteni.

Óriási tiszteletben kell tartani a kóbor lelkeket, mert könnyen előfordulhat velünk is, hogy a lelkünk nem tér vissza idejében a testünkbe. Ez megtörténhet a kettős lélek fogalmát valló régi magyar néphit szerint. Veszély akkor forog fenn, ha az alvót váratlanul ébresztik fel.  
 
A tudás megszerzésének és átadásának a formái a magyar hitvilágban
A halandók engesztelő áldozatokat mutathatnak be, imádkozhatnak, meditálhatnak, és szertartásokon vehetnek részt, vagy útmutatást kérhetnek attól, akit az „égiek” kijelöltek arra, hogy a magasabb rendű tudás edénye, fegyverhordozója, vagy papja legyen.

A passzív ismeretelsajátítás képzete csak a pogány magyar hitvilágot jellemzi, szemben a környező népek ezzel kapcsolatos hiedelmeivel. A magyar táltos nem megszerzi, hanem elszenvedi a tudást, és már azt is betegség adja hírül, ha az égiek különleges szerepre jelölték ki. Lázba esik, és napokra elveszíti az öntudatát. A békésebb változat szerint valamilyen ártalmatlan rendellenesség hívja fel a figyelmet születésekor a különlegességére: foggal, kettős fogsorral, vagy hat ujjal jön világra. Beteg pedig azért lesz, mert ez a tudás elnyerésének a módja. Ilyenkor a szellemi vezetői megfőzik, három napig forralják, darabokra szaggatják, majd újra összerakják ízenként és megkenegetik egy szerrel, amitől csodák csodájára minden tagja újra összeforr. De nem is lehet ez másként, hiszen ő az, aki arra van hivatva, hogy megküzdjön az emberi erőnél magasabb hatalommal.


Árvay Alica