Szabó Gitta: Dermedten állt...

Lett szeme egyre fátyolosabb,
üvegesebb.
Régi történetek megelevenedtek...

 


Dermedten állt, s esdekelőn nézett,
Nézett, egyre csak fel a magas égre.
A megáradt Duna hömpölygő vizében,
Múltjának minden rezdülése,
Gyermekkora drága emléke,
A folyó hullámaiban értek véget.

Látogatóba jött, felkeresni a múltat,
Melyet most a Duna örökre elmoshat.
Tehetetlenül áll, kezét ölelésre tárja,
Ám, nincs már senki, kit karjaiba zárna.
Szemeit könny áztatja:
Az egész múltja lett oda!

Megnyugvásra vágyott, de sokáig várt,
Már csak az elmúlás az, amit lát.
A ház, hol boldog gyermekként élt,
Nincs többé, mára már az enyészeté.
Siratja romba dőlt életét,
S hogy nem sietett, nem jött elébb.

Régi ismerősök felismerték,
Karon fogták, elvezették,
Nem hagyták magára bánatával,
Megkínálták, jó hazai pálinkával.
Hamarosan megnyugodott lelke,
Új-régi ismerősei körében.

Amint az óra mutatója halad előre,
Lett szeme egyre fátyolosabb, üvegesebb.
Régi történetek megelevenedtek,
S ismerőseivel újra gyermekek lehettek.
Képzeletben átéltek minden csínytevést,
Mit akkor, ott, tettek gyermekként.

Immár nevetve danolásztak,
A pálinka okozta kábultságban,
Majd, elmerültek a múlt kútjában,
Hová gyűszűjét ejtette a szegény leány.
Üres lelke feltöltődött emlékekkel,
Arcán pírral intett búcsút, múltja őrzőinek.