Vigyázz a nyelvedre! Gyorstalpaló varázstanoda, nem csak potteristáknak

Abrakadabra, hókuszpókusz és egy kis spiritusz. Kotyvassz velünk egy kicsit a varázsszavak boszorkánykonyhájában. Egy kis gyorstalpaló mágusképző, szóvarázsló bűbáj.

A szó teremtő ereje

A szó ereje, a kimondott gondolat olyan eszköz a kezünkben, melyet önmagunk és mások szolgálatába állathatunk, de amellyel vissza is élhetünk. A szavakkal gyógyíthatunk és a szavak meg is betegíthetnek; szavainkkal az egekbe emelhetünk, de meg is semmisíthetünk valakit.
Füst Milán író-költő-életművész is arra figyelmeztet bennünket, hogy vannak szavak, amelyek kifejezetten végzetesek, hiszen ha kiszalad a szánkon, hogy „nem szeretlek”, vagy”gyűlöllek”, akkor abban a pillanatban minden eldől. Gondolj csak bele egy pillanatra: visszavonhatom-e a kimondottakat másnap? Sajnos nem. Kimondattatott, és eldöntetett valami végleg.
 

Plecsniket ragasztunk

A kimondott szó sokszor már a következményt is világra hozza: örök klasszikus a „fekete bárány” szindróma nevű jelenség, amikor a gyerek olyan sokszor hallja környezetében, hogy ő rossz és haszontalan, hogy egy idő után igyekszik is megfelelni ennek a ráruházott szerepnek. Az ily módon megcímkézett (te rossz vagy-te beteg vagy-te nem vagy normális címkék) gyerekekkel és felnőttekkel telnek aztán meg a börtönök és elmegyógyintézetek - vallják a szociológiában a címkézés elmélet hívei is.
 
Óvatosan kell adagolnunk hát a szavakat (és címkéket), hiszen a szó többélű fegyver, ezért Buddha gondolata nem csak a történelem előtti időszak szavakban mágikusan hívő embereinek szól:

 "Gondolataink mi magunk vagyunk.

Minden, ami vagyunk, benne van gondolatainkban.

Gondolataink teremtik meg a világot".

Ki ne mondd! 

Vannak kultúrák és vallások, ahol bizonyos szavak és kifejezések a tabu tilalma alá is estek. Másutt tiltás alatt lévő tárgyak, emberek, cselekedetek számítottak tabunak, s ezeket nem lehetett névvel nevezni (például egy halottat, egy közösségből kitaszított embert vagy egy szellemet).

Jahve nevének kimondása például tiltott volt a zsidók körében, mert a hívek féltek Isten haragjától, hogy esetleg a nevet helytelenül használják, s bűnt követnek el („Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül…”). A  Harry Potter regényekben hasonlóan tiltott Voldemort, a gonosz varázsló nevének emlegetése (helyette:”tudodki” vagy „tudjukki” megnevezést használják).
 

Varázsolj el!

Az emberiség történetének kezdete óta azonban a szó a mágia szolgálatába is állítható: ilyenkor tudatosan alkalmazzák a szavakat a különféle okkult és természetfeletti erők mozgósítására, az egyéni élet befolyásolásának érdekében a mágia gyakorlói.

Ám a varázsszavak, varázsigék és ráolvasások a népi hitvilágban és a mesékben is bőséges példát szolgáltatnak. A népi hitvilágban gyógyító, de akár rontást hozó, továbbá szerelmi varázsszavak és ráolvasások voltak használatosak; míg a mesei varázsszavak főként bizonyos mesetípusok sajátjai (pl.„Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok!”), melyek segítségével a mesehősök csodás dolgokat hajtanak végre.

 Abrakadabra!

Varázsszavakkal mi magunk is találkozunk nap mint nap. Ám ha most megkérdezném Tőled, mit is jelent például az „Abrakadbra” szó, talán törni kellene a fejed a dolgon.

Nem is hinnéd pedig, milyen ősi kifejezéssel van dolgunk, mely nem csak holmi természetfeletti akcióhoz, vagy paranormális tevékenységhez hívható segítségül, hanem különféle betegségekkel szembeni védelemben is hasznosítható, hiszen ez eredetileg egy betegségűző varázsige volt.

Elárulom, hogy e nemzetközinek tekinthető varázsige eredetét tekintve sokféle magyarázattal álltak eddig elő. Az egyik legvalószínűbb elképzelés szerint azonban egy alexandriai gnosztikus szekta által használt abraxa szóból származhat e kifejezés (a szekta legfőbb istenségének neve után).
 

Gyógyulj varázsigével!

Az abraxa feliratot római kori amuletteken fedezték fel, ami arra enged következtetni, hogy szorosan kapcsolódott különféle gyógyító tevékenységekhez. A Kr.e 1 századtól ugyanis már készültek olyan varázskövek (gemmák), melyeket egyértelműen talizmánnak szánták, s gyűrűkőként, fülbevalóként vagy ruhába varrva használták. Ezeken a talizmánokon olvasható többek között az abrasax varázsige különféle varázsjelek és képek kíséretében.

Egy római orvos, bizonyos Quintus Srenus Sammonicus pedig a gyógyulni vágyó betegeknek javasolta e varázsigével ellátott amulett, egy háromszög alakú fordított pergament viselését, mely szerinte elősegíti a betegség távozását.

Hasonló formában használták a kifejezést a középkorban is: a háromszög alakú táblácskákra úgy írták fel a varázsigét, hogy a betűk a háromszög csúcsa felé folyton fogytak. A Szimbólumszótár szerint az első betűk valószínűleg a Szentháromságra utalhattak, s a héber eredetet valószínűsíthettek:  A az Atya (áv); B a Fiú (bén); R pedig a Szentlélek (ruáh) kezdőbetűje.

[kapcsolodo_cikkek]

Hókuszpókusz!

Íme a másik időtlen klasszikus varázsszó, amellyel a bűvészek elbűvölnek bennünket. Valószínűleg ikerszóval van dolgunk, amely egy latin halandzsa lehetett. A pap e szavak segítségével magyarázta el az istentiszteleteken, hogy a kenyér mit szimbolizál: hoc est enim corpus meum (’mert ez az én testem’), ám valószínűleg a latint kevéssé ismerő emberek nem teljesen értették pontosan a kifejezést, így fabrikált belőle a hókuszpókusz halandzsát.
A XVIII. századtól aztán a szemfényvesztés szolgálatába állították ezt a félrehallott kifejezést is.

Rövid kis varázskörutunk után megfáradva, a cikk szerzője lassan el is tűnteti magát, kedves engedelmeddel, stílszerűen egy varázslattal: Csiribi-csiribá avagy csiribri …apropó, azt tudtad, hogy a biri varázslót jelent?