Ramazan, vagy Ramadan? - megkezdődött a szent böjt

A böjtnek nem csak testi értelme van, nem egy fajtája a fogyókúrának. Spirituális útönmagunkhoz. Az iszlám böjt - a nemzetközileg ismert böjtök között a legnagyobb - különösen alkalmas időpont arra, hogy megtaláljuk belső bölcsességünk forrását. Ám nem mindenki számára ...

Ramazan vagy Ramadan?
Tulajdonképpen mindegy, hiszen a szótő jelentése adja meg a valódi magyarázatot. A Ramazan szó az arab "ramaz" szóból ered, melynek eredeti jelentése a szárazságtól felrepedezett föld felső rétege. A kiszáradt földlemezkék széle víz után vágyakozva az ég felé hajlik, hogy a megváltást hozó eső első cseppjeit felfoghassák. Egyetlen megfogható hasonlat sem szimbolizálja szebben az eredetéhez visszatérő lélek erőfeszítéseit és írja le jobban a valódi böjtölő belső állapotát.

Szufik és a Ramazan
A szufi út, valódi vallás egy módszer azok számára, akik a belső úton akarnak menni, egy olyan spirituális iskola, melyben tanárok, feladatok, és vizsgák is vannak. A Ramazan havi böjt ebben az "iskolában" a feladatok egyike. Nem arról a vallásról van itt szó, melyet az emberek az évszázadok során kedvük és érdekük szerint alakítottak, hanem arról a belső útról, mely elvezet bennünket lényünk forrásához és a Lét végtelen tudásához.

Az élet valódi iskolája - a lecke fel van adva
Nem mindenki szeretne orvos lenni. Akik viszont szeretnének, azoknak tanulmányokat kell folytatni egy magasabb fennhatóság által elrendelt és elismert felsőoktatási intézményben, ahol olyan előadások és gyakorlatok folynak, melyeket az egyetem professzorai írnak elő. Az elméleti oktatás után gyakorlati feladatok következnek, melyeket a hallgatóknak meg kell oldaniuk. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy senkiből sem lehet orvos, akárhány ovosi könyvet tanult is meg kívülről. Az orvosi fogásokat csak az elmélet után a gyakorlatban lehet megtanulni.

Ez egy kézzelfogható szakma, mint az orvostudomány esetén magától értetődik. Ellenben ha meg nem fogható dolgokról, mint a lélek, a szellem, élet és a halál kérdéseiről van szó, akkor könnyen elfeledjük a logikát, pedig ez ugyanolyan egyszerű. Minden egészséges emberben benne rejlik az orvossá válás képessége, de csak kevesen vállalják fel az ehhez szükséges egyetemi tanulmányok fáradalmait. A valódi vallás is egy "egyetemi tanulmány", melynek végén az ember saját léte fölötti tudás áll. Ennek során nem sejtett képességek fejlődnek ki és a tanítvány elsajátít egy olyan átfogó tudást, mely az előbb említett anyagi példával szemben nem korlátozott, hanem végtelen, mint ahogy maga lét is az.

Az összes képesség kifejlődik
Ezen képességek kifejlesztésének és a végtelen tudás felfedezésének képessége mindenkiben ott rejlik, csak nem mindenki szeretne errõl tudni. Sokan szeretnének erről tudni, de csak kevesen vállalják az ehez szükséges fáradalmakat. A lehetõség mindenki számára fennáll, csak kevesen élnek vele.

A böjtölés gyakorlata
Ha tehát egy olyan kifejezésrõl van szó, mint a böjt,(bármely böjt, nem csak a ramazan!)  akkor tudnunk kell, hogy ez egy spritualitás nevű egyetemnek az egyetemi gyakorlata. Ezt a gyakorlatot viszont a hallgatók számára találták ki és ezért csak számukra van értelme. Vajon mi haszna lenne annak, ha egy kívülálló érdeklõdõ részt venne egy anatómiai gyakorlaton? Legjobb esetben elszórakoztatná, már amennyire egy ilyen elfoglaltság szórakoztató. Különben az ember csak fecséreli az idejét, vagy rosszabb esetben az elsõsegély osztályra kerül és az ájultságból kell ébresztgetni.

A Ramazan spiritualitása
A Ramazan hónap arra szolgál, hogy a tanítvány közelebb kerüljön belsõ világához. Az elsõ lépés az, hogy lecsökkenti a külvilághoz fűző megkötöttségeket és félreteszi a zavaró elemeket. Ennek a folyamatnak minden szinten le kell játszódnia, külsőleg és belsõleg is. A kívülálló ebből csak az evésről és ivásról való lemondást észleli. Ez azonban csak a külső héj. A lényeg belül megy végbe. Ezért is van az, hogy ha valaki megpróbálja utánozni ezt a külső héjat, semmit sem ér el abból, amit el kéne érnie.

A böjt ösvénye
A böjtölő lépésről lépésre elvágja az anyagi világhoz fűző megkötöttségeket, hogy közelebb kerüljön a nem anyagi világhoz. teszi mindezt úgy, hogy közben az anyagi világban él. A fizikai szinten ez abban nyilvánul meg, hogy lemond a nappali étkezésrõl. Az érzelmi szinten megbocsát mindenkinek és lemond mindenről, ami az érzelmekre gyakorol befolyást és az értelmi szinten kizárja a gondolati befolyásokat. Becsukja a külső szemeit, hogy kinyílhassanak a belsők. Elhatárolódik mindentõl, ami az érzelmeket pozitív vagy negatív értelemben ingerli. Becsukja a külsõ szemeit, miközben nem avatkozik mások dolgába, csak azt veszi észre, ami rá tartozik és csak azzal foglalkozik, ami az adott pillanatban feltétlen szükséges, félreteszi még az oda nem tartozó gondolatokat is.

A belső világ kapui kinyílnak
A belső világ kapuinak kinyitásához erős akarat, koncentráció és végtelen szeretet szükséges. A böjt megkönnyíti ezt a fáradozást. A lélek visszavágyik eredetéhez. Meditációk és imák segítségével visszatér "Kedveséhez" -az örökké szerető felsőbb valójához - a szíve házába. Miközben magányosan várja a Vele való találkozást, lépésrõl lépésre feloldódnak a kötelékek és feltárul az út a lélek szabadulása felé. A láthatatlan világbeli Segítők és Útjelzők közelebb kerülnek, hogy segítsék az útkeresõt.
Út a Lét Forrása felé
Az évnek egyetlen időszakában sem olyan könnyű az út a Lét Forrása felé, mint a Ramazan éjszakáin, különösen néhány éjszakán, melyeket "Shab Quadr"-nak, azaz az "Érték éjszakájának" neveznek. A név onnan ered, hogy ezeken az éjszakákon a lélek számára a legkönnyebb az út valódi belső értéke felé. Ezért is áll ez a Koránban: "Shabe Quadr jobb, mint ezer hónap."

Ramazan azért Szent, mert a lélek szentségéhez, azaz tökéletességéhez vezet, méghozzá a szabadság, a kötelékektől és korlátoktól való mentesség és a végtelen tudás szellemiségében. Ez a Szentség csak azok számára nyilvánul meg, akik végrehajtják a belsõ és a külső böjt spirituális gyakorlatát. Ez a böjt nem lemondást jelent, hanem feladást, mint ahogy a rab rázza le béklyóit. Aki böjtöl és közben úgy érzi, hogy lemond valamiről, vagy hogy ezt Isten, valaki más kedvéért, esetleg kötelességből teszi, az messze tévedt az igazságtól. Ahogy a záróvizsga az orvosi egyetemen sem kötelező mindenki számára, csak a végzős hallgatóknak, akik ezzel beléphetnek a gyógyító művészet kapuján.


Baffia Enikő, - Oveyszi szufi iskola