Falloszok forradalma - vaginák lakomája (Képekkel)

Vajon mit rejtegethetett egy 18. századi hölgy a szoknyájában? Milyen művek kerültek tiltólistára erotikus tartalmak vagy illusztrációk miatt? Erről is tanúskodik a Veszedelmes olvasmányok címet viselő kiállítás, melyet az Országos Széchenyi Könyvtárban tekinthetünk meg 2007. szeptember 15-től december 16-ig a Budavári Palotában.

Olyan könyveket, illusztrációkat, bútorokat és tárgyakat mutatnak be, melyek a 18. század Franciaországában születtek,és  felidézik a felvilágosodás idejének sajátos atmoszféráját.

A kiállítás gondos előkészületekről és kiváló ízlésről árulkodik – melyről volt szerencsém személyesen is meggyőződni. Három teremben helyezkednek el a pajkos hangulatot idéző könyvek, képek, tárgyak – melyek a látogató útján termenként előrehaladva egyre pikánsabbá válnak.

Vitrinbe rakott erkölcsi rosszallás
A felvilágosodás korában Európa szerte tiltólistán szerepeltek az erotikus tartalmú művek csakúgy, mint Rousseau vagy Voltaire könyvei. Az előbbiek erkölcsi tartalmával nem értett egyet az akkori hatalom, az utóbbi filozofikus írások pedig forradalmi szellemiségük miatt lettek elrejtve az olvasók elől. Ezért a 18. századi francia irodalom és képzőművészet ezen remekei kiszorultak az értékesnek tartott művészeti alkotások köréből - mindegy volt, hogy csak sejtető erotikát ábrázolt az alkotó, vagy épp manapság pornográfnak tekinthető produktumról volt szó.

Granasztói Olga, a kiállítás kurátora szerint: „Lényegében mostanáig ugyanez az erkölcsi rosszallás határozza meg a kiállításon szereplő művekhez való viszonyunkat”.
Ezt talán alátámasztja az a tény, hogy szponzorokat is nehéz volt találni a kiállítás témája miatt. A kirekesztettség és tudományos érdektelenség fokozatosan megszűnni látszik, mert Nyugat- Európában egyes műveket újra kiadnak, valamint néhány egyetemen bekerülnek a tananyagba is.

A gálánstól a pornográfig
A kiállításon bemutatott képek két csoportba sorolhatóak. Az első, a gáláns típus, melyek a szereplőket a szerelmi aktus előtt vagy után ábrázolja – a képek szimbolikus üzenetet közvetítenek az esemény előzményeiről vagy következményeiről. A francia nyelvben a gáláns szó egyébként egy kissé más jelentéssel bír, mint a magyarban - nyelvünkben inkább udvariasságot illetve lovagiasságot takar, a szerelmi jelentése már csak halványan él a köztudatban

A második kategória képei már nem sokat bíznak a szemlélő képzelőerejére. Felettébb könnyű egyébként meghúzni a határt a gáláns illetve a pornográf kategóriák között. A 18. század viszont nem ismerte a pornográfia, mint külön kategória fogalmát, a mai értelmében csak a 19. századtól kezdték el használni. Akkoriban mindent, ami az egyházi és politikai hatalom elleni kritika volt tulajdonképpen, obszcénnak neveztek.

Szatírával fűszerezett erotika
A kiállításon az erotikus ábrázolás mindkét végpontja (a sejtető illetve a fantáziára már semmit sem bízó), illetve a köztük lévő finom árnyalatok megtalálhatóak, megszemlélhetőek. Az illusztrált könyvek egyik érdekes, jellegzetes típusa, mely a kicsapongó papokat, apácákat, szerzeteseket vagy a társadalmi elit viselkedését veszi célba; ilyenkor az erotika háttérbe szorul a szatirikus mondanivalóhoz képest.

A ma pornográfnak nevezett műveket akkoriban nem volt könnyű elválasztani az egyéb tiltott könyvektől, akkoriban „filozófiai” alkotásoknak hívták őket úgyszintén, mint a politikai tartalmú írásokat, vallás- illetve egyházellenes röpiratokat, filozófiai esszéket.

Mindegyik az uralkodó ideológiát, a királyságot, az egyházat támadta a racionális gondolkodás és az anyagi szintű élvezetek szellemében.

Pajkos könyvecskék
A 18. században megjelenő erotikus irodalom nemcsak műfajban jelentett újdonságot, hanem a könyvek mérete és az olvasási szokások, körülmények is egyidejűleg változtak. Az illusztrált erotikus könyvek nyolcad, tizenketted részei voltak az abban a korban megszokott hatalmas méretű könyveknek. Elterjedt volt a közös, hangos felolvasás, viszont a gáláns könyveket már nem lehetett társaságban forgatni. Bármikor el lehetett rejteni, séta közben elővenni, és nem utolsósorban kényelmesen, fekvő helyzetben is könnyen lehetett tartani. A kis mérettel a csempészkereskedők is könnyebben boldogultak.

Magányos percek, szárnyaló fantázia
Megjelent a magányosan olvasó nő, melyet korabeli festmények is ábrázolnak, mikor is a hölgy otthoni öltözékben adja át magát az olvasásnak, és a fantáziáját szabadon engedi. Ekkor jelennek meg az új típusú olvasóbútorok, melyek az izgalmas és hosszas olvasást tették lehetővé, pl. a hátradöntött támlájú, karfás fotel.

Az illusztrációk jelentősége is megnőtt, és elengedhetetlenné váltak az erotikus könyvekben. Feladatuk a vágy felkeltése, a képzelet szárnyra keltése volt. Esetenként láttatták azt is, amiről a szöveg hallgatott, viszont bizonyos mértékben alá is rendelődtek a szövegnek. Így néhány esetben a kép kiegészítette, máskor fokozta, néhol pedig torzította is a szöveget.

Bővebben a kiállításról ITT >>>


Révész Márta
(Kép: HarmoNet)