Szerelmi jósda - Te hogy jössz ki a pároddal?

Szerelmi jósdánkból megtudhatod, hogyan működik párkapcsolatod az elemek szintjén. Vajon mennyire illesz össze partnereddel a hétköznapok világában? Tudd meg magad, és párod elemi hovatartozását múlt heti jósdánkból, és vesd össze a két elemet egymással!

A régi tanítások azt mondják, négy elem létezik a Földön, és ebbe a négy elembe mindent és mindenkit be lehet sorolni. Ennek megfelelően az embereket is. Vannak olyan emberek közöttünk, akikben a tűz, vannak olyanok, akikben a víz, olyanok is, akikben a levegő, és végül olyanok, akikben a föld elem fejti ki dominanciáját.

 Természetesen mindannyian ennek a négy elemnek a keveréke vagyunk, de azért mégis van egy, amelyik nagyobb mértékben ütközik ki természetünkön.

Hogy melyik elemhez tartozol, megtudhatod múlt heti szerelmi jósdánkból>>>

Ellentétek vonzzák egymást!
A hagyományok szerint bizonyos elemek jól kijönnek egymással, ugyanakkor mások kevésbé. Viszont ügyelnünk kell, ha emberi kapcsolatainkat pusztán az elemek harmóniája vagy diszharmóniája alapján kívánjuk megítélni! Ugyanis jó, ha szem előtt tartjuk, hogy ebben a témában még a közmondások is homlokegyenest ellentétesek egymással: „megtalálja a zsák a foltját”, ami inkább arra enged következtetni, hogy az egymáshoz hasonló természetűek könnyebben találják meg a közös hangot, valamint:
„az ellentétek vonzzák egymást”, ami magyarázatra sem szorul egyértelműsége miatt!
Na vajon melyik nézet állja meg jobban a helyét? Kétségtelenül a barátságon alapuló kapcsolatokban elsődleges a közös vonás, hasonlóság megtalálása, ám partnerkapcsolatban épp az ellenkezője igaz.

Hát van-e a Földön még két olyan ellentétes lény, mint FÉRFI és NŐ???

Tudd meg, hogy választottadban melyik elem fejti ki legerősebben a hatását. Ennek legegyszerűbb módja, ha vele is elvégezteted a tesztet>>>
 
Ha mindez megvan, már csak össze kell vetni a kapott eredményeket!

Lássuk!

Tűz - Tűz>> Tűz - Levegő>> Tűz - Víz>>
Víz - Víz>> Víz - Föld>> Tűz - Föld>>
Levegő - Levegő>> Levegő - Tűz>> Levegő - Víz>>
Föld - Föld>> Föld - Víz>> Levegő - Főld>>
 

Ha szereted az efféle jósdákat, akkor regisztráld magad a Harmóniakártyára>>>

Kiváncsi vagy, hogy melyik minőséghez tartozol? Kattints ide, és megtudod!>>>

 

Tűz-tűz:

Harmóniában
Két dudás egy csárdában? Elég intenzív érzelmekre lehet számítani, mondhatni, kifejezetten inspirálják egymást a tüzes emberek. Ha sikerül megtalálni a közös nevezőt, akkor nagyon jól tudnak együtt működni, csak úgy ég a munka a kezük alatt. Gyorsaságuk, energiájuk összeadódva még több sikert hoz nekik.
Diszharmóniában
Ha nincsen összhang, akkor előfordulhat, hogy folyamatosan versengenek, rivalizálnak egymással. Az a kérdés, hogy két ilyen impulzív egyéniség együtt, vajon meddig tud nagy lángon lobogni? Előfordulhat, hogy folyamatosan feszültség van közöttük, és a túl sok feszültség sajnos túl sok veszekedéshez is vezethet. Az ilyen veszekedések mindig az egyik fél megalkuvásával kell, hogy záruljanak. Mi az a határ, ameddig még elmehetnek az örökös konfrontációkban, vitákban, összetűzésekben. Csak nehogy túl hamar kialudjon a lelkesítő tűz a kapcsolatból!

Víz-víz:

Harmóniában:
Nincs még két elem, amely ennyire át tudná érezni egymás örömét, bánatát. Együtt sírnak, együtt nevetnek, szinte érzik egymás legkisebb rezdülését is. Szinte szavak sem kellenek, mindenben össze vannak hangolva. De hol marad a dinamika, a lendület, az izgalom a kapcsolatból? Ki szab határokat a nagy érzelmi áradásnak?
Diszharmóniában:
Ha nem működik jól a kapcsolat, annak az az oka, hogy a túl sok érzelemnek nincs ki gátat szabjon. Egy vizes embernek szüksége van egy valamelyest, legalább nálánál szilárdabb természetűre, aki behatárolja, kissé határtalan természetét. Kell valaki, aki a realitás talajáról igazgatva, megvalósítja a vizes ember álmait, ábrándjait, elképzelését. Ha egyáltalán szeretné, hogy megvalósuljon?!

Levegő-levegő:

Harmóniában:
Kapcsolatuknak lényege a közös gondolatiság révén létrejött összhang. Képesek együtt végigszáguldani a világot. Nagyon jól megértik egymást. Mindig van közös téma, mindig van valamilyen tanfolyam, amire közösen elmennek. De a kérés az, hogy meddig működik egy párkapcsolat, ha mindenben csak az értelmet keressük, és az érzelmek nem kapnak helyet benne?
Diszharmóniában:
Folyamatos száguldozásuk következménye lehet, hogy a személyes találkozásaikat egyre inkább a telefonos kapcsolattartás és a hűtőszekrényen való üzengetés váltja föl. Az ilyen jellegű eltávolodás senkinek sem tesz jót. Csak nehogy szélviharrá változzon kapcsolatuk, mert akkor kő kövön nem marad. Az érzelmek hiánya előbb-utóbb jelentkezik valamelyik félnél, ami egyértelműen barátsággá fogja változtatni az addigi párkapcsolatot.

Föld-föld:

Harmóniában:
Kifejezetten jól boldogulnak együtt a gyakorlati világban. Csupa hasznos dolgot képesek együtt megvalósítani, és feledhetetlenné tenni, megörökíteni. De hol van az az erő, ami továbbviszi a kapcsolatot a fejlődés irányába? Hol van a fantázia, a lelkesedés? Vajon anélkül működik egy kapcsolat?
Diszharmóniában:
Előfordulhat, hogy mindketten oly mértékben bezárkóznak saját kis világukba, hogy a végén már csak, mint két erődítmény élnek egymás mellett, nem találva egymáshoz a kulcsot! Nem tudják már egymást ösztönözni, és belesüppednek az anyagi világ élvezetébe, megfosztva kapcsolatukat a fejlődés lehetőségétől.

Ha szereted az efféle jósdákat, akkor regisztráld magad a Harmóniakártyára>>>

Tűz-víz:

Harmóniában:
Ha megtalálják az arany középutat, vagyis a víz nem oltja ki a tűz lelkesedését, vagy éppen fordítva, a tűz nem párologtatja el a víz nyugalmát, akkor még jól is működhet egy ilyen ősi ellentéten alapuló kapcsolat. Akár egy gőzgép! Sok olyan dolgot tanulhatnak egymástól, ami esetleges szélsőséges természetűket tompíthatja. A tűz megfontoltabbá válhatna, a víz pedig kaphatna egy kis lendületet, életörömöt, optimizmust a tűztől.
Diszharmóniában:
A víz érzelmessége, és megfontolt óvatossága gondot okozhat a tüzes embernek, számára mindez egyszerű gyávaságnak tűnhet. A víz, pedig egyszerűen, gőzzé válva menekül a fenyegető tűz lobogása elől.

Tűz-föld:

Haromóniában:
Sajnos ez a két elem nagyon nehézkesen tud együttműködni. A megoldás kulcsa itt is annak a középútnak a megtalálásában rejlik, aminél még senkinek sem kell föladnia önmagát. Vagyis a túl mobilis tűznek kicsit csökkentenie kell féktelen tombolását, hogy a föld valamelyest el tudja őt viselni, a földnek pedig lejjebb kell adnia ragaszkodásából, merevségéből, hogy együtt tudjon működni a nagyfokon égő tűzzel.
Diszharmóniában:
A tűz nehezen viseli a föld nehézkességét, és kicsit unalmasnak találja annak földhözragadt mentalitását. Egy rossz kapcsolatban a föld a tűz mellett a legjellemzőbb tulajdonságát veszítheti el, a szilárdságát. Ha a tűz túlságosan felizzítja, megolvad, és olyanná válik, mint a láva. A tűz képes hebrencskedéseivel, folyamatos kockázatvállalásával felélni a föld által oly nagy gonddal felhalmozott tartalékokat. Ebbe a föld szinte belepusztul. Fordított esetben sem jobb a helyzet. A túl sok földies tulajdonság, megöli a tűzben mindazt, ami a lényegét jelenti, és az kialszik.

Víz-levegő:

Harmóniában:
Nehéz elképzelni egy olyan kapcsolatot, ahol az egyik fél a lelki világban, míg a másik a realitás világában tartózkodik. Itt is csak egy megoldás van, megtalálni az arany középutat, hogy mindenki megkapja azt, amire vágyik. Ha a vizes ember képes kicsit közelebb húzódni a realitás talajához, melyben az intellektus kapja a fő szerepet, akkor a talán lesz közös nevező levegős párjával. Ugyanez igaz visszafele is. A levegős embernek érdemes lejjebb adnia a lelki dolgokról gondolt szkepticizmusából, hogy jobban megérthesse vizes társát. Pedig a víz jegyűek tudnák emberibbé tenni a levegő jegyűek absztrakt eszméit.
Diszharmóniában:
Nem vegyülnek egymással. A levegő a vízben buborék formájában halad tovább. Ezzel védve gondolatvilágát az érzelmek özönétől. A levegő nem tudja megérteni a víz érzelemvilágát, míg a víz nem tudja átérezni a levegő intellektuális világát. A mélységeket kedvelő víz a levegőt túlságosan felszínesnek tartja. Mikor a levegő kihűl, és a víz már nem bírja, akkor jégréteget képez magán, ezzel védve meg titkos, meleg lelkiségét.

Levegő-föld:

Harmóniában:
Ez a két elem sajnos nem tud megfelelően kapcsolódni egymáshoz. A legjobb, amit tehetnek, hogy ők is megkeresik azt a középutat, ami még megengedi, hogy közös nevezőre jussanak. A levegőnek csökkenteni kell mobilitását, a földnek pedig merevségéből kell egy kicsit leadnia. Ha ez sikerül, akkor a föld képes talajt adni a levegő légvárainak, megvalósítva azokat a realitás talaján, a gyakorlatban. A föld pedig hasznosnak találhatja a levegő által birtokolt információ tömeget, mert azt egy-egy munkájában hasznosítani tudja.
Diszharmóniában:
Kapcsolatuk a sivatagi homokviharra emlékeztet, ahol a szél felkapja és viszi magával a darabjaira esett föld homokszemcséit. A föld nem érzi jól magát a levegő közegében, mivel ezek az emberek inkább 4 lábbal a realitás talaján szeretnek állni. A levegő pedig szárnyait veszti, ha a föld nehézkes és merev eszméit ráerőltetik.

Ha szereted az efféle jósdákat, akkor regisztráld magad a Harmóniakártyára>>>

Tűz-levegő:

Harmóniában:
Ez a két elem kitűnően illeszkedik egymáshoz. Mint tudjuk, az égéshez levegőre van szükség. Ahol az eszme és az akarat egymásra talál, ott általában jó dolgok születnek! A levegő nyakatekert gondolkodásmódja képes alapot adni a tűz hebrencs ötleteinek, elképzeléseinek. A levegős ember nagyra értékeli a tüzes emberek lelkesedését, lendületét.
Diszharmóniában:
Előfordulhat, hogy ha a levegő nagyon belendül, akkor „orkán erejű süvítése” képes, és elfújja a tűz lelkesedését, elveszi optimizmusát, kedvét. Fordított esetben pedig a tűz képes olyan nagy fokon égni, hogy felemészti maga körül az összes levegőt, mintegy megsemmisítve a másikat.


Víz-föld:

Harmóniában: Kifejezetten harmonikus ez a kapcsolat. A víz termékennyé teszi a földet, a föld pedig képes gátat szabni a víz áradó érzelmeinek. A víz képes a föld merev, szilárd szerkezetét élettel feltölteni, és ezzel formálhatóvá varázsolja azt. Magyarán a vizes emberek jól értenek a föld jegyűek nyelvén.
Diszharmóniában:
A túl sok semmiből sem jó! A rengeteg víz mocsárrá változtatja a stabil földet, és a túl sok föld képes elszívni mindent a vízből. Ha a vizes ember ráömleszt mindent érzelmet egy föld jegyűre, akkor az az ember lehet, hogy elveszti a stabilitását, szilárdságát. Míg ha túl sok földi eszmét kívánunk ráerőltetni egy víz jegyűre, úgy az elveszítheti fantáziavilágát.

Ha szereted az efféle jósdákat, akkor regisztráld magad a Harmóniakártyára>>>

Képek:Scott Robinson
           lótusz
           4 elem