Egyesülj az isteni energiákkal márciusban!

Már csak néhány nap, és részeseivé válhatunk Mária Magdolna és Jézus gyógyító, isteni jelenlétének ebben a csodálatos hónapban, melynek minden egyes napját az istennői energiák fonják át.

A bolygót körülölelő energiák most minden eddiginél erősebben támogatják a Földanya és az emberiség rég várt gyógyulását, ami az egész univerzumra pozitív hatást gyakorol majd. Történelmünknek ezen a pontján, a gyűlölködés és békétlenség fájdalmas időszakában nem halogathatjuk tovább az új kor megalapozását.

Mária Magdolna jelenlegi földi küldetése a férfi és a női princípium alkímiai egyensúlyba hozásáról szól, mely az emberiség számára egy nagy ugrás a tudatosságban. Ehhez égető szükség van a világunkat és önmagunkat behálózó negatív energiák, elavult viselkedési minták, függőségek, sérelmek, félelmek kitisztítására és elengedésére.

Mély spirituális és szimbolikus szinten a női lelkiség a földhöz (az anyaghoz), míg a férfi energia az éghez (a szellemhez) kapcsolódik. Az elmúlt kétezer év domináns patriarchális világszemlélete a szellem és az anyag elkülönülésén alapult, és a szellemet az anyag fölött állónak gondoltuk. Emiatt úgy tekintettünk a földre, mint amit a következményekre való tekintet nélkül ki lehet zsákmányolni, csakúgy, mint ahogy sok kultúrában a nőket is kihasználandó árucikknek tekintik, megfeledkezve jólétükről és személyes szabadságukról.

Mária Magdolna szerint elkerülhetetlen,
hogy most végre begyógyítsuk sebeinket, és a nőiséget visszahelyezve jogaiba egyensúlyt teremtsünk a férfi és a női energiák, a Szellem és a Föld között. Ezek a magasztos szavak azonban csak akkor nyernek értelmet, ha ezeket a minőségeket a saját életünkben valósítjuk meg – ennek egyik elősegítője és „bölcsője” lehet a kölcsönös biztonságon, lelki őszinteségen és Kedvesünk megbecsülésén alapuló Szakrális Párkapcsolat, amelyet Mária Magdolna és Jézus is követtek földi megtestesülésük idején.

A béke, szeretet és elfogadás világának megteremtése
A 2008 tavaszán áradó isteni és istennői erők lehetővé teszik számunkra, hogy felemeljük magunkat és egymást és elkezdjük lerakni az alapjait a béke, szeretet és elfogadás magasabb rendű világának. Márciusban az Istennő hármas energiáit (a Szűzben, az Anyában és a Vénasszonyban rejlő erőt) ölelhetjük magunkhoz, áprilisban pedig az Istenség férfi aspektusának energiái támogatnak bennünket ebben a folyamatban.

Interdimenzionális találkozás Máriával és Jézussal
2008 Húsvét vasárnapján, az Új Feltámadás ünnepén Mária Magdolna és Jézus külön megtiszteli a magyarokat jelenlétével és angyali rituálékkal, énekekkel, szertartásokkal. A szent pár azért választotta éppen Magyarországot erre a különleges alkalomra, mert így a Duna, valamint az ország területe alatt húzódó Ley-vonalak, rácspontok és földalatti patakok révén képesek elérni és energiáikkal átlényegíteni Kelet-Európa egészét.
 
Ebben a szent átalakulásban mindannyiunknak lehetőségünk nyílik arra, hogy átadjuk magunkat a világot szüntelenül újrateremtő istennői energiáknak, hogy elengedjünk minden régi sérelmet és félelmet, amik eddig megbéklyózták valódi szeretetünket és átöleljük saját hatalmas lényünket.

HarmoNet tipp: Benned melyik istennő lakozhat?>>>

Kolontár Elvira

További információ: Mandala-Veda Kiadó