Önvizsgálat és belső transzformáció - Pünkösd és célja

Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. - Pünkösd ünnepén a csodák közepette elmélyedünk és emlékezünk.

A jövendölések beteljesedése
„Örvendezzetek ás vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kősei esőt hullat néktek az első hónapban.” - Jóel, 2,23.
Elmélkedjünk e próféta szavain: két féle esőről ír, korai és késői esőről. Mindkettő a Szentlélek kíárasztását példázza nékünk.

Mit is tesz a Szentlélek?
A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek kinyilatkoztatja Isten Bárányát, aki hordozza a világ bűneit. Meggyőzi a bűnről. Ha a bűnös átadja magát a Lélek megelevenítő befolyásának, akkor megtérésre jut és felismeri az isteni követelmények iránti engedelmesség fontosságát. Jézus milyen jelzőkkel látta el a Szentlelket: Az mindenre megtanít majd titeket, elvezérel majd titeket minden igazságra, oktatja a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ő segít az életszentség útján járni, s feltárja az ember előtt a belső értékek gazdagságát.

A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, mely dicső eredményeket érlelt. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesednek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Meg van ígérve, hogy nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel elindította.

Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal. Még tűzet is hoz alá az  égből az emberek szeme láttára. (Jelenések 13,13.) A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.

HarmoNet tipp:
Május - Pünkösd hava >>

A mai Pünkösd
Ma is ugyanúgy, mint Jézussal élő tanítványoknak, egy komoly előkészületre van szükségünk, hogy drága Megváltónk betölthessen Szentlelkével.
Betöltetni azt is jelenti, hogy előzetesen kiüríttessünk. A Szentlélek és az „én” nem foglalhatja el ugyanabban az időben a szív trónját. Egyedüli tennivalód, hogy átadod magad, és az Úr nemsokára eljön az ő templomába.  Minden szívben van egy kereszt és egy trón. Ha Jézus a trónon ül, az „én” a kereszten van. A Szentlélek csak azoknak adatik, akik alázatosan keresik Istent, s magukat vezetni és megvilágosítani engedik Általa.
E közismert szép éneket igazi vággyal olvassuk:

Isten  élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Égi lángod járja át szívem és a szám!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám!

Isten élő Lelke jöjj, légy vezérem itt,
Óh, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke jöjj, légy vezérem itt!

Isten élő Lelke jöjj, hadd lehessek szent,
S Jézusommal legyek egy már e földön lent !
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke jöjj, hadd lehessek szent !

Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj,
S majd a végső harcot át mennybe felragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj.

A Pünkösd célja
Jézus szava Nikodémushoz: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” Ján. ev.3,5. Mit kell értenünk e szavakból?
A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás.  A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre.

Vegyük figyelembe, mely célból lettek emberek Szentlélekkel megtöltve az apostolok idejében, ami teljes mértékben a mi életünkre is vonatkozik:
Olyan hatalommal tudjanak bizonyságot tenni, Jézusról, akit megfeszítettek, s aki feltámadott, hogy ezáltal az addig kételkedők, vagy félrevezettek is meggyőződjenek  arról, hogy Jézus Isten Fia volt, s Ö a világ megváltója.

Isten igéjét bátorsággal szólják, mindenütt és minden helyen  mindazt, amit Jézustól tanultak, s azokat is amire a Szentlélek megtanította őket.
Szentlélek felkészítette őket, hogy ha kell az Isten beszédéért még az Üldözéseket, vértanúságot is elszenvedhessék. Pl. István az első vértanú.
Betegek  gyógyítása, halottak feltámasztása: „Péter pedig..a holt testhez fordulván monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.
A gonoszt leleplezzék:  Pál szavai Elimáshoz: „Nem szűnöl meg az Úrnak igaz útait elfordítani?”
Ap. csel. 13, 8-10.
Istennek hálát és dicsőséget adjanak: És dícsöiték bennem az Istent. - Galata 1,24.

Részlet Bokor Katalin hamarosan megjelenő könyvéből!

Hogyan fejlődik személyiséged. Merre tartasz? Naponkénti tanácsok a Harómiakártyával >>