Az örök olimpia - csúcsra járatott fejek

A szülők, de talán még az iskolások - bármennyire égjenek is az olimpiai nekiveselkedések lázában - sem feledkezhetnek meg arról, hogy még néhány röpke nap és kezdődik az új tanév. Az örök olimpia, ahol a készülődés és a helytállás is folyamatos, érdemjegyekben mérhető, jövőt alapozó elfoglaltság.

E munkálkodás lendületének megőrzésében, hatékonyságának ugrásszerű emelésében siet a segítségükre a tudományos relaxációs meditációs technológia (TRMT) tanulástámogató programsora.

Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos
Talán már nincs is olyan évfolyama az oktatásnak – kezdve a kisiskolától a diplomavédésig –, ahol ne a megmérettetésekre való felkészülés, a szüntelen bizonyítás kényszere uralná el az ismeretszerzés folyamatát, ami mindenkor magasra emeli a mércét a gyermekek-fiatalok előtt.
Az újkori olimpiák atyja, Pierre de Coubertin báró gondolata – miszerint nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos – az erők összemérésének játékosságát, az amatőr rivalizálás célját mutatta fel, Henri Didon páter 1894-ből származó jelszava: Citius, altius, fortius – Gyorsabban, magasabban, erősebben – jelszava pedig a mindenkori vetélkedés eszközeit fogalmazta meg. Mára – a profik csatározásainak korára – már kikristályosodott a felismerés, mire is van szükség: a teljesítményt rengeteg munkával megalapozni, a tudást minden körülményben megmutatni, új és új célokat kitűzni, a jónál is jobbnak lenni.

A szülők helytállása
Jó ez? Baj ez? Nem mindig jó, néha baj is – de ez a realitás. Szemforgatás lenne azt állítani, hogy bármely szülő kivonhatná gyermekét abból a mérkőzésből, amely végső soron a fiatalok szellemi irányultságát, elméleti és gyakorlati tanulmányait, karrierjének első állomásait határozza meg.

A szülő segít, noszogat, dicsér, fegyelmez, szurkol, harcol, feltételeket teremt – tőle telhetően mindent megad csemetéjének, hogy az a képességei és szorgalma latba vetésével a mindenkori élmezőny tagjává váljék, kivívott pozícióját megtartsa, sikereket arasson, közvetlen vetélytársait lehagyja.

Persze, senkinél sem ilyen nyílegyenes az út. Iramvesztések, megtorpanások, átmeneti kudarcok, gyengébb periódusok is hátráltathatják a haladást. A jó családi kommunikáció, az együttes elemzések és a jó következtetések levonása gyakran átlendítheti a nebulót a holtpontokon.
De nem mindig.

Van megoldás
Amikor már – úgy tűnik – a jól ismert módszerek nem segítenek, érdemes kipróbálni a tudományos relaxációs meditációs technológia (TRMT) tanulástámogató programsorait. E technológia eszköze egy audiovizuális minikomputer, mely fények és hangok segítségével lecsendesíti csemetéink túlpörgött, majd aktivizálja kevésbé használt agyterületeit, miközben „kinyitja” rövid távú memóriájukat; ekkor jöhet a hatékony tanulás, majd utána – ugyancsak a készülék segítségével – a megszerzett ismeretanyagnak a hosszú távú memóriába helyezése.
Ezt az AVS-készüléket a NASA szakemberei kísérletezték ki az amerikai űrhajósoknak. Az azóta eltelt négy évtized szakadatlan tudományos kutatásai mára tökéletesítették, s szerte a világban elterjesztve – többek közt – a tanulás nélkülözhetetlen eszközévé emelték.

Elcsendesülve és energikusan
Létezik hát okos segítség ahhoz, hogy az örök olimpiára benevezett – és vajon melyik nem az? – gyermekünk tanulásának, felkészülésének, a megmérettetéseken való jó szereplésének – egyáltalán: magára ébredésének – folyamatában szülőként sose érezzük egyedül, tanácstalannak, letörtnek magunkat.

A jó agyhullámokkal, a kimagasló energiaszint elérésével, a rövid és hosszú távú memória kapuinak szélesre tárásával bármely diák növelheti kapacitásait, a tanulásra fordított idejét jóval hatékonyabbá teheti. Időt és energiát takaríthat meg – nem is keveset –, miközben megtöbbszörözheti a teljesítményeit.

Kevevári M. Katalin