A prostitúció és a társadalom lelkiismerete

Észre sem vesszük, hogy gondolkodásunkban mennyi előítélet, téves hit, felszínes ítéletalkotás, vélemény él. Amikor szembesülünk a valósággal, akkor döbbenünk meg igazán, saját tudatlanságunkon. A társadalom széles körében él ilyen előítélet, felszínes véleményalkotás a prostitúcióról....

Észre sem vesszük, hogy gondolkodásunkban mennyi előítélet, téves hit, felszínes ítéletalkotás, vélemény él. Amikor szembesülünk a valósággal, akkor döbbenünk meg igazán, saját tudatlanságunkon. A társadalom széles körében él ilyen előítélet, felszínes véleményalkotás a prostitúcióról. "Senki nem kényszeríti", (???) "miért nem keres rendes munkát", "biztos büdös neki a becsületes munka", "ha nem élvezné nem csinálná". Ismerősek ezek a mondatok? Egy kézlegyintés, gúnyos fintor az arcon, és a probléma már nem is létezik. De ez a kéz, legyintés helyett, segítséget is nyújthatna.

Mit mond a törvény?
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek. /Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948./

A kényszerprostitúció és nőkereskedelem
"Busszal vittek bennünket Belgiumba. Egész úton itattak, a határ előtt elvették az útlevelünket, hogy majd együtt kezeltetik. Amikor megérkeztünk, bevittek bennünket egy házba és egy idegen nyelven írt szerződést írattak alá velünk. Azt mondták ez kell a munkavállaláshoz. Ami ezután jött, az borzalmas volt. Külön szobába vittek, megvertek és egymásután többen megerőszakoltak. Megmondták: mostantól kurva vagyok, az lesz a dolgom, hogy a ház vendégeit szolgáljam ki. Rettenetesen féltem. Az útlevelem náluk, a nyelvet nem beszéltem. Italt aztán drogot is akármennyit kaptam, hogy valahogy kibírjam az egészet. Jelenleg kórházban fekszem."

"Krisztina vagyok, 22 éves, szabolcsi, 12 testvérem van. 8 általánost végeztem. Édesanyám élettársa öt éve megerőszakolt. Később ő kényszerített erre a munkára. Éhesek a testvéreim, édesanyám és élettársa munkanélküli. Én tartom el a családot." / Magyar AIDS Alapítvány felméréseiből válogatott anyag/

Hogy kerülnek a lányok az utcára?
Valóban szabad akaratból választják ezt a munkát a lányok? El tudjuk azt képzelni, hogy testileg-lelkileg egészséges lányok, erre a "nemes" ősi szakmára vágynak, mikor a jövőjükről ábrándoznak? Erkölcsileg-anyagilag a társadalom által elismert szakma ez? Melyikünk javasolná a lányának, hogy válassza ezt a mesterséget? Felháborodott, hangos tiltakozást hallok az olvasótól, amivel én is egyetértek. De akkor miért, hogyan kerülnek ezek a lányok az utcára?

Szexuális zaklatás a családban
A fiatalok családi élete egyértelműen meghatározza a leány-gyermek további sorsát. A családon belüli szexuális zaklatás gyakran elindítója a prostituált pályának. Bizonyos felmérések szerint a prostituáltak 75-80%-ban gyermekkorukban erőszak, vagy szexuális erőszak áldozatai voltak. Az erőszakot sokan úgy dolgozzák fel magukban, hogy a megerőszakolt, megbecstelenített testüket úgy tekintik, mintha nem is hozzájuk tartozna. Ez az életben maradásuknak egyik fontos filozófiája. Később így működik a prostituált is, a lelkét nem adja bele a munkába, hisz csak a testét vették meg, érzelmileg nem követi az üzletet, csak így tudja naponta többször elvégezni a munkáját.- állítja dr. Forrai Judit

Néhány szociológiai adat az "utcai" postitúcióról:

- lányok életkora 14-52 év, de 16-20 éves legnagyobb részük

- 40% állami gondozott

- alkoholista szülők, félárvák, nagyszülők nevelték

- 5% végzett egészségügyi vagy vegyipari szakközépiskolát

- 95% jó esetben befejezte a 8 általánost

-nemzetiségiként magyarnak vallotta magát mindenki, származását tekintve 60% roma

Betlen Anna tanácsos / Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság/

Az erőszak mindennapos!
A szabad akarat hiánya, a prostituálttá válás kialakulásának egyik alap eleme. A családi, rokoni közeg belekényszeríti a lányt, sőt sokszor beleerőszakolja, majd terror alatt tartja, ellenőrzi, ne hogy ki tudjon szabadulni, menekülni. Ez nem szabad akaratból választott és gyakorolt szakma! Az erőszak, mint jelenség, meghatározója a tevékenységnek. A prostitúció legelterjedtebb velejárója: a nő és gyerek kereskedelem.

Türelmi zóna, avagy hová lettek a kocsisori lányok?
Egy felmérés szerint, a kelet- európai országokban évente 500 000(!!) nőt adnak-vesznek! A "kocsisori" lányok legtöbbjét külföldre adták el - mondja egy karizmatikus szervezet képviselője, aki az utcai prostituáltakkal foglalkozott. És ami ennél is riasztóbb; az igények olyan irányú változása, ami a 10-12 éves kisfiúkat- lányokat is áldozattá teszi. Az életkor egyértelműen lefelé csökken. Nálunk a törvény a 14 éves kor feletti heteroszexuális kapcsolatot nem tartja liliomtiprásnak, büntetendőnek. Ezzel megadja a lehetőséget, hogy 15-18 éves kor közötti lányokat is kikényszerítsenek a "sarokra", hiszen elég csak azt vallani, hogy "szabad akaratból" teszik.

A prostitúció a nő emberi jogainak teljes tagadásával és szexuális kizsákmányolásával egyenlő!

Tradíció a múlt századból
Az elmúlt több mint 100 évben sokféle törvény született a prostitúció visszaszorítására, sőt némely történelmi korszakban teljes megszüntetésére, de a gyakorlat minden törvényre talált újabb "megoldást". Már a 19. Század végén Budapest volt az európai leánykereskedelem központja. Külföldön szláv területen vengerkáknak, ha latin területre kerültek hungaráknak nevezték őket. A lányokkal való kereskedelem bordélyokon belül és az országon kívül egyik legvirágzóbb iparággá fejlődött. Szóval eleink is küzdöttek a jelenség visszaszorítására, de a társadalomban mindig voltak olyan rétegek, akik igényt tartottak erre a szolgáltatásra, de....

Az emberi méltóság elve
Mind a jogalkotónak, mind a jogalkalmazónak az egyenlő méltóság elvéből kell kiindulnia, akár a társadalom többségének felfogásával szemben is. Az emberi jogoknak és az alkotmányban biztosított alapvető állampolgári jogoknak ugyanis az a sajátosságuk, hogy a közakarattól, a többségi szemlélettől függetlenül is érvényre kell jutniuk. Ez következik a személyes szabadsághoz és az emberi méltósághoz való emberi jogból és abból az alkotmányos szabályból, hogy e jogok minden állampolgárt megilletnek -hívja fel figyelmünket dr. Morvai Krisztina büntetőjogász.

M. Bencze Timea