Pléhkrisztus, betonkrisztus, kőkereszt - védőszentek úton és útfélen

Pléhkrisztusok. A P. Mobil és Ady is megemlékezett róluk. Úton, útfélen ott állnak. Szó szerint, hiszen az utak, kereszteződések, templomok védelmezői ők. Hol Krisztus, hol valamelyik szent - többnyire Szent Antal - álldogál ott. Néhol fakereten, pléhből, máshol betonból, műkőből kiöntve. A régi magyarság hagyománya, a betelepített németek, vagy a rácok hozták magukkal? Akárhogy is van, ősi szokás ez.

Vallásos családok állították őket , szerte az országban. Főleg a módosabbak. Ne higgyük, hogy a szokás kiveszett volna. Ma is állítanak újabbakat, ma is akad, aki gondozza a régieket. Koszorú kerül rájuk, virág alájuk, kis kertecske köréjük, belé virág. Pléhkrisztus. Műkő, vagy beton feszület, esetleg szent egy talapzaton. Ahol ilyen állt, határban, keresztútnál állított szobor, valamikor „védőszentként” funkcionált. Aki állított ilyet, sok oka lehetett rá. Hálából egy-egy meghallgatott imádságért, vagy egy szeretett családtag emlékének ajánlva.

Kereszt a keresztúton
A török utáni időkben terjedt el felállításuk szokása. A kereszt a szenvedés jelképe. A korábbi pogány úti védőtotemek a kereszténységben ebben a formában éltek tovább. Krisztus kilépett a templomból, a szent helyről, és a mindennapi élet, a falusi munka, a paraszti szokásvilág tárgyi emlékévé lett. Történeteket, emberi sorsokat, gyakran tragédiákat, máskor helyi csodákat őriznek e jelek.

HarmoNet tipp: Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentje>>

Kereszt áll – mementóul

A kereszt lehet az emlékezés jelképe, ha valamely tragédia helyén állították. A kereszt lehet a fogadalom, a teljesült kérés, a szerencsés megmenekülés, a hála, a köszönet jelképe.


Kereszt, mint engesztelés
A kereszt állításához az is hozzátartozott, hogy aki a keresztet állíttatta, vállalta a gondozását is. A helyet, ahová a kereszt került, az egyház papja beszentelte. Amíg élt a kegyes állíttató, addig gondozta, virágot ültetett, esetleg kerítést húzott köréje. Ha a kereszt állítója, vagy annak családja kihalt, néha előlépett a homályból egy-egy idős, vagy akár ifjú, de hálás asszony, új fogadalmat tett, és tovább gondozta a keresztet: virág került a megfeszített lábához az üres konzerves dobozba, megtisztíttatták a betont, újra csiszoltatták a műkövet, a pléhkrisztus testét átfestették, felújították. Ahol magára maradt a kereszt, a dűlőutakat másfelé terelték, ahol elmaradt a gondoskodás, a figyelem, a törődés és a szeretet, ott a természet magához ölelte a keresztet.

A fővárosban a leghíresebb ilyen feszület a VIII. kerületben áll.

HarmoNet tipp: A P. Mobil Pléhkrisztus című számának dalszövege >>