Vallások közötti párbeszéd - A hinduizmus és a kereszténység egy asztalnál!

Vajon létezik nyugodt és durva vitáktól mentes vallások és egyházak közötti párbeszéd? Vagy csak egymás fejéhez vágni vagyunk képesek érveket, s nem hallgatjuk meg az ellenérveket? Most itt a lehetőség öt alkalommal, ismét egy asztalhoz ülve, hogy igazán részletekbe mélyedhessünk. Istenbe vetett hit - na de milyen, és hogyan? Nyílt fórum!

2008. február 25.-én 19:00-kor egy programsorozat indul, amelynek keretében a hinduizmus és a kereszténység ismert képviselői között zajló vallási és társadalmi párbeszéd kerül megrendezésre.
Helyszín: Faludi Ferenc Akadémia 1085 Horánszky u. 20.
Az egyes előadások kezdete: 19:00

„Hinduizmus és kereszténység — vallási és társadalmi párbeszéd”

1. alkalom – febr. 25. 19:00-kor: Gaura Krisna Dász (Dr. Tóth-Soma László) (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola), vallásfilozófus és és Nemeshegyi Péter SJ (SzHF):
A megváltás hindu útjai és keresztény útja (a Megváltó; márga, hit, cselekedetek – Jézus Krisztus személye megváltói műve szempontjából)

2. alkalom – márc. 11. 25. 19:00-kor: Isvara Krisna Dász (Tasi István) (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola), kulturantropológus és Hankovszky Tamás (PPKE):
Ciklikus világfolyamat vagy előrehaladó történelem. (Élet az univerzumban; a vallás kozmológiája, kozmogónia, a menny helye – lineáris történelemszemlélet mint a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás novuma.)

3. alkalom – ápr. 1. 25. 19:00-kor: Maharani Dévi Dászi (Banyár Magdolna) (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, szociológus) és Fabiny Tibor (KRE):
A vallási hagyomány állandó és változó arculata (A hagyomány átörökítésének eszközei és történeti folyamata napjainkig. Az állandó arculat: a dharma, az odaadó szolgálat, a változó: a különbözõ vallásgyakorlók és korok igényeinek megfelelõ vallásgyakorlati formák és intézményi keretek. A négy fõ vaisnava tanítványi láncolat áttekintése a gaudíja vaisnavizmust a nyugati világban képviselõ ISCKON-ig. – Ószövetség és Újszövetség, teológia- és dogmafejlődés, változó kultúrszociológiai formációk és paradigmák, intézményes kontinuitás)

4. alkalom – ápr. 22. 25. 19:00-kor: Sivarama Szvámi, vaisnava teológus, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze és Puskás Attila (PPKE):
Krisztus és Krisna (Hindu és keresztény megtestesülés-teológiák, az Ige megtestesülése és az avatárok; Isten-kép, istenismeret).

5. alkalom – máj. 13. 25. 19:00-kor: Govardhana Dász (Tornóczky Gusztáv), lelkész, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének kommunikációs képviselője és Mustó Péter SJ:
Vallásos gyakorlat (rítus, ima, meditáció a hinduizmusban és a kereszténységben; az istenség, az ember és kettejük egysége. Brahman, átman és purusa, Szentlélek, lélek és psziché. Imaformák és meditációs gyakorlatok; a liturgia jelentése és hatása hétköznapi vallásos életünkre)
 
Információk >>