Somogyvámos - pusztatemplom és ökológia

Kiski népei vagytok, hajja magyar népe? László király jó királyunk, hajja német népe. Átalmegyünk a hídon. Vámot veszünk rajta! Vajha, mit szólna Szent László király, ha látná, milyen népek gazdálkodnak ma Somogy földjein?

Ezer évvel ezelőtt Somogyváron László alapította a bencés kolostort azért, hogy tanult emberek vezessék a magyarságot. Tudvalévő, hogy a szerzetesek messze földön híresek voltak mind gazdasági tudományukról, mind pedig az írás-olvasás tanításáról. Ora et labora... imádkozzál és dolgozzál, akkor békességben leszel Istennel, társaiddal és a Földdel, amelyen élsz.

Azt hiszem, elégedetten tekintene körül László is. Somogyban a kornak megfelelően ökogazdálkodás folyik. Felismerték a globális szükségleteket, és helyi megoldást alkalmaznak. Az éghajlatváltozás problémája napjainkra globális méreteket öltött: a rövid távú érdekeket szolgáló tettek helyett mindenképpen érdemi döntésekre, intézkedésekre van szükség. Másfél évtizede a faluközösség önellátó farmközösséggé alakult, hogy megvalósítsák az ökovölgy programot. Első feladatuk a környezetvédelem, vízkészletvédelem volt.

HarmoNet tipp: Ópusztaszer szépségei >>

Az ökofalu

Az ideköltöző emberek a városi életet természeti életre cserélték, ahol harmóniában kell élni a környezettel. Az ökofaluban találunk biokertészetet, tehenészetet, és méhészetet, vendégházat, éttermet, ajándékboltot, kézműves műhelyet, templomot és iskolát is. A családi háztartásokban a mosáshoz, főzéshez és takarításhoz szinte kizárólag természetes anyagokat használnak. A lábbelik, kalapok, játékok nagy része a helyi kézműves műhelyben készül; gyékényből, sásból, fából, vagy kukoricacsuhéból. Nem kell félni a környezetszennyezéstől, a patakban, vizekben nem találunk üres műanyagflakonokat, amikkel szegény Tiszát mocskolják a turisták.

A Pusztatemplom és környéke
A településtől távolabb megpillanthatjuk a középkori templomromokat. A gazdag és színes Krisna-templom után meglepő érzés szembetalálkozni az elhagyott románkori maradványokkal. Távoli világba repít minket, jól láthatóan távolabbiba, mint India, mert úgy látszik, a középkori kereszténység idegenebb a néptől, mint a meghonosított Krishna-kultúra. Míg az utóbbit naponta százak látogatják, a pusztavámosi templomromokhoz csak ritkán téved ember, s akkor is nagyon magányosnak érezheti magát. A somogyi földekből kimagaslik a templomtorony, a hozzáépített imaháznak azonban csak a keleti fala áll. Ha László királyunk elrendelése szerint imádkozni akarunk, saját testünk templomába kell visszavonulni, s szívünkben keresni az oltárt, melynél áldozhatunk.HarmoNet tipp: 
Az Úr lakhelye - Isten parkja a Földön? >>

Ez a vidék volt valamikor a Koppány nemzetség ősi szálláshelye
, majd László korában a bencés apátság egyik leányplébániája. A földesúr maga a király volt. Szent László a somogyvári kolostorba kívánt temetkezni. Ide is temették, csak szentté avatása idején – 1192-ben – vitték hamvait Váradra. A szentté avatás 800-adik évfordulóján új síremléket emeltek az egykori sírhely fölé. Restaurálták a kerengő sarkának oszlopait. A millenium alkalmából állították fel Szent László királynak egész alakos szobrát. 1983-ra sikerült a falakat konzerválni, és Ópusztaszer és Mohács mellett ez a terület hazánk harmadik Történelmi Emlékhelye.

Dobosy Ildikó