Ki tartja majd el a nagyit? Durva lesz a nyugdíjas-boom

Az USA népszámlálási hivatalának legújabb tanulmánya szerint 2040-re a jelenlegi 7-ről 14 százalékra emelkedik a 65 éven felüliek a világ teljes népességéhez viszonyított aránya.

A 65 éven felüli népesség 30 év alatt világszerte a tavalyi 506 millió főről 1,3 milliárdra fog nőni – áll az USA Országos Öregedési Intézete által készíttetett jelentésben. Ezen kívül a 100 éven felüliek száma is drámai mértékben megemelkedett: 1950-ben még csak néhány ezren, napjainkban már 340 000-ren élnek világszerte. A legtöbb százon felüli az Egyesült Államokban és Japánban él.

„Az öregedés a világ minden országát érinti” – nyilatkozta Richard Suzman, az intézet viselkedéstudományi és szociális kutatási részlegének vezetője. „Bár jelentős különbségek vannak a fejlett és a fejlődő országok között, a nemzetközi öregedés megváltoztatja egész bolygónk társadalmi és gazdasági természetét, ami súlyos kihívásokat vet fel. E változás mértékét hangsúlyozza az a tény is, hogy 10 év múlva az emberiség történetében első alkalommal több 65 éven felüli lesz, mint 5 éven aluli gyermek.”

Az "An Aging World: 2008" (Az elöregedő világ: 2008) című jelentés a következő eredményeket fogalmazza meg:

Az idősebb népesség jelenlegi növekedési aránya a fejlődő országokban több mint kétszerese a fejlett országokénak, a világ teljes népessége növekedésének pedig a duplája.
Jelenleg 313 millió (a világ 65 éven felüli népességének 62 százaléka) él a fejlődő országokba. 2040-re ez a szám több mint 1 milliárdra fog emelkedni, vagyis a világ becsült népességének 76 százalékára.

Számos országban a 80 éven felüliek alkotják a népesség leggyorsabban növekvő részét. 2008. és 2040. között a népesség e szegmense várhatóan 233 százalékkal fog nőni, szemben a 65 éven felüliek 160 százalékos, és a világ teljes népességének 33 százalékos növekedésével.

Kínában és Indiában 166 millió 65 éven felüli él, ami a világ összes 65 éven felülijének közel egyharmadát teszi ki. Ez a szám 2040-re 551 millióra fog emelkedni – 329 millióra Kínában, és 222 millióra Indiában.
2005-ben a 65 éven felüli, gyermektelen amerikai és európai nők aránya 8 százalék (a Cseh Köztársaságban) és 15 százalék (Ausztriában és Olaszországban) között mozgott. Az Egyesült Államokban 2006-ban a 40-44 éves nők 20 százalékának nem volt biológiai gyermeke.
A kutatók szerint az adatok alapján felmerül a kérdés, vajon ki gondoskodik majd ezekről az emberekről öreg korukban.

Medipress