Dívali: a Fény és Gazdagság ünnepe - vezesd be otthonodba!

Dívali vagy Dípáwali ünnepe a Hindu Újév kezdetét jelöli. Az Indiában már hagyományos, nemzeti ünnepnek számító alkalom nem csak a hinduk számára jelentős, megtartják a buddhisták, a dzsainizmus követői, és a szikh vallás hívei is. A dzsainisták Mahavira nirvánába érkezéséről, a szikhek hatodik gurujuknak Amritsarba, az arany templomba való megérkezéséről emlékeznek meg ekkor. Indiában a lelki tisztaságot és anyagi bőséget remélik tőle. Milyen rítussal vonzzák be életükbe mindezt?

A Dívali elnevezés egészen pontosan azt jelenti, a fények sora. Az ünnep eredete az Úr Rámacsandra egy kedvteléséhez köthető. Miután Ráma, apja kérésének megfelelően, letöltötte 14 éves száműzetését az erdőben, egy démon, Rávana, szeretett feleségét, Szítát Lanka szigetére – a mai Srí Lankára – vitte. A hős ksatrija kiszabadította kedvesét és elpusztította Rávanát, majd később bevonult Ajódhjába, szülővárosába. Az emberek kitörő lelkesedéssel fogadták az Úr Rámacsandrát, aki a Legfelsőbb Személy egyik inkarnációjaként hajtotta végre különleges cselekedeteit. Az emberek szeretetük jeleként ghí-lámpásokkal világították ki számára a haza vezető utat. Az eseményre emlékezve minden évben lámpásokat, mécseseket gyújtanak ezen a napon, kirakva a fény útját. Ráma délről észak felé haladt, ez az oka annak, hogy az ünnepet Dél-Indiában valamivel korábban tartják, mint az északi térségekben.

Dívali spirituális mondanivalója az ember számára, hogy a fény, vagyis az élet, s így az Úr, akinek védelme alatt áll a lélek, minden esetben győzedelmeskedik a sötétség, s főként a tudatlanság sötétsége fölött. Ráma királyfi az Úr avatárja, akiben a fény máglyányian tombol. A kis lámpások az Istentől minőségileg nem, csak mennyiségileg különböző egyéni lelkek, parányi, de kiolthatatlan fényét jelképezik. A fényforrások végeláthatatlan sora a tiszta tudat, Isten fényének az otthonokba, a fejekbe, és a szívekbe való beköltözését szimbolizálja.

Ám Dívali eredetileg 5 napos, míg a hinduk kiegészítik gyakran egy hatodik nappal is, amelyen Krisna Narakaszura démon feletti győzelmét ünneplik – egészen pontosan az ünnepkör harmadik napján - szintén, mint a fény diadalmaskodását a sötétség felett. Dívali Ashwin hónap utolsó napjaitól Kártikka hónap első két napjáig tart. Középpontjában Ashwin hónap újholdja, vagyis a váltónap áll, amely a tiszta lappal való újrakezdés lehetőségét hozza be életünkbe.

HarmoNet tipp:
Amikor a fény győzedelmeskedik >>

Dípáwali a legszebb és legtöbb örömet hordozó ünnep az évben. Az ünnepkör jellegzetes eleme még Laksmídeví imádta és tisztelete. Különleges felajánlásokkal igyekeznek ilyenkor elnyerni kegyét, mert úgy tartják, hogy a bőséget, vagyis magát Laksmít, a fénnyel lehet becsalogatni a házba, sötét otthonba nem lép be. Az ünnepkor utolsó előtti napjára esik Govardhana Púdzsa, vagyis a Govardhana hegy imádata, amikor is a hívek Govardhana Lál formájának több tonnányi édességet ajánlanak fel, meghívva ezzel a rítussal a jólétet, és a gyarapodást is. A hívők ekkor feldíszítik otthonaikat és templomaikat, kifestik a termeket. Gyakran új tárgyakat s vásárolnak hajlékaikba, de szokás ezen a napon teljesen új, nagyon szép ruha viselete is.

A Fény ünnepe egyébként minden kultúrkörben rendkívül jelentős, minden nép megemlékezik róla valamilyen módon. Az októberre vagy novemberre eső ünnep a természetvallásokban az év sötét felének kezdetét jelölte, amikor a fények gyújtásával megőrizték a Nap erejét, a tudat tisztaságát, a szellem fényességét. A magyar néphagyományban szintén megjelenik a fény megóvása. Mindszent havában hagyományosan János napja jelképezi a megrövidült nappalokat, ekkor gyújtanak először lámpásokat a szobában.

Az ünnep ideje alatt áldásos minden nap mécseseket gyújtani, s a Fény születéséről megemlékezni. Ebben az időszakban a szigorú lemondások és fogadalmak hatalmas erővel bírnak!

Az ünnepről érdemes lélekben akár otthon is megemlékezni, s egy-egy mécses gyújtásával a fényt otthonunkba vezetni, mert úgy tartják, a szerencse mindenhová belép, ahol csalogatóan imbolygó fényt lát.

További információk >>