A kerékpározás reneszánsza

Az elmúlt húsz évben a német városokban már megfigyelhető emelkedő tendencia mellett Magyarországon, Budapesten is jelentősen megnövekedett a kerékpár használat.

Az elmúlt húsz évben a német városokban már megfigyelhető emelkedő tendencia mellett Magyarországon, Budapesten is jelentősen megnövekedett a kerékpár használat. Nemcsak abszolút értékét nézve, de az összes utak százalékát tekintve is.

Németországi adatok állnak rendelkezésre, melyek szerint 1972 és 1995 között 50%-kal nőtt a kerékpárral megtett utak száma a Németország nyugati területén található városokban. Ezzel egyidőben csökkent az autóhasználat is, így kedvezőbb lett a forgalmi helyzet és a levegőminőség. Ezt az eredményt elsősorban a közérdeket figyelembevevő hatósági intézkedésekkel érték el.

Magyarországon még az autó használat nem szorult vissza, viszont a kerékpár utakon egyre több kerékpáros kerekezik reggelenként, például munkába.

Németországban a sikereket azokkal az intézkedésekkel érték el, amelyek elősegítik a biztonságos, gyors és kényelmes kerékpározást a városokban. A többé-kevésbé hasonló gazdasági helyzetben lévő országok esetében feltűnő, hogy az európai országokban sokkal magasabb a kerékpározás aránya, mint Észak-Amerikában, ahol csak 1% a kerékpárral megtett utak száma az összes városi utazásoknak. Európában a legkisebb arány - 5% - Franciaországban és Olaszországban tapasztalható, míg a legmagasabb - 30% - Hollandiában.

Mi az oka tehát annak, hogy Európában ennyivel magasabbak a mutatók? A legfontosabb intézkedések a kerékpárút-hálózatok és kerékpársávok létesítése és az itt közlekedőknek a forgalmi előny megadása.

Németországban a legjobb kerékpározási adatokat a következő városokban találjuk: Münster 32%, Bréma 22%, Freiburg 19%, Hannover 16%, München 15% és Köln 11%. Ezekben a városokban a gyalogosforgalom is jelentős. Az adatok a következők: 22%, 21%, 21%, 23%, 23% és 30%.

Az időjárás szempontjából vizsgálva a kerékpározást kiderül, hogy Münsterben például évente átlagosan 238 napon esik eső, és Brémában is gyakori a csapadék, a szitáló eső és a köd. A domborzatot tekintve azt láthatjuk, hogy Freiburgban a vidék dombos, a környéken pedig a Fekete Erdő hegyeit találhatjuk.

Németország esetében egy még nem említett szempontot is figyelembe kell venni, ez pedig az, hogy az előbb említett városok mindegyikében található egyetem, így magas a diákok száma. A kisebb városokban az összlakosság tekintetében is így van ez, a nagyobb városokban ez kevésbé jelentős. Viszont a lakosságnak a diákok teszik ki azt a rétegét, akik szívesen közlekednek kerékpárral. Ezen kívül a diákok radikálisabbak is, tehát sok helyen támogatják a környezetvédők kerékpározást elősegítő és autóhasználatot korlátozó politikáját.

Még jobban növekedhetne a kerékpározás a német városokban, ha nem vezették volna be a diákoknak szóló tömegközlekedési kedvezményeket. Lehetnek olyan vélemények, amelyek a tömegközlekedés javítását egyenrangúnak tekintik a kerékpározás fejlesztésével, hiszen mindkettő alternatívát kínál az autóhasználat helyett.

Münster városa, a kerékpározás elősegítésében leginkább jeleskedő német település. Itt 1975 és 1995 között a kerékpár-úthálózat 145 km-ről 252 km-re növekedett, építettek egy háromsávos kerékpáros gyorskörutat is, amely 7 m széles és 6 km hosszú, és használhatnak a kerékpárosok még 300 km-nyi, a helyi forgalomnak fenntartott közutat is. Forgalomcsillapító intézkedéseket is hoztak, és elsőbbséget is élvezhetnek a biciklisták sok autóúton. Számos egyéb intézkedés is született, például: külön közlekedési lámpák a kereszteződésekben.

Minden iskolást felkészítenek a biztonságos kerékpározásra, a bicikli lopásokat gyakori rendőrségi ellenőrzéssel próbálják csökkenteni, kerékpárkölcsönzőket hoztak létre a vasútállomásokon és egyéb tömegközlekedési csomópontokon, évente díjakat osztanak azoknak a cégeknek, amelyek támogatják a kerékpáros munkába járást és számos kerékpártárolót létesítettek.

Ezeket például a Budapest felé tartó HÉV vonalakon is célszerű lenne bevezetni!

A fenti intézkedésekkel párhuzamosan az autóhasználat korlátozását célzó intézkedések is születtek a német városokban.

Ezek:
- forgalomcsillapítás,
- az autóparkolók számának csökkentése,
- országos intézkedések

Ezek eredményeképpen az autóhasználat körülbelül háromszor drágább Németországban, mint az Egyesült Államokban.

Végül a legtöbb városban gyakorlatilag leállították az új autóutak építését, bár sok helyen probléma a forgalmi torlódás. Ennek ellenére nem kívánják növelni a kapacitást, hanem inkább az autóhasználat csökkenését szeretnék elérni hatósági intézkedések útján (például: autóbuszoknak külön gyors sávok kialakítása, a forgalmi lámpák átállítása a tömegközlekedés előnyére).

Sajnos, Magyarország még nem tart itt, mivel autóútjaink nem érik el az európai színvonalat, de érdemes lenne az új autópályák, autóutak tervezésével egyidőben a kerékpárutakat is tervezni.

A kerékpározás és a gyalogosforgalom növelését célzó intézkedések nem érnék el hatásukat az autóhasználat csökkentését célzó együttes intézkedések nélkül. Németország azért ért el eredményeket, mert tudatában van mindezeknek.

Jó lenne, ha a német példa alapján néhány éven belül Budapesten is elengedhetnénk gyerekeinket kerékpárral az iskolába.

A HarmoNet szerkesztőségének tagjai a kerékpározásban is jó példával járnak elöl. Mindenkinek, aki a Budai rakparton keresztül meg tudja közelíteni munkahelyét kerékpárral, javasoljuk a kerékpárutat!