Húsvét más kultúrákban - Nép- és hitszokások külföldön

Két hét múlva itt a Húsvét, amit szinte mindenhol másként ünnepelnek. Van, ahol a fiatal lányok locsolják meg az időseket, máshol a lányok lábát verik el borókaággal. Vannak, akik a halottaikat látogatják meg, megint mások mandulával dobálódznak, vagy pénzt osztanak. A húsvétot a keresztyének nemzetenként eltérően ünneplik, őrizve ezzel a pogány népi rítusokat.

Az egyik ország fiai fürdőkádba dugják az asszonyokat, mások borókaággal csapkodják meztelen lábszárukat — termékenységüket fokozandó. 

A román ortodox vallásúak családi szokás szerint húsvét vasárnapján templomba mennek. Jókor felkelnek, a hajnal 4-5 óra már a templomban találja őket, s szinte az egész délelőttöt ott töltik. A szertartások után kerül sor a mosakodásra és az első étkezésre, a szokások szerint egybesült báránycombot esznek fokhagymamártással, rizzsel vagy sült burgonyával. Majd kimennek a temetőbe, tulipánt és nárciszt visznek halottaiknak. A sírnál találkoznak és beszélgetnek a rokonokkal. Majd otthon megterítik a vendégváró asztalt és Irina a két lánytestvérével együtt várja a locsolókat. A szomszédok megöntözik őket, a lányok piros tojással, kaláccsal, süteménnyel, sörrel, borral kínálják meg a vendégeket. Öt-hat éve új szokást honosítottak meg a fiúk, locsolóverset mondanak. Délután a lányok elvárják a rokonaikat is, s aki nem látogatta meg őket, azt a lányok keresik fel. A fiatal lányok meglocsolják a rokonság idős nőtagjait.


Portugáliában a húsvét a vallási szertartások ünnepe, népszokások nincsenek. A római katolikus vallású portugáloknál vasárnaptól vasárnapig tart a Jézus szenvedéseiről való megemlékezés. A szokások szerint a szertartásokra készülve a Krisztus iránti gyászt kifejezve a templomokban fekete lepellel takarnak le minden szobrot, majd azokat csak a nagyszombati mise után veszik le. A húsvét előtti vasárnapot az olajfaágak ünnepének nevezik. A hívőknek olajágat ad a kezükbe a pap, ezzel jelezve Krisztus megérkezését Jeruzsálembe és a rá váró egyhetes utat. Nagycsütörtökön a pap Krisztus cselekedetét felidézve megmossa egy hívő lábát. Nagypénteken Krisztus keresztútjára emlékezve körmenetet rendeznek, mely vidékenként eltérő módon zajlik. Setubalban feketébe öltöznek a hívek és lehorgasztott fejjel, teljes csendben vonulnak a templomtól a parókiáig.

Más vidéken csak a férfiak vesznek részt a körmenetben, az asszonyok sötét szobában, gyertyavilágnál köszöntik őket. Megint máshol a körmenet végén a pap a termékenységet szimbolizáló mandulával dobálja meg a szertartás résztvevői, szentelt vízzel megáldja a házakat. Nagyszombaton egyes helyeken Júdás árulására emlékezve felakasztanak egy bábut egy fára, majd elégetik a babát. Portugáliában a húsvét gazdagabb vallási szertartásokban, mint a karácsony. A hét a családoké, a szokások szerint húsvét szombatján az egyik házastárs szüleinél gyűlik össze a család, vasárnap a másik fél szüleit látogatja meg a népes rokonság. Ünnepi eledelül kecskepörköltet főznek. A gyerekek a látogatás során pénzt kapnak a nagyszülőktől.