Marib - Sába királyné városa

A környék arabjai ma is esküdöznek, hogy a legendák igazat szólnak. Fehér emberek expedícióiról beszélnek, amelyek vezető nélkül tértek vissza a romvárosból, s a hagyomány számon tart olyan eseteket is, amikor az illetéktelen európai behatolók jóval később pusztultak el megmagyarázhatatlan módon.

A környék arabjai ma is esküdöznek, hogy a legendák igazat szólnak. Fehér emberek expedícióiról beszélnek, amelyek vezető nélkül tértek vissza a romvárosból, s a hagyomány számon tart olyan eseteket is, amikor az illetéktelen európai behatolók jóval később pusztultak el megmagyarázhatatlan módon.

A királynő évezredeken át hatékony bosszújáról lassan Európában is lábra keltek a legendák, Sába egykori nagyasszonyáról is szívesen terjesztették a misztikumot kedvelő emberek, hogy a rég porladozó királynő halála után is öl. A néhány, kellően fel nem derített haláleset mindezt megerősíteni látszott; azt igazán kevesen vették tekintetbe - hiszen ebben nem volt semmi rejtély -, hogy az arab sivatag más pontjain is szép számmal pusztultak el a klímát és a körülményeket rosszul tűrő európaiak.

Bátor amerikai régészek
Az az amerikai kutatócsoport, amely 1951-ben érkezett meg a mai Jemen területére, hogy Sába királynője és annak birodalma után kutasson, természetesen hallott a mendemondákról. A régészek azonban nem sokat törődtek mindezzel: eltökélték, hogy feltárják Marib városát, bár egy Korán-szakértő még az utolsó pillanatban is meg akarta őket ingatni elhatározásukban: "Átok sújtson minden várost, amely eltöröltetett a föld felszínéről, hogy ne támadhasson fel újra, és átok sújtson minden halandót, aki fel akarja őket éleszteni" - idézte a jámbor tudós a muzulmánok szent könyvét, és rögtön magyarázatot is fűzött hozzá: Maribot Allah akarata pusztította el, és keze lesújt azokra is, akik a romjai között ásva fel akarják idézni az emlékét.

A amerikaiak minderre fittyet hányva munkához láttak a romvárosban, és hónapokig zavartalanul dolgoztak. Aranyból készült edényeket, finoman megmunkált eszközöket, míves fegyvereket találtak, és feltártak egy templomot, valamint néhány palotamaradványt is. A sikerek láttán azonban az arab munkások egyre nyugtalanabbak lettek. - Bilkisz, Bilkisz - kiáltozták minden lelet után, és elhárító mozdulattal emelték fel a kezüket.

Sába, avagy Bilkisz
A Bilkisz név őt jelöli, Sába legendás királynőjét, akit hosszú időn át csupán mondai alaknak tartottak. Az amerikai régészcsoport az ő palotáját fedezte fel. Miként egy arab krónika beszámol róla, ezen a helyen gyilkolt Bilkisz azért, hogy trónját visszaszerezze. Bilkisz egyetlen gyermeke és első tanácsosa volt apjának, Hadhad ben Sarh királynak. Amikor apja meghalt, egy távoli rokon került ki győztesen a trónért vívott küzdelemből. Az udvaroncok őt támogatták, és mellé állították a népet is. Nem sokáig örvendezhetett azonban népszerűségének: kegyetlenségének híre hamarosan elterjedt, és arról is sokan tudomást szereztek, hogy az új uralkodó egy szép nőért bármire képes. Bilkisz felismerte, hogy a király rossz tulajdonságai a kezére játszanak. Megkörnyékezte a királyt, aki örömmel fogadta ágyába a szépséges leányt. Bilkisz a nászéjszakáján leitatta a férfit, majd leszúrta. "Másnap - így a krónika - a nép elismerte Bilkiszt királynőjének" Így lett Bilkiszből az i. e. első évezred egyik nagyhatalmának feje.

Miután vetélytársát eltávolította az útból, Bilkisz ült a trónon, amely Tabari perzsa történetíró szerint "nyolcvan könyök széles és ugyanilyen magas volt. Alapja vörös aranyból készült, magát a trónt pedig gyögyök és rubinok borították." Igazán lélegzetelállító látvány lehetett: egy trón, melyet drágakövek borítanak, és akkora, mint egy szoba. Abban pedig hogy nő ült a trónon, az iszlám előtti Arábiában nem volt semmi különös: a krónikák nem egy hatalmas női uralkodóról számolnak be.

Az átok lesúlyt
A sikerek után azonban hamarosan üldözni kezdte az "átok" az amerikai expedíciót: egy éjszaka nagy recsegés-ropogás közepette összedőltek a palota újonnan feltárt boltíveit tartó faállványok. Az egyik régész beleesett egy gödörbe, és kificamította a bokáját, egy másik súlyos gyomorrontást kapott. Több sem kellett a babonás arab munkásoknak: nem voltak hajlandók "Bilkisz átkát" semmibe venni, és tovább dolgozni. Az expedíció vezetője, Wndell Philips először szép szóval próbálta meggyőzni őket, majd fenyegetőzni kezdett. Ám ez csak olaj volt a tűzre. Philips azt is kiderítette, hogy a palotamaradványokat tartó oszlopokat - félve Bilkisz bosszújától - az egyik munkás döntötte össze. Amikor emiatt az amerikaiak panaszt tettek a hatóságoknál, azok is ellenük fordultak. A helyzet tarthatatlanná vált. Az arab munkások az ásatások őrzésére kirendelt katonákkal együtt fenyegetően körülvették az amerikaiak sátrait. Philips belátta, hogy Sába királynőjének átka, pontosabban az emberi tudatlanság és babona ellen semmit nem tud tenni. A felszerelések jó részét és a leleteket hátrahagyva embereivel együtt teherautóra ült, hogy soha többé ne térjen vissza a halott városba.

- A maribi romváros - mondta később Wendell Philips - a világon ma még létező régészeti kincsestárak egyik legnagyobbika. Az iszlám előtti hitvilág holdistene, Ilumkuh tiszteletére emelt monumentális, kör alakú templom pedig szinte teljesen egyedülálló építmény. Azonnali beavatkozásra lenne szükség megmentésére, mert ellenkező esetben semmi sem fogja ezt a mesterművet a pusztulástól megóvni, a művészetet és a tudományt pedig pótolhatatlan veszteség éri.

Miért igyekeztek az arab munkások mindenáron megszabadulni a régészektől?
Az átok persze elég magyarázat erre, de önmagában meglehetősen homályos, nem kellően körülhatárolt fogalom. A jemeniek közül azonban sokan hisznek abban, hogy Bilkisz királynő varázsló is volt, hiszen a sábaiak főistenét, Ilumkuhot szolgálta. Papnői minőségében pedig a királynő mágikus erővel is rendelkezett. Beletartozott ebbe a jövőbe látás képessége is. Egy régi zsidó írás tanúsága szerint például Salamon király megmutatta a királynőnek épülőfélben lévő templomát. Eközben a Bilkiszt állandóan kísérő búbosbanka hirtelen felrikoltott, és röpködni kezdett egy tövétől kitépett fa felett, mely ott hevert előttük a földön. Bilkisz ekkor így szólt Salamonhoz: "Tudd meg, hogy a nemzetségedből származó legutolsó királyt erre a fára fogják felfeszíteni!" Bilkisz Jézusra gondolt, aki ezer évvel később valóban meghalt a keresztfán.

Egy ilyen varázslónak persze szolgálatkész tündérei is vannak: a dzsinnek, akik egyaránt képesek segíteni és kárt okozni. A dzsinnek pedig ma is visszajárnak, és az arabok szerint semmi sem természetesebb, mint hogy Bilkisz előbb-utóbb elküldi szolgálóit Maribba, hogy bosszút álljanak az idegeneken. Ezt pedig jobb volt megelőzni. A kutatók szerint azonban létezett egy nagyon földi ok, amely miatt a helybeliek nyomban elűztek minden régészt, amint azok ásni kezdtek, és ráadásul még találtak is valamit: a jemeniek ugyanis szentül meg voltak - s nem is alaptalanul - győződve róla, hogy a sábaiak mérhetetlenül gazdagok voltak. Hisznek abban is, hogy Bilkisz királynő kincsei a templom és a palota romjai alatt nyugszanak, és nem akarják, hogy e kincsek idegen kézbe kerüljenek.

Sába királynő országa, a Boldog Arábia már régen a múlté. Bár már szabadon tevékenykedhetnek a régészek ezen a területen, az átfogó történelmi elemzés erről az időszakról még várat magára. Az Arab-félszigeten kóborló törzseket Mohamed és az iszlám vasmarka egy hatalmas birodalomba tömörítette, és az ezt megelőző korok és birodalmak története fokozatosan megfakult, hogy csak legendák és ősi romvárosok formájában maradjon fenn.