Táltosok, garabonciások, lidércek

A magyar nép hiedelemvilág alakjai közül elsőként a táltost említjük meg, melyben a honfoglalás kor előtti sámánhit vonásai leginkább megtalálhatóak. Maga a "táltos" szó is finnugor eredetű, így a finn megfelelője "tudós" jelentésű, ahogy a magyar tájnyelvben is sokhelyütt a természetfeletti erővel felruházott embereket hívják.

Táltosok

A magyar nép hiedelemvilág alakjai közül elsőként a táltost említjük meg, melyben a honfoglalás kor előtti sámánhit vonásai leginkább megtalálhatóak. Maga a „táltos” szó is finnugor eredetű, így a finn megfelelője „tudós” jelentésű, ahogy a magyar tájnyelvben is sokhelyütt a természetfeletti erővel felruházott embereket hívják.

A táltos általában jó indulatú és inkább segítő, mint büntető, tudását azonban nem saját akaratából szerzi meg, hanem kapja. Hiába szegül ellene az, aki ezt a sorsot kapta, nem menekülhet előle, így kell végig élnie életét. Ha egy gyermek foggal, vagy hat ujjal születik, akkor az biztos jele annak, hogy táltos válik belőle. Mindehhez azonban még az is szükséges, hogy az „ősök” három napra elrabolják. Ekkor a test olyan, mintha mély álomban lenne, vagy halott lenne, de a napok elmúltával újra élet költözik belé, ezt az állapotot elrejtezésnek hívják. A táltos később ugyanilyen révült állapotba kerül, mikor gyógyító munkáját végzi, mert csak így tud kapcsolatot teremteni a természetfeletti lényekkel és az elhalt ősök szellemével.
Úgy tartják, hogy amíg a táltosjelölt alszik, addig ősei darabokra szedik, hogy megnézzék, valóban megvan-e a többletcsontja. (A szétdarabolás motívuma egyébként a magyar mesevilágban is megtalálható, „Varázsló és tanítványa” formulának nevezik, amikor az elrabolt ifjút feldarabolják, rendszerint harmadnapra összerakják és ezzel szerez magénak korábban nem ismert tudományt.) A jelöltnek ezután vizsgát kell tennie, például egy égig érő fát kell megmásznia.

A táltos ismertetőjegyei a különböző fejdíszek, így a tollból, (marha)szarvból, szarvasagancsból készültek, valamint a bőrrel bevont sámándob.

Garabonciás


Alakja az évszázadok alatt keveredett a táltoséval, és a nyugati hagyományok misztikus bűbájolóival. Maga a szó is valószínűleg az olasz gramanza „bűbájosság, ördöngösség” szóból ered. A garabonciás jóra és rosszra egyaránt kapható, képes vihart támasztani, uralja az időjárás elemeit, ha úgy hozza kedve, ismeri a fekete mágiát is.

A középkori diákok analógiájára – akik 7 vagy 13 iskolát jártak ki, majd vándorútra keltek – a könyvéből olvassa ki a varázsigéket, melyeket örökké tartó kóborlásai során tanult. Ha garabonciás kopogtat egy házba és enni kér, bizony jó neki adni, különben vihart támaszt, jégesőt küld a falura és egy sárkány hátán tovább lovagol.Lidérc


A szó eredetét máig nem sikerült megfejteni, gyűjtőnév, mely mögött többféle alak húzódik meg, azonban mind eurázsiai eredetű. Értenek rajta lidérccsirkét, melyet valaki a hóna alatt tartott tojásból keltett ki. Ez az állat gazdája számára bármit megszerez, amit az csak kíván, azonban egészségét tönkreteszi. Gazdája élete végéig nem szabadulhat meg tőle.Második jelentése a női vagy férfi alakban megjelenő szerető, aki az asszonyt vagy a férfit tönkreteszi, sokszor a halálba dönti. Lápos, mocsáros területek sajátossága a lidércfény, melyek a süppedős ingoványban meghalt emberek lelkei. Utolsó jelentése a bolygó tűz, mely rendszerint egy elhunyt, de nyugalomra nem találó lélek kóborlása azon a helyen, ahol élt korábban.

A magyar nép hiedelemvilágában még sok egyéb alak is előfordul: boszorkányok, tudós pásztorok, molnárok, kocsisok, javas emberek és látó asszonyok, akik hol segítették, hol pedig hátráltatták a falusiak életét. Törpék, koboldok, óriások, tündérek, manók, sellők és házi szellemek azonban nem fordulnak elő, ezek a tőlünk nyugatra élő népek sajátosságai.