Leányok miatyánkja - ima, amit vízkereszt napján kell mondani!

Egy ősi imádság leányoknak, amit a hajadonok mondtak ezen a napon, hogy a következő esztendőben már asszonyként várják a farsangot. Vajon ma is elmondanád?

Január 6-a a karácsonyi ünnepkört lezáró és egyben a farsang kezdetének napja. A kereszténység felvétele előtt ezen a napon a keléses betegségek megelőzésére tiszta, hidegvizű patakban, tóban fürödtek meg elődeink. A pogány szokásra csupán később épült rá a háromkirályok látogatása, ám a régebbi hagyomány maradványa is fellelhető volt az ország déli és keleti szélein, ahol a falu lakói Jézus megkeresztelésének emlékére imádkozva, énekelve vonultak a patakhoz, hogy a betegek ott megmosakodjanak.
A keresztény hagyomány szerint ezen a napon szedik le a karácsonyfáról a (megmaradt) díszeket, és egy gallyacska kivételével, melyet a gonosz ellen tesznek az ajtóra, a fenyőt tűzre teszik.

Este kezdődik a háromkirály járás, Gáspár, Menyhért és Boldizsár keleti bölcsek utazásának emlékére. Három legény járja körbe a falu házait, megszentelik a házakat, a kapukra a G.M.B. jelet írva. A háromkirály járás mellett ezen a napon vették sorba a hívőket, akik a papnak ekkor fizették meg járandósságát. Sok helyütt utolsóként a községházát szentelték fel, majd a bíró a papnak alamizsnát adott.

Erdélyben a pap három-négy kisebb ministráns fiúval – akik szenteltvizet, csengettyűt és füstölőt vittek – járta végig és szentelte meg a házakat.

A lányos házaknál szokás volt egy-egy motring télen font és erre az alkalomra feldíszített fonalat adni a látogatóknak, akik verses mondókával köszönték meg azt.

Leányok Miatyánkja


Az eladósorban lévő lányok életében nagyon fontos időszak kezdődött ekkor: alig egy hónap alatt, farsang végére kellett férjet választaniuk. Ebben az időszakban kevés munka adódott a földeken, a téli fonásnak pedig lassan végére értek, így volt idő az ismerkedésre, a közelgő farsang pedig számos társas, táncos lehetőséget teremtett a találkozásra. A lányok számunkra ma már korainak tartott férjhezmenetelét a falusi életmód, a gazdálkodás, a „több kéz többet végez” felfogás indokolta. Nagy szégyen érte azt a családot és azt a lányt, aki sokáig halogatta a férjhezmenetelt, hiszen ezzel a közösség folytonosságát „veszélyeztette”. A pártában maradt lányokra a farsang végi rönkhúzás, kigúnyolás várt. Érthető, hogy ezt mindenképpen el akarták kerülni, és esténként a „lányok miatyánkját” mondták el:

„Mi kérjük, akik vagyunk a tizenhetedik és a tizennyolcadik éveinkben, hogy jelenjen meg a mi násznagyunk a vőlegényeink kíséretében. Miképpen álmunkban, azonképpen a templomban is. És ne vigyen minket sorsunk a jövő farsangba hajadonfővel. Szabadíts meg minket a leány élettől. Vígy minket be az asszonyi gondok közé a konyhába. És mienk legyen a pénzügyi dolgok kezelése. Adassék meg nekünk a férfiak fölött való uralkodás. Most és mind örökkön örökké.”

Képforrás >>