Mindentudás Egyeteme 2004. június

biológia területén elsõsorban az idegrendszer motiválta információtechnikai eszközökkel és gépekkel foglalkozik, beszél az élõ szervezetekbe beépített protézisekrõl, illetve a mesterséges eszközök és élõ szervezetek közötti szimbiózisokról.

Roska Tamás: Info-bionika és érzékelõ számítógépek

Az elmúlt évtizedben az információs technológiák, a biotechnológiák és az idegtudomány találkozásából új kutatási terület jött létre, mely új termékek, szolgáltatások születéséhez is hozzájárult. Az elõadás három fõ témakört ismertet az új kutatási területtel kapcsolatban sok példa segítségével. A biológia területén elsõsorban az idegrendszer motiválta információtechnikai eszközökkel és gépekkel foglalkozik, beszél az élõ szervezetekbe beépített protézisekrõl, illetve a mesterséges eszközök és élõ szervezetek közötti szimbiózisokról. Szó esik majd azokról a sokféle érzékszervet utánzó érzékelõ számítógépekrõl, melyek a látás, a hallás, a tapintás és más információk alapján értelmezik és felismerik a szituációt, és ennek megfelelõen avatkoznak be.