Galenus modellje: Az ember eszes állat

Olyan kutatások és alapelvek szülőatyja, mint a tüdővész és a láz gyógyítása. Alapelvek, amelyek a mai napig az orvostudomány alapkövének számítanak. A világ első orvosi szaktekintélyének is elkönyvelt tudósról, Claudius Galenusról van szó.

Bámulatos tevékenysége az orvosi irodalom és kísérletezés terén Galenus-t másfél évezredre az orvosi felfogás megingathatatlan úttörőjévé tette. Nem hiába, az általa létrehozott rendszer, a galenismus mindennemű orvostudományi haladást lehetetlenné tett a 17. századig. Arra a nagy feladatra vállalkozott ugyanis, hogy az orvostudomány egységes rendszerét dolgozza ki, véget vetve ezzel a különböző orvosi iskolák ellentétes tanai okozta káosznak.

Kísérletező szellem
Galenus számos kutatást végzett. "Az ember eszes állat, melynek testét szilárd, cseppfolyós és légnemű alkatrészek alkotják" - állította az emberről annak ellenére, hogy sohasem boncolt holttestet. Vizsgálatait leggyakrabban majmokon végezte, majd ezek eredményeit ellenőrzések nélkül rávetítette az emberi szervezetre is. Épp ezért sok esetben téves eredményre jutott - például ami a  légzési és vérkeringési szervek működését illeti -, melyekről ő az utóellenőrzések hiányában mit sem tudott. Ezek a tévhitek határozták aztán meg több mint egy évezreden át a Galenus feltevéseit megkérdőjelezhetetlennek tartó orvoslást.

Legfőbb vívmányai
Szaktudása és szellemi nagysága azonban tagadhatatlan volt saját és utódainak korában is. Valós, új ismereteket tárt fel az idegrendszer működéséről: kísérletekkel bebizonyította, hogy a mozgás és érzés központja az agy, és az ennek folytatását képező gerincvelő. Ő tanulmányozta először a láz jelenségét és a tüdővészt is. Utóbbira terápiás megoldást talált: climatoterápiát, vagyis olyan klimatikus gyógyhelyek, mint a tengerek, meleg és pormenetes levegőjű helyek felkeresését ajánlotta. Ez, a ma is köztudott gyógymód tehát a Krisztus utáni első évszázadból származik. Továbbá Galenus nevéhez fűződik az első borda reszekció, vagyis a sérült bordaszakasz szakszerű eltávolítása.

Művei ókori irodalmi emlékek
Számos tanulmányt írt, bár ezek meghatározásait idővel megdöntötte a fejlődő orvostudomány, mégis sok esetben Galenus művei nélkül nem lehet értelmezni későbbi korok orvostudományi szakmunkáit. Saját alkotásai a Mikrotechnum és a Makrotechnum, melyek terápiás módszereket írnak le, de anatómiai, gyógyszertani iratok, táplálkozási, kórtani és élettani művek szerzőjeként is ismertté vált.

Medipress