Mondd ki az IGEN-t horoszkópod szerint!

Eleink tudták, hogy az év bizonyos szakaszában a természet alszik, nyugszik, pihen, máskor pedig egyre csak zsibong. Őseink még nem akkor ülték meg a lakodalmat, amikor éppen eszükbe jutott, hanem a szándékukat felvetve családjuknak, megkeresték a leghamarábbi megfelelő alkalmat.

Az év körén jeles napokat találunk, amelyeken szerencsés volt házasságot kötni és olyanokat is, amelytől inkább óvakodtak az ifjak, mert a házasság, a szerelem gyors vesztét jelentette. A házasságot egyfajta új születésként értelmezték. A mai kor hófehér esküvői ruhái sok népnél még ma is a gyász színe. Indiában, ha a nő végtelenül hófehérbe öltözik, azt mondják, lemondottá vált, érinthetetlen nővé, aki templomi szolgálatokban vesz már csak részt – nem társul. Neki nem udvaroltak, rá még a legnagyobb nőcsábász is csak szendén mert tekinteni, áhítattal, mint az anyjára, mert az Isten közvetlen szolgája, aki ledobta az anyag bilincseit és meghódolt a társadalmi szerepeken túlinak.

A menyasszonyi ruha színe
A hófehér tehát a lemondás, és egy kis halál színe is, amikor jelképesen meghalsz a társadalom és a többi férfi vagy a többi nő számára, ám újjászületsz egy egyezségben a törvény alatt. Kéz a kézben, ketten haladtok tovább. A sors fonalában mélyen hívő népeknél azon naptól, hogy összeadtak, közös volt a karmád, sorsod a másikkal. Főként a férfié volt a felelősség, a lelki élet fejlődésében, de az erény és a kapcsolat állandósága a nő nyugodt tevékenységén múlott. Ha egymás poharából ittak, még a sorsuk is összemosódott, ezért a férfi figyelt arra, hogy ne igyék a nő után, fordítva pedig áldásos volt az elméjét jobban kontrolláló férfi maradékát fogyasztani. Így éltek, összemosódva, szinte egymás árnyékában öregeink. S ezen a vidékeken valóban a menyasszony inkább pirosba és aranyba öltözik, mint hófehérbe. A menyecskeruha nálunk is piros… 

A házasság napja a személyes horoszkópban
Ami a napokat illeti. Számos kultúrában így pl. a két legősibben, Kínában és Indiában is - azon túl, hogy voltak az évnek áldásos és kevésbé áldásos napjai - fontos volt a személyes időpont megválasztása. Nem vagyunk egyformák. Ami az egyiknek kedvező a házasságra, mert éppen a születésnapjára esik, az a másiknak esetleg éppen az év egy kényes pontja. Így aztán az asztrológusok gyakran előre megvizsgálták a házasulandók képletét, úgy a leányét, mint a fiú horoszkópját és személyre szólóan jelölték ki a megfelelő napot. Mi több, az asztrológiában ismertek előre a különleges pontok, így házasság pontja is.

Korunk asztrológusai, ha nem is olyan részeletekbe menően mint őseink, de szintén képesek tanulmányozni a két fél képletét, és kijelölni egybekelésük megfelelő dátumát.

 

Hol jár a Hold?
A természeti népeknél, ahol az asztrológia tudománya kevésbé terjedt el, más szempontokat vettek figyelembe. Az számított, hogy a leány vagy a fiú napkelte előtt vagy napnyugta előtt született-e, esetleg éppen határvonalon, és hogy a Hold sarlója éppen gyarapodott-e, dagadt vagy inkább vészterhesen eltűnt-e a sötétségben?
Külön érdekes, hogy a Holdat az előrejelzés középpontjaként tekintő népeknél, pl. keltáknál a telihold nagy szerencsét jelentett, hiszen bevilágította az eget, beragyogta az égboltot, míg pl. Indiában ez a telihold már túl soknak számított, az elme megzavarójának, és lágyabb stádiumait jobban kedvelték.

Kedvező napok a házasságra az évkörön
A évkörön találhatók igazán kedvező napok a házasságra és olyan napok, illetve időszakok is, amikor ez kevésbé ajánlott.

A legfontosabb az év fényes és sötét fele közötti felosztás, ami itt, a mérsékelt övben, nagyjából két félévet foglal magában, de a trópusokon a fényes fele az évnek jóval todább tart. E vidékeken a monszun időszakot szokták kedves-kedvezőtlennek tartani, kedves, mert az éltető vizet hozza el, ám kedvezőtlen, mert pusztító erővel jön és eróziókat, földcsuszamlásokat, áradásokat okoz. Ugyan ki akar térdig sárban férjhez menni? A hegyekben a hágókon való hóolvadás és rügyfakadás számított kedvezőnek, mert az esküvő kellékeit még beszerezni sem lehetett a fagyban.

Az év fényes fele a mi égövünkön május elejétől egészen október legutolsó napjáig tart.
Ebben az időszakban kedvezőbb volt az esküvők megtartása. Május elsején vagy az azt követő első telihold alkalmával a szerelmesek ünnepét ülték. Párválasztás, sőt ekkor már jegyben járás valósult meg, de sokan egy-két esztendő után ekkor kötöttek házasságot is. A legfényesebb nappalon Szent Iván éjjelén június 21-én vagy az azt követő teliholdkor gyakran a királyok ülték menyegzőjüket. Az istenek is ekkor házasodtak a legenda szerint, ezért aztán néhány alázatos földi inkább csak azt ezt követő vagy megelőző napokban merte kiejteni a boldogító igent… mégiscsak az égiek ünnepe. A fény gyarapodó és igazán kedvező május elejétől június 21-ig vagyis ebben a bő 6 hétben, majd utána hanyatlani kezd. A gazdagságnak, bőségnek azonban kedveztek az augusztusi égbolt alatt kötött nászok. Gyakran ezeken az éjjeleken csillaghullást is megfigyelhettek eleink, s amit kívántak, esküvőjük napján, kétszeres erővel teljesülhetett.

Tiltott időszakok
Kedvező volt még a szeptemberi időszak is. Sok idősebb pár, jelezve, hogy már nem éppen élete virágjában van, csak halványabb Nap fényénél vallott örök szerelmet. Szeptember vége után azonban már csak nagyon ritkán esküdtek.
Az utóbbi évszázadban divattá vált a téli esküvő is. Ha valaki mindenképp télen szeretne férjhez menni, a Fény születésének ideje utáni napokat ajánlották, december 21 után. Ha az ember a bűnök és gonosz tettek nélkül ment férjhez, kevdező nap lehetett a megtisztító Vízkereszt ideje is, vagy a február végi hóvirág fakadások. A téli lakodalmak általában csendesebben, családiasabban zajlottak.

A hirtelen jött esküvő gondolata egészen a középkorig nyúlik vissza – előkészítetlenül pedig, nem szerencsés -, amikor is a házasulandók az esküvőt akkor ülték meg, amikor a két háború között éppen sikerült. Gyakran a mézes napok – még csak nem is hetek – után a férjet már szólította is a kötelessége. Az sem volt ritka, hogy a katona hazakérte magát esküvője erejéig, majd továbbállt.

Nem ültek esküvőt a természeti népek a Hallottak Napján vagy a körüli időpontokban, és tartózkodtak újhold idejétől is, míg keleten éppen az újhold számított kedvező időpontnak, ám gyakran csak a második napján böjt megtörésekor tartották a lakodalmat, ami nem ritkán 3 naposra sikerült.

Rossz előjelnek számított, ha a felkelő telihold a nász éjjelén vörösbe borult, nagy szelek közepette kelt fel. A nyár közepi esküvők egyébként az utódoknak, gyermekeknek is kedveztek  - a téliekkel szemben. A nyáron ült lakodalomból a következő tavaszra születhetett legelőbb gyermek, aki így a meleg időszakban, a friss levegőn növekedhetett, és jóval egészségesebb volt.

Szintén nem ültek esküvőt Karácsonykor, ami a természeti népeknél december 21-re esett, csak legelőbb az azt követő napokban, ilyenkor a természetben megjelenő Fény születésére, a Nap emelkedésére figyeltek inkább.

A menyasszony ruhája, a férj éke, és az esküvő helyszínének feldíszítése mindig tükrözte az adott időszakot. A hónapnak megfelelő virágokat és jelképeket helyeztek el a házasulandók körül. Az adott időszak kedvezőségeit ezáltal behozták kapcsolatukba, szerelmükbe is.