Geréb Ágnes, Otthonszülés: Követeljük a rendezést!

Ez az írás - bár a HarmoNetről tudható, hogy idestova 11 éve az otthon szülés tisztázása érdekében, a szabad szülés ügye mellett tör pálcát - nem arról szól, miért is jó otthon szülni. Arról szól mindössze, hogy rendezzük végre e kérdés jogi vonatkozásait.

 A Geréb misszió 
Geréb Ágnes missziót folytat. Lehet vitatkozni azon, hogy okos dolog-e szembeszállni a renddel, vagy éppen úgy kell-e ahogy ő teszi. Most ne ezen lovagoljunk. Hagyjuk abba a vitát és találjuk meg a közös nevezőt: RENDET SZERETNÉNK. Azok is, akik vitatják és azok is, akik pártolják.

Geréb Ágnes doktornő missziója az, hogy a SZAKSEGÍTSÉGGEL kísért (és nem levezetett!) otthonszülés egy választható lehetőség legyen a tudatosan gondolkodó kismamák, családok számára.

Szögezzünk le néhány tényt: 
Ha az orvosok kimondanák, hogy egy normál lefolyású, egészséges szülésnél nem kell semmit vezetni, csak ügyesen kísérni kell a folyamatot, akkor ugrana a hálapénz, - na meg az általa elérhető életnívó - az epidurális-biznisz, a magán szobák hozta többlet jövedelem, egyszóval számos komoly pénzügyi érdek sérülne. A pénzügyi érdekeket sértő eszmét hirdetőket pedig nagyon könnyű eltaposni. Ezt látjuk most.
 
Azt gondolom, teljesen mindegy, hogy valaki személy szerint ellenzi, támogatja, vagy éppen le se fütyüli az otthoni szaksegítséggel történő kísért szülés ügyét. A lényeg az volna, hogy szülessen végre valamilyen döntés, törvény, határozat, ajánlás, ami lehetővé teszi a szabad választást.
 
Mert születni mindenütt lehet, de legjobb biztonságban!
A biztonságot pedig mindenki máshol tudja megélni. Engedjük meg az embereknek, hogy ott legyenek biztonságban, ahol ők a biztonságot érzik. Egy magasságtól iszonyodó számára a két szikla között lógó hegymászó szabadság-élménye tökéletesen érthetetlen, míg a hegymászó számára az iszonyat maga egy kényelmes és biztonságos lakás unalma. Az ember egyedi, élményei, vágyai és sorsa is az. Engedjük meg, hogy ki-ki a maga számára legjobb biztonságot teremthesse meg. 
 
Arra kérünk most mindenkit, hogy akár az ügy mellett, akár ellene van, segítse azt a törekvést, hogy legyen rendezett végre ez a kérdés. Arra kérünk mindenkit, hogy segítsen abban: ne börtönözzék be azt az egyetlen embert Magyarországon, aki a szabad születés, otthonszülés oldalát szakmailag képes képviselni és rendezetté tenni, aki a másik oldal képviseletében egy szál maga áll. Aki képes volna tanítani azokat, akik a szabad választás mellett döntenek. 
 
Segítsünk, hogy Dr. Geréb Ágnes, orvos – pszichológus ne a börtönbe, hanem az őt megillető helyre kerüljön! 
Csatlakozzon minél több ember ahhoz a mozgalomhoz, amely a szabad szülés ügyében a törvényi rendezést követeli! 
 
Ez alatt a cikk alatt a Geréb doktornőt bántó hozzászólások, a témát unalomig rágó vad viták nem kívánatosak. Amit viszont örömmel fogadunk: objektív javaslatok a megoldásra, a szabadságjogok figyelembevételével. 
 
 Lapozz a következő oldalra, ha olvasni szeretnéd az Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért nyilatkozatát az otthonszülésről!

Budapest, 2010. október 10.
Az Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért és a szüléssel/születéssel kapcsolatban hasonlóan gondolkodó orvosok mély megbotránkozással hallgatják és olvassák azokat a médiában megjelenő híradásokat, amelyek az Alma utcai Napvilág Születésházban történtekkel és dr. Geréb Ágnes előzetes letartóztatásával foglalkoznak. Az információk ellentmondásosak, sokszor megtévesztőek.
 
Orvosként nehéz azt elképzelni, hogy a születésházban lezajlott szülés után a spontán légzés és megfelelő keringés nélküli újszülöttet életmentő beavatkozások nélkül gyakorlatilag magára hagyták volna az egészségügyi végzettséggel rendelkező szakemberek, és a bábatáskában lévő felnőtt- és csecsemő-újraélesztéshez szükséges eszközök sem kerültek volna elő.
A média jóvoltából mindenki számára köztudott, hogy dr. Geréb Ágnest szülésznőgyógyász szakorvosi tevékenységétől eltiltották. Erre fel is hívja az őt megkereső várandósok figyelmét.

Előző tanulmányaitól függetlenül hivatalosan elvégezte és megszerezte a szülésznői szakképesítést, és szülésznőként (bábaként) kísérte a szüléseket. Az esetleg felmerülő kórházi ellátást igénylő szövődmények esetén kihívott mentőegységek előtt sem titkolta soha személyazonosságát. Vajon miért vélelmezik, hogy most kívánna eltüntetni bizonyítékokat, az évek során zajló büntetőperek árnyékában élve pont most kezdene konspirációba bárkivel is?
Az otthonszüléseknél, ahogy a világ számos országában működik a folyamat, szülésznő, azaz bába kíséri a szülést, figyel a szövődmények esetleges kialakulására, segítséget hív szükség esetén. Sem szakorvos, sem mentőautó nincs a helyszínen. Ezt a modellt kívánják alkalmazni az otthonszülés mellett álló civilek, orvosok és szakemberek, amikor a hazai szabályozást sürgetik két évtizede.
 
Egyetértünk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) állásfoglalásának azon kitételével, miszerint a szülőnőnek joga van megválasztani szülése helyszínét.
 
Ebből ugyanakkor az is következik, hogy amennyiben a szülőnő otthon szeretne szülni, akkor szaksegítséget is igénybe vehet. A XXI. században nem kívánhatjuk, hogy valaki szakképzett egészségügyi szakember segítsége nélkül szülje meg gyermekét. Ennek fényében különösen aggasztónak találjuk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), valamint a Rendőrség nemritkán zaklatásnak tűnő eljárását az otthonszülő nők s az otthonszülésben segédkező szakemberek ellen. Így egyetértünk a NEFMI azon állításával is, hogy jelenleg nincsenek meg az intézeten kívüli szülés feltételei, hiszen úgy nem lehet biztonságosan szülni, hogy komplikáció esetében fennáll a kockázata az ismert intézkedéseknek.
 
A nemzetközi szakirodalmi adatok azt bizonyítják, hogy amennyiben a várandósság kis kockázatú, a tervezett, bábával kísért otthonszülés ugyanolyan biztonságos, mint a szakorvosi felügyelettel zajló kórházi szülés. A születés körüli halálozás előfordulási gyakoriságában sincs különbség. A kórházban azonban a műszeres beavatkozások és a szövődmények előfordulási gyakorisága statisztikailag jelentősen nagyobb. A szenzációra éhes médiában azonban eltorzított arányban lehet hallani az otthonszülés során kialakult szövődményekről. Ezek nyilvánosság előtti kitárgyalása – szemben a kórházi belső jelentésekkel, amelyek publicitást nem kap(hat)nak – pedig nemcsak etikátlan és jogtalan, de félrevezető is, mert azt a téves benyomást alakítja ki, mintha az otthonszülés során gyakrabban fordulnának elő problémák.
 
Az egészségügyi tevékenységgel kapcsolatban is mindenkit megillet az ártatlanság vélelméhez, valamint a jó hírnévhez való jog. Ezt a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe külön hangsúlyozza. Ezért senkinek nincs joga az otthonszülésben közreműködőket vagy szakmai munkájukat megítélni addig, amíg a megfelelő szakmai, illetve igazságszolgáltatási szinten ezeket a döntéseket az arra hivatott testületek meg nem hozzák. Mivel jelenleg nincs Magyarországon az otthonszüléssel kapcsolatban felállított megfelelő szakmai testület (amely nem azonos a kórházi körülmények közt folyó szüléseket levezető szülész-nőgyógyászok szakmai testületével), vitathatatlan annak szükségessége, hogy külföldi szakemberek segítségét vegyük igénybe az ez irányú tevékenységekkel kapcsolatos döntésekben (szabályozás, bírósági ítélet meghozatala).
 
Amennyiben az anyák törvénybe foglalt szüléssel kapcsolatos jogának rendezése a cél, és nem az otthonszülés kriminalizálása, a kórházi szülések kizárólagosságának bevezetése, akkor úgy gondoljuk, dr. Geréb Ágnes előzetes letartóztatása és az ezzel együtt járó hisztériakeltés tovább mérgesíti a jelenlegi helyzetet.

Az előzetes letartóztatás célja így véleményünk szerint kizárólag a háborítatlan körülmények között szülni vágyók megfélemlítése, valamint dr. Geréb Ágnes lelki megtörése, amely egy demokratikusnak mondott államban teljes mértékben elítélendő és visszautasítandó.
Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért (OSZABISZ)
Kapcsolattartó:
Dr. Szebik Imre
telefon: +36-20-824-3195
e-mail: imre.szebik@freemail.hu