Börtön helyett szabályozást! A Geréb-ügy története és háttere

Magyarországon az elmúlt 22 évben közel 3500 nő hozta világra otthon gyermekét. Habár otthon szülni nem tilos, a szülésnél segédkező bábák és az ezt választó nők sokat kockáztatnak. A legkisebb komplikáció esetén a média érdeklődésének fókuszába kerülnek, a kiérkező mentőket gyakran rendőrök követik. Legtöbbet a bábák kockáztatnak: október elején előzetes letartóztatásba helyezték Dr. Geréb Ágnest. Az október közepi tárgyalásra már kéz- és lábbilincsben hozták.

Miért van börtönben Geréb Ágnes?
2010. október 5-én a rendőrség őrizetbe vette dr. Geréb Ágnest. A bába jelen volt egy szülésnél az Alma utcai Születésházban, amelynél komplikációk léptek fel, és mentőt kellett hívni. Eredetileg a várandós kismama szülésének kísérését dr. Geréb Ágnes nem vállalta, mert a várandósság előzményei miatt az otthonszülést nem tartotta biztonságosnak. Ezért abban állapodott meg az édesanyával, hogy a kórházi ambuláns szülését megelőzően elvégzi a bába kompetenciájába tartozó vizsgálatokat. Az édesanya azonban úgy érkezett meg a Születésházba, hogy a vajúdás előrehaladott állapotban volt. A baba megszületésére rohamosan került sor. A segítségnyújtás megkezdésével egyidejűleg a jelenlévő bábák azonnal értesítették a mentőket. A mentők a hívás után kb. 20 perccel érkeztek meg a helyszínre. Őket követték – ki tudja, milyen okból - a rendőrök.

Gyanús várandósok
A kisbaba ellátása még folyamatban volt, amikor a rendőrök elkezdték igazoltatni az apukát és a jelenlévő szakembereket. Mivel a Születésház másik részében információs tanfolyam zajlott, a tanfolyamon résztvevő családokat (többségében várandós kismamákat) addig nem engedték ki az épületből, amíg mindenki nem igazolta magát. A rendőrök aznap délután őrizetbe vették dr. Geréb Ágnest. Közben a szülés során segítséget nyújtó másik két bábát is elvitték a rendőrök, majd tanúként hallgatták ki őket. Dr. Geréb Ágnest aznap este foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt 72 órára őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatásba helyezték.

A gyanúsítás a konkrét ügyön túl kiterjed még három további konkrét esetre, amelyben az elmúlt egy év során nyomozás indult. A rendőrség ugyanis minden olyan ügyben nyomozást indított, amelynek során otthonszüléshez mentőt kellett hívni - az eset komolyságára való tekintet nélkül. A őrizetbe vétel napján a nyomozók lezárták az Születésházat és lefoglalták az ott található iratokat. Az iratok áttanulmányozása után (több száz szüléstörténet adatlapjait is elkobozták) dr. Geréb Ágnes gyanúsítását kibővítették a kuruzslás bűncselekményével is, arra hivatkozva, hogy az iratok alapján az elmúlt egy évben hozzávetőlegesen 200 szülés történt, amiben felmerül az érintettsége.

Kuruzslás vádja
Dr. Geréb Ágnest 2007-ben egy otthonszülés kapcsán a bíróság három évre eltiltotta a szülész-nőgyógyász orvosi tevékenységétől, amelyet azóta nem is folytatott (nem írt föl például gyógyszert, nem végzett szűrővizsgálatot). Mivel az otthonszülés kísérése – a WHO ajánlásokkal megegyezően – nem orvosi feladat, dr. Geréb Ágnes, a többi hazai 10-15 aktív bábához hasonlóan, orvosi kompetenciába nem tartozó szüléseket kísér. Ahogyan minden hazai bábának, dr. Geréb Ágnesnek is van szülésznői szakmai végzettsége. A magyar hatóságok – mivel a bábaságot, mint szakmát nem fogadták el és így nem szabályozták – minden otthonszülést orvosi tevékenységnek minősítenek, és az orvosi tevékenységre vonatkozó szabályokat alkalmazzák és kérik számon a bábáktól. Így fordulhat elő, hogy minden problémás ügy, a legcsekélyebb komplikációval járó szülések ügye is a büntető hatóságok előtt landol.


A védelem fellebbezést nyújtott be az októberi előzetes letartóztatás ellen. Mivel a rendőrök az édesanyát a műtét utáni altatásból való felébredés után néhány perccel kezdték kihallgatni, a szülők panasszal élnek a rendőrök eljárásával szemben. A szülők képviseletét a Születésház Egyesület jogásza látja el.

 
További bábaperek
A büntető bíróság előtt több eljárás folyik, melyekben Geréb Ágnesen kívül öt további bábát vádoltak meg foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményével. A bíróság az ügyeket együtt tárgyalja, egy eljárás keretében. A négy ügyből kettő olyan – a szülés során mindennaposnak mondható – ügy, amikor a szülés után az átlagosnál nagyobb vérveszteség történt. Mindkét ügyben a szülő nő a babával együtt pár órával a szülés után egészségesen elhagyta a kórházat, míg a számára segítséget nyújtó bábák ellen több éve folyik a büntetőeljárás. A bíróság előtt lévő másik két ügy komolyabb. Az egyikben szülés során vállelakadás történt, melynek következtében a kisbaba életét veszítette. A negyedik ügyben pedig ikerszülés során a második baba megszületésekor oxigénhiány következett be, és a gyermek 7 hónappal később elhalálozott.
A folyamatban lévő ügyek többségében a szülők és az anyák a szülésüket kísérő bábák mellett állnak és kiállnak, sőt némelyikük azóta újabb egészséges babának adott életet - otthon.

Kettős mérce
Amikor kórházban szülés során halálozás történik, többféle vizsgálat indul. Egyrészt egy belső vizsgálat, amely során a helyben dolgozó szakorvosok szakmailag véleményezik az esetet. Emellett indul egy közigazgatási eljárás is, melybe a rendőrség független szakértőt is bevonhat. Ezek az eljárások szinte kivétel nélkül azzal zárulnak, hogy a halálozás vonatkozásában a kórházi orvosokat nem terheli felelősség, mivel a szakmai protokollok alapján végezték munkájukat. Csak extrém esetekben indult eddig kórházi orvosok ellen büntetőeljárás. Mindemellett azonban egyre több polgári, azaz kártérítési eljárás (műhibaper) indul kórházi szülések miatt, amelyeket az érintett családok kezdeményeznek. Amennyiben a polgári bíróság megállapítja az adott ügyben az orvos felelősségét, a kórháznak komoly kártérítést kell fizetnie.

Ki ért hozzá?
A négy ügyben több szakértői vélemény is született. A szakértők kivétel nélkül kórházi nőgyógyász-szakorvosok, és semmilyen tudással és tapasztalattal nem rendelkeznek az otthonszülés területén, sőt, többségük veszélyesnek tartja az otthonszülést. Az erre vonatkozó személyes véleményüknek szakértésük során írásban és szóban is hangot adtak. A konkrét ügyeket kizárólag a kórházi szabályok/protokollok alapján mérlegelik és erre támaszkodva adnak szakértői véleményt.

A bábák jogi képviselői a két komolyabb ügyben becsatoltak olyan magyar szülész-nőgyógyász által készített szakértői véleményt, amely a bábák felelősségét eltérően ítéli meg a hivatalos szakértőkhöz képest. A védelem álláspontja szerint ugyanis a bábák által kísért szülések szakmai megítélése olyan független szakemberek hatáskörébe tartozik, akik tudással rendelkeznek mind a szülés bábai, mind az orvosi modelljére vonatkozóan. Ezért olyan nemzetközileg elismert szakértőket kértek fel (Marsden Wagner, Mavis Kirkham, Luke Zander, Elizabeth Davis), akik kiemelkedő tudással rendelkeznek az otthonszülés területén és alkalmasak arra, hogy a bábák szakmai felelősségét objektíven ítéljék meg. A bíró dönt arról, személyesen is meghallgatja-e őket.

Az otthonszülés magyarországi szabályozásának történetéért kérlek, lapozz ide >>>

Geréb és társai azért állnak bíróság előtt, mert a magyar állam 22 éve adós az otthonszülés szabályozásával. A hatóságok és a közvélemény egy része kettős mércét alkalmaz: kórházi komplikáció esetén nem fordulhat elő, hogy bilincsbe verve viszik el az orvost, és az is kizárt, hogy szakmai vizsgálat helyett büntetőper induljon. A bábák meghurcolására sehol másutt Európában nem volt példa, csak Magyarországon. Ezzel az állam és a hatóságok ellehetetenítik az otthonszülést, súlyosan sértve a nők azon jogát, hogy maguk rendelkezzenek arról: hol, hogyan, és kivel hozzák világra gyermeküket.

Otthon csak egészségesen
A nők többsége tudatosan hozza meg a döntést, hogy otthon szeretne szülni: szerintük a szülés nem betegség, hanem egy normál életteni folyamat, céljuk, hogy rutinbeavatkozások nélkül, szakemberek segítségével szüljenek. A magyarországi otthonszülésnek – más nyugat-európai országokhoz hasonlóan – szigorú kritériumrendszere van. Csak egészséges várandósság, egészséges magzat esetén vállalják a bábák, ha közel van a kórház. Az otthonszülést választó nőknek egy minden részletre kiterjedő tanfolyamot kell végezniük. A magyar otthonszülések halálozási statisztikája egy ezrelék alatti.


Miközben a magyarországi bábák jól képzettek, az állam nem teremt megfelelő körülményeket az otthonszüléshez: a bábák nem kapnak az államtól a munkájuk végzéséhez szükséges szakmakódot, ha részt vesznek egy otthonszülésnél, az illetékes hatóság megbüntet(het)i őket. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (SZNSZK) – a nemzetközi trendekkel és a WHO ajánlással szemben (!) – veszélyesnek és kerülendőnek tartja a kórházon kívüli szülést, ráadásul a hatóságok kizárólag ezekre alapozva döntenek az otthonszülést kísérő bábák ügyében.

Róka fogta csuka

Habár az otthonszülések 10 százaléka kórházban fejeződik be, a rendőrség ezt figyelmen kívül hagyva minden olyan ügyben nyomozást indított az elmúlt egy évben, amelynek során otthonszüléshez mentőt kellett hívni, az eset komolyságára való tekintet nélkül. Ha a vérző nőhöz mentőt hívnak, hiába áll el a vérzés, máris kész az újsághír, majd a hozzá kapcsolódó büntetőper: „Kivérzett otthonszülőhöz hívtak mentőt”.

Paradox helyzet, hogy a perekben kirendelt szakértők, akiknek véleménye alapján a bíró meghozza döntését, kizárólag kórházi szülész-nőgyógyász szakorvosok, akiknek többsége hivatalból elítéli az otthonszülést.

Jól illusztrálja az otthonszülést végzők csapdahelyzetét az ÁNTSZ-szel folytatott küzdelmük is. A bábák egészségügyi tevékenységet végeznek, ami engedélyköteles. Az engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak kellene kiadnia. Az otthonszülésben segítő szakemberek az elmúlt 22 év során többször is folyamodtak ilyen engedélyért, ám az ÁNTSZ ezt visszautasította. Mivel a politika nem ismeri el a bábaságot, mint szakmát, nincs neki ún. szakmakódja – enélkül az ÁNTSZ nem adhat engedélyt. Az engedély nélkül végzett tevékenységért viszont eljárást indítanak ellenük.

A bábák tudják
Az áttörés Mikola István volt egészségügyi miniszter nevéhez fűződik, aki először jelentette ki nyilvánosan, hogy a nőknek alkotmányos joguk megválasztani, hol kívánják világra hozni gyermeküket. Kiállt amellett, hogy önmagában az a tény, hogy az otthonszülés jogszabályi háttere hiányzik, nem zárhatja ki az otthonszülés létjogosultságát. Konkrét lépésekre azonban csak 2006-ban, egy újabb kormányzat idején került sor. Ebben azonban nem volt köszönet: hiába kezdődtek szakmai egyeztetések az érintettek (szülész nőgyógyász orvosok, bábák, érdekképviseleti szervek) bevonásával, az elkészült törvénytervezet szinte kizárólag Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium álláspontját tükrözte. Ők viszont semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az intézeten kívüli szülés kísérésében, sőt, korábbi állásfoglalásuk szerint az otthonszülést veszélyesnek és kerülendőnek tartják.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezzel szemben az otthonszülést a kórházival egyenrangúként kezeli. A nemzetközi gyakorlatban világosan elkülönül a szülészet orvosi és bábai modellje: ezek alapvetően különböznek szemléletükben és gyakorlatukban, eltérő szakmai felkészültséget és hozzáállást feltételeznek. A kórházi orvosokat komplikációk elhárítására képzik, míg a bábákat a normál szülés kísérésére és a komplikációk helyes felismerésére, elhárításuk helyszíni megkezdésére. Nemzetközi statisztikák szerint az otthoni szülés ugyanolyan biztonságos, mint a kórházi.

Forrás: Szabadon Szülni