Folytatódnak a Világokon át tanításai

2011-ben Pécsett kerül sor a tavalyi évben nagy sikerrel elkezdett Világokon Át filmszeminárium folytatására. Terítéken újra az emberi élet örök dilemmái: tudatos élet, vágyak és kísértések, módosult tudatállapotok, asztrológia, Ji King, Tarot és még sok más érdekesség a témákban járatos népszerű előadók tolmácsolásában.

Pécsett a Dominikánus Házban kéthetente vasárnaponként 16 órától folytatódik a tavalyi évben nagy sikerrel elkezdett Világokon Át filmszeminárium.  Filozofikus hangvételű, a televízióban többször is vetített 12 részes ismeretterjesztő sorozat (melynek első hat részét a tavalyi évben tekinthette meg a pécsi közönség) — Lőrincz Gabriella szerkesztésében, rendezésében és műsorvezetői kalauzolásával — az emberi élet nagy és örök dilemmáit veszi sorra, ha nem is a teljesség, de az elmélyültség igényével.

Vállalt céljai között tartja számon olyan gondolkodásbeli, világszemléleti alternatívák megfogalmazását, melyek alapjaikban ősi kultúrkörök tudáskincséből táplálkoznak, de amelyek - modern korunk kihívásaira válaszolva - a kísérleti tudomány jövőbemutató, olykor merész hipotéziseivel egészülnek ki.

Az „összefüggések tudományáról” van szó, amely meglátja a világ jelenségeiben az analógiás megfeleléseket, összetartozásokat, a materiális tényezők mellett a szellemi valóságok létezését, az Ember-Föld-Univerzum hármas látóhatárának egybefüggő kapcsolatát.

Az egyenként kb. 50 perces filmek témaválasztása az integráció eszméjét tartja szem előtt, azaz a minden ember közös sorsát érintő kérdések, valamint a vallások közös gyökerét adó metafizikai világkép fogalmai szolgálnak alapjául.


Ennek jegyében a filmeken láthatjuk, hallhatjuk Hankiss Elemér gondolatait az idővel harcoló ember útkereséséről, az élet érző, sebezhető jellegéről, a szabadság és determináció dilemmájáról. Jankovics Marcell jelképszakértő-rajzfilmrendező meglátásait a világ kettősségeiről, a dualitás ellentétpárjairól, László Ervin professzor elemzéseit az anyag rejtelmeiről, valamint a racionális és intuitív gondolkodásmód szükséges egyensúlyáról.

Sári László Kelet-kutató az ősi keleti és a mai nyugati életeszmény különbségeit, Daubner Béla pszichiáter a lélek ellentmondásait, s a módosult tudatállapotok, illetve a jóga mentálisan fejlesztő funkcióját mutatja be.

Grandpierre Attila csillagász a pusztán materialisztikus szemlélet beszűkítő hatásáról beszél, Szepes Mária írónő pedig az ideák világának mindennapi, teremtő szerepére mutat rá. Müller Péter író a változásokhoz való viszonyulásunkhoz ad támpontokat, de szól a szenvedélyek átalakításának, s a tudatos életvezetésnek a művészetéről is, ugyanúgy, mint a Ji King ősi, kínai sorselemző rendszer mai, segítő szerepéről. Popper Péter valláspszichológus a szorító döntéshelyzetekben való helytállást, és a pszichés tartás fontosságát emeli ki. Domján László a vágyak két arcát, pusztító és teremtő erejét hasonlítja össze, míg Bagdy Emőke pszichológus ugyanezek lélektani megoldásairól beszél. Bakos Attila filozófus gondolatai a planetáris tudat mibenlétéről szólnak, Dr. Czeizel Endre genetikus pedig a sors és a gének kapcsolatát vizsgálja.

Vásáry Tamás karmester a művészetek felemelő, transzcendáló képességéről vall, csakúgy, mint Pap Gábor művészettörténész, aki a művészi ihlet rejtélyes eredetét kutatja. Makovecz Imre építész a tér és hely spirituális vonatkozásait hozza közelebb, Tarr Bence kultúrantropológus a mítoszok üzenetét közvetíti számunkra, míg Kazanlár Emil festőművész a Tarot-kártya szakrális világába kalauzol el. Héjjas István kutatómérnök a távol-keleti filozófiák és a modern tudomány hasonlóságairól fejti ki meglátásait, Rácz Géza fiozófus pedig a sorsalakítás és a „karma” összefüggéseit taglalja. Tasi István kultúrantropológus a lélek fogalmának hindu értelmezését adja közre.

Paulinyi Tamás para-kutatótól a tudat mindent átható jelenségéről, az aura mibenlétéről olvashatunk, és olyan új fogalmakra nyílhatunk meg általa, mint „morfogenetikus, vagy pszi-mező”. Váradi Tibor a szellemtudományok szemszögéből, Lednyiczky Gábor pedig biofizikai aspektusból közelíti meg az emberi elme adottságait és távlatait.

Dr. Tóth Tibor informatikus professzor az ősrobbanáselmélet és az evolúcióelmélet hiányosságairól fejti ki nézeteit, nyitott szellemiségű orvosok pedig – Dr. Simoncsics Péter és Dr. Gelléri Júlia - a homeopátia, az akupunktúra és a biológiai energia elméleti hátterét ismertetik.

Mireisz László filozófus, buddhista oktató egyaránt állást foglal úgy az őselemek, őstörvények témájában, az önismereti utak, valamint a félreértett asztrológia rehabilitációjának tárgyában, mint az eszmetörténeti korszakok bemutatásában.

Dúl Antal teológus pedig - aki csaknem minden téma felkért hozzászólója, - Hamvas Béla látásmódjának hiteles tolmácsolásával visz új szempontokat választott tárgyunk elemzésébe.


A mozgókép sajátosságai természetesen komplex élménnyé gyúrják össze mindazt, ami ugyan külön-külön is hatásos lehet, de együttesen megsokszorozódott erőt képvisel. A gondolatok eredetisége, az „értelem fénye” intellektusunk számára szolgáltat örömforrást, a képi és zenei illusztrációk pedig érzékeinkre gyakorolnak hatást. A tekintet, a hanglejtés, az előadásmód dinamikája intenzívebbé teszik az átadott tanítások üzenetét és maradandó emlékké válhatnak.

A filmszemináriumokon ezt az élményt, és az elmélyülés lehetőségét tovább növeli, hogy a vetítést követően lehetőség nyílik a meghívott előadóval közösen az adott témában jobban elmerülni, körbejárni, beszélgetni róla.

Január 16: A TUDATOS ÉLET

Itt a Földön egyedül az ember az, akire a magasabb tudatosság, - mint lehetőség – bízva van. Csupán mi, emberek vehetjük észre, hogy a létezésnek távlatai és fokozatai vannak, s hogy tekintetünket magasabb horizontokra is emelhetjük. Kérdés: élünk-e ezzel az adománnyal? Azzá válunk-e, akik lehetnénk?

A meghívott vendég: Bakos Attila író, filozófus
Több mint húsz éve kutatja a magyar őshagyomány közel-keleti és óind kapcsolatait. Idővel – Kőrösi Csoma Sándor lépte nyomát kutatva –, arra a meggyőződésre jutott, hogy a formai, történelmi kutatáson túl az átélhető, megvalósítható lelki hagyomány tartalmi feltárása, ha lehet, még fontosabb. E két cél – a világi és spirituális – elérése érdekében védikus vaisnava-brahmin tanulmányokat folytatott.

1998-tól kezdve a történelmi Magyarország egész területén előadásokat tart a magyar őstörténet és a védikus, brahmanikus hagyomány vonatkozásairól. 2004-ben A Duna Evangéliuma címmel kötete jelent meg.

Sorozatunkban a planetáris tudatosság gondolatkörét fejti ki.

Az előadás kezdete: 2011. január 16. vasárnap délután 16 óra

Helyszín: Dominikánus Ház
7621 Pécs, Színház tér 2. www.pecsikult.hu

A programsorozat szervezője:
Napkelet Jógaház - Pécs
http://vaisnava.org/sadhana

Ízelítő a filmekből:
http://www.vilagokonat.hu/ver2/LETOLTES/letoltes.htm 

Kép: piqs.de: Steve Jurvetson - Earth Day Embrace