Sólyomszem - ősmagyar, indián, egyiptomi? Egyetemes jelkép!

Hórusz szeme, az egyik legnépszerűbb óegyiptomi szimbólum rokonságot mutat az indián, sőt, az ősmagyar jelképekkel is. Hogyan függnek össze a különböző kultúrák hasonló szimbólumai?

Hórusz szeme – más megnevezések szerint az Udzsat szem (Udjat szem) köztudottan az egyik legnépszerűbb óegyiptomi szimbólum.

A szem örök tükör, a tisztánlátásról, a „belső látásról”, az éleslátásról ad jelzést nekünk. A szem, mint szimbólum mindig is a varázserő jelképe volt, hiszen a szem a fény befogadásának szerve, így a világosságot, a látást, a tájékozódást, ezáltal az értelmet, a tudást, sőt a belső látást, a megvilágosodást is jelképezheti.

Hórusz a legismertebb egyiptomi isteni hármasság tagja, Ozirisz és Ízisz gyermeke. Általában sólyomként vagy sólyomfejű emberként ábrázolják. A mítosz szerint Ozirisz halála után Hórusz lépett apja örökébe, hogy az égi törvény földi helytartójaként uralkodjon a világon. Szembeszállt a káosz istenével, Szeth-tel, és átmenetileg legyőzte őt - még ha végleg nem is pusztíthatta el a rendezetlenséget, a világegyetem másik arculatát.

Hórusz harca jelképezi a lelki rendezettség és tisztaság elérése iránti folyton megújuló erőfeszítést is. Hórusz testesítette meg a törvényt is, ezért ő lett a mindenkori egyiptomi fáraók példaképe és legfőbb segítője. Gyakran ábrázolták az uralkodóval együtt.
 

Hórusz a fény istene is volt, a természetben a Nap, az emberben a naptermészetű szellem szimbóluma. Alakja mindig emlékeztette a fáraót arra, hogy ahhoz, hogy másokat a fény irányába vezethessen, először saját magában kell uralomra juttatnia a naptermészetet.

Hórusz szemét az egyiptomi kultúrában nagy erejű varázsszimbólumként tisztelték, hiszen a sólyomistennek, az égi törvény, a fény és a szellemi hatalom istenének, a fáraók példaképének szemét ábrázolja.

A mítosz szerint Hórusz a Széthtel vívott harcban ugyan elvesztette a szemét, de a kegyes istenek egy újat készítettek neki. Az udzsat kifejezés is erre utal, „újat", „épet" jelent. Maga a szimbólum az egyiptomi emberiségmítoszok összefoglalásaként is értelmezhető.

A szem alatti könnycsepp az emberiség születésére utal (a mítosz szerint Ré napisten könnyeiből születtünk), a szem végében látható spirál pedig az emberiség jövőjét, a szellemhez felemelkedő hosszú, ciklikus utat szimbolizálja.

Az Udzsat-szemnek több jelentése is van. Aszerint, hogy jobbra vagy balra áll, a Napot vagy a Holdat jelképezi. Végtelen isteni tudást szimbolizál, melyet a világ érzékszerveinkkel történő megismerésével szerzünk. Ugyanakkor állandó elővigyázatosságra késztet, mert figyelmeztet az Istenek állandó jelenlétére, és arra, hogy ők mindig mindent látnak.
 
A Sólyomszem az ősi indián legendákban ugyanúgy megjelenik mint az ősi magyar szimbólumkincsben. Kara, a magyar kerecsensólyom mindent látó szeme szintén erre a jelképre hajaz. A világ fölé emelkedni képes varázserejű totemmadár a mi ősi jelképtárunkban is fellelhető.