Előbb lesz a 2012-re jósolt dimenzióváltás: idén októberben?

Az utóbbi évek egyik legtöbbet vitatott témája a maja naptár, amely 2012-re teszi az emberiség számára sorsfordító átalakulást. Calleman professzor, a maja naptár egyik legismertebb szaktekintélye szerint azonban már 2011. októberében kiteljesednek a globális változások. Carl Johan Calleman professzor - aki egyébként rákkutató, és egyben a maja naptár egyik legelismertebb szaktekintélye - a tudományos világból az egyedüli, aki vallja, hogy a biológia, a történelem és az emberi tudatosság fejlődése a maja naptáron alapul.

Calleman vizsgálatokat indított el a maja naptár természetét illetően, és felfedezett egy, eddig ismeretlen értelmezést. Véleménye szerint minden egy úgynevezett kozmikus terv szerint fejlődik és történik. Elmélete szerint a maja naptár lett a hiányzó darab, ami lehetővé teszi, hogy lássuk a kapcsolatot a világ dolgai és saját magunk között. Calleman rájött, hogy a kozmikus energiák változásai a maja naptárban is megmutatkoznak, beleértve a változásokat az emberi gondolkodásban és kreativitásban. Szerinte a maja naptár leírja a történelmet, az univerzum eredetét és életét.

Mégsem 2012-ben jár le a kozmikus ciklus, hanem előbb?
A maja naptár olyan energiákat ír le, amivel Calleman szerint egy magasabb tudatformába lép át az emberiség – és ez 2011. október 28-án fog kiteljesedni!
Az elhíresült „világvége” jövendöléseknek az az alapja, hogy ebből a kilences ciklusból beléptünk az utolsóba. Ennek jelentőségét egy csodálatos szinkron is megerősíti: a 9.9.9-es dátum bekövetkezte - azaz 2009. szeptember 9., a Gergely naptár szerint - egybeesik a Maja
Szent Naptár 260 napos visszaszámlálásának kezdetével.
A Szent Naptár utolsó, 260 napos időszakát három fordulatra osztják. Az első 2009.09.09.-én kezdődött és 2010. május 26.-ig tartott, a második periódust pedig 2010. május 27. és 2011. február 10. közé teszik. A harmadik, legjelentősebb időszakba tehát 2011. február 11.-én léptünk, ami majd elvezet az „Univerzum legmagasabb energiaszintjének” eléréséhez 2011. október 28.-án.


A maja naptár

A maja naptár végleges formájának kialakulása körülbelül ie. Első századra tehető. Sokak szerint korai születése ellenére rendkívüli pontosságú, és egy tízezred nappal pontosabb, mint a ma, általunk használt naptár. Ugyanakkor a naptár a legbonyolultabbak közé tartozik, rendszere rendkívül összetett. A maja naptár ugyanis az idő múlásának egy teljesen más megfigyelésén alapul, mint más naptárak. Miközben a keresztények, a muszlimok, a zsidók és a buddhisták olyan csillagászati megfigyelésekre alapoztak, mint például a Föld Nap körül megtett ideje, vagy a Hold Föld körüli mozgása, a maja naptár a természet ciklusait veszi alapul. Mindez könnyen látható, ha csak arra gondolunk, hogy a maja naptár véget ér, miközben a csillagászati ciklusok gyakorlatilag végtelen ideig folytatódnak. A maja naptár szerint ugyanis 2012. december 22-én vége egy ciklusnak, ami sokak szerint a Földön katasztrófákhoz vezet.
„Hiszem, hogy ezek mögött a kozmikus erők mögött, amelyeknek aktivizációját a maja kalendárium megjelöli, egy ésszerű terv rejtőzik az emberi történelem irányítására, amely felsőbb forrásból táplálkozik, és amelynek a szándéka jó. Ahhoz, hogy ezt felismerjük meg kell értenünk annak a fontosságát, hogyan kövessük a tervet, amit a maja naptárból következtethetünk ki" – mondja Calleman.

Legjobb tudásunk szerint a legmagasabb energiaszint várhatóan a „Nagy 13-as Ahau” (a 13 és Ahau a teljesség jelképei a maja naptárban) idején áll be, azaz 2011. október 28.-án. Ez a legmagasabb energiaállapot semmi esetre sem jelenti a világvégét, csak azt, hogy mind a kilenc „hullám” mozgása beteljesül. Élhetünk azzal a hasonlattal, hogy egy létra felső fokain tesszük meg az utolsó nehéz lépéseket, mielőtt a háztetőre érnénk, és ott ismét szilárd talajt találnánk a lábunk alatt; egy helyet, ahol megpihenhetünk. Függetlenül attól, hogy ez a végső mászás mit jelent, jó okunk van eddig soha nem tapasztalt változásokat várni. Biztosan tudom, hogy a világot más színben látjuk majd.

Ez alatt a három naptárforduló alatt az Univerzum felkészült, hogy létrehozza azt, ami felé idáig fejlődött: a tudat egy új szintjének létrejöttét, egy egyesült tudatét. Hiszem, hogy a kilencedik szint kifejezetten arra szolgál, hogy egy egységes tudatot hozzon létre, ami az egész társadalmat átformálja majd. Ez az emberiségnek hatalmas kihívásokat és lehetőségeket jelent, azonban ezek a változások nem jönnek majd maguktól, mert az emberi lényekben magukban kell testet ölteniük, akik eldönthetik, hogy ellenállnak az átalakulásnak, vagy mindezt nyitottan fogadják.


A maja naptár jövendölései szerint, ez az „egyesült tudat” véget vet majd az uralom minden formájának, amelyet az emberek egymás fölött gyakorolnak; kiemelten azoknak, amelyeket a bal agyfélteke generál. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az uralom eszközei, mint a jelenlegi pénzügyi rendszer, fegyverek, határok és más, az autoritásokat fenntartó struktúrák összeomlanak, és olyan rend váltja fel az előzőt, amelynek új világában isteni harmónia határozza majd meg az emberi kapcsolatokat.”

Carl Johan Calleman 1950-ben született Stockholmban, Svédországban. Doktorátusát az orvos-biológia területén szerezte 1984-ben, majd rákkutatással, és a környezeti egészséggel foglalkozó tudós lett – később pedig vezető kutatóként dolgozott a Washington Egyetemen, Seattle-ben, illetve a WHO szakértőjeként tevékenykedett. Írásai ma rendszeres hivatkozások a tudományos irodalomban. Calleman 1979-ben tett először említést a maja naptár közeledő végéről. Azóta ő az egyetlen tudós, aki bemutatta, hogy a biológia fejlődése, története és a tudatosság szoros összefüggésben van a maja naptárral. Munkái azóta három nemzetközileg elismert szakértőjeként húsz országban adott elő ebben a témában, illetve együttműködik a Maja Vének Tanácsával.

Carl Johan Calleman 2011. április 21-én élő előadást tart az EsoGuru.com oldalon.

További információ >>