Prabhupáda, a Védák nagykövete

Amikor 1965-ben Sríla Prabhupáda - 69 éves korában, 7 dollárral zsebében - Indiából Amerikába hajózott, még nem sejtette, hogyan fogadják a Védák tanításait a modern világban. Az a végtelen tudás, amelyet képviselt, nem csak érdekesség lett a nyugati világ számára, hanem számos társadalmi kérdésre, globálissá nőtt problémára való megoldást is kínált.

A. C. Bhaktivédanta Szvámi Prabhupáda lelki tanítómestere utasítására hagyta el szülőföldjét, azért, hogy az Indiában már évezredek óta jelenlévő spirituális bölcsességet megismertesse a világ más részén élő személyekkel. Küldetése volt, hogy elterjessze az Úr Szent Nevének éneklését, felhívja a figyelmet az emberek örök, természetes tulajdonságára, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének szolgálatára, amely elégedetté és boldoggá teszi az önvalót. A tanítások átadásához magával hozott néhány kötetet a legfontosabb szentírásokból, s a szanszkrit versekhez angol nyelvű magyarázatokat írt, hogy bárki számára elérhető legyen ez a tudás.

Amerikában a változóban lévő, az ürességet megélt, szellemiségre vágyó fiatalok körében hamar ismertté váltak tanításai és nyilvános, ingyenes programjai, amik egyszerűségükkel tűntek ki a szellemi mozgalmak sokaságából. Bárki csatlakozhatott a programokhoz, amelyeken az emberek együtt énekeltek, zenéltek, imádkoztak, olvastak a szentírásokból, végül pedig praszádamot, az Úrnak felajánlott lelki ételt fogyasztottak. A legelső alkalommal ez mindössze egyetlen szem alma volt, gerezdekre vágva…


Sríla Prabhupáda 1966-ban bejegyeztette a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét, s ettől kezdve tanításai és a megvalósításukhoz kapcsolódó társadalmi kezdeményezések gőzerővel valósulhattak meg. Már az első években is számos interjúra kérték fel a Szvámít, cikkekben, televíziós műsorokban és rádiós adásokban szerepelt. Ezek során több alkalommal javaslatokat adott az olyan grandiózus társadalmi problémák megoldására, mint az éhezés, vagy a bűnözés. Prabhupáda a megoldási lépéseket logikusan, szemenként fűzte fel egy gondolatmenetre, és kifejtette, végső soron azt szükséges megértenünk, hogy mindannyian lelkek vagyunk. Mindannyian az Úrhoz tartozunk, mindennek Ő a tulajdonosa. Ha csupán azzal a tollal ékeskedünk, amit az Úr kölcsönbe reánk bízott, és tudjuk ki a forrása e teremtett világnak, akkor könnyen elérhetjük az egyetértést az élőlények között. Ezt a felismerést Prabhupáda a Béke képletének nevezte, s elmélete így vált híressé.

(„A Bhagavad-gítá, a Srímad-Bhágavatam, a Csaitanja-caritámrita, minden védikus írás, illetve minden vallás minden szentírása ugyanazt az igazságot mutatja be: Isten a tulajdonos, és Ő az egyetlen barát. Ha ezt megértjük, béke vár ránk. Ez a béke képlete. Amíg Isten tulajdonát bitoroljuk, és a sajátunknak nevezzük, az anyagi természet, a rendőri karhatalom megjelenik: „Ez nem a tiéd!” Csak afölött rendelkezhetünk, amit Isten kijelölt számunkra.” – Krisna-tudat, a szeretet és odaadás jógája, 9. fejezet)

A Krisna-tudat mozgalmának terjedése látszólag két szálon futott, hitéleti és karitatív vonalon. Egyrészről terjedt szellemisége, a hívek utcai, énekes-táncos felvonulásokat és ingyenes szemináriumokat tartottak az érdeklődők számára, ugyanakkor nagyon sokan úgy ismerhették meg a krisnásokat, mint jótékony személyeket. Valóban, a Krisna-hívők alapvetése, hogy a tudatlanság, tunyaság és tétlenség elfecsérelt idő, és életünk minden percét az Úr szolgálatában kell lefoglalnunk. Az Ő szolgálatára pedig a legalkalmasabb, ha olyan tetteket végzünk, amelyek építik, előre viszik a társadalmat, ezzel lehetőséget biztosítva egy méltóbb, szellemi életre, és az Urat dicsőítik


Prabhupáda felhívta hívei figyelmét, hogy csak tiszta, erőszakmentes és egészséges táplálékot fogyasszanak, és azokat az embereket is ezzel kínálják, akiknek nem jut betevőre. Hogyha a test gyötrődik az éhségtől, nem tud magasabb célokkal, Isten létezésével vagy a konstruktív életvitel lehetőségével foglalkozni, ezért meg kell adni a lehetőséget minden ember számára, hogy naponta hozzájusson a fenntartásához szükséges minőségi minimumhoz!

A Szvámí e mellett elítélte a kábító-, és mámorító szerek fogyasztását, a pénz és idő felesleges elköltésén túl egészségkárosító és a tiszta tudatot megrontó termékeket látott bennük. Ugyanígy meggondolatlanságnak tekintette a partnerek váltogatását és a nemi élet szükségtelen túlhangsúlyozását korunkban. A tudatos, építő partnerkapcsolatokat szorgalmazta, ezeket is a család intézményén belül üdvözölte, amely legfőbb elemének a gyermeknevelés áldozatos folyamatát tartotta.

A mozgalommal kapcsolatba kerülő hívek, szerzetesek és támogatók egyaránt aktív életet éltek és élnek. Vallásos kötelességüknek tartják az igazmondás, a lemondott, egyszerű és erőszakmentes életvitel gyakorlását, a testi-lelki tisztaság elérését, és a mások irányába történő kegyesség gyakorlását.

A magyarországi Krisna-hívők az "Ételt az Életért Szegényélelmezési Program" keretében országszerte támogatják a nehéz sorsú embereket. Budapesten napi 800 adag étellel szolgálják társadalmunk elesettjeit, családokat, időseket, létminimumon vagy fedél nélkül élőket, 2011-től ez a szám tovább nő. Az élelmiszersegély - amellett, hogy egészséges táplálkozást tesz lehetővé - hatékony segítséget jelent mindazoknak, akik anyagi nehézségekkel küszködnek, hiszen az étkezés megoldása által a rászorulók megtakarításra tehetnek szert, s így képesek adósságaikat törleszteni, gyógyszereket, tisztasági szereket vásárolni. A természeti katasztrófák károsultjai szintén számíthatnak segítségükre, 2010-ben például, Haitin, Felsőzsolcán, és Devecseren is jelen voltak az alapítvány önkéntesei.


Az élelmezésen túl az ökológia és a környezetvédelem terén tettek jelentős lépéseket. A 15 éve működő somogyvámosi Krisna-völgy Biofarm Európa legnagyobb ökofalva, ahol a fenntarthatóság elmélete a gyakorlatban is megvalósulhatott. A mintaterületen működő Öko-völgy Alapítvány konferenciák és nyílt napok szervezésével, egyetemeken tartott Ökologika-klubokkal, szakmai levelezőlista működtetésével, kiadványokkal igyekszik átadni mások számára a fenntarthatóság modelljét. Ez pedig nem csak környezeti szempontból jelent eredményeket a térség számára, hanem gazdasági szempontból is példát állít, utat mutat a helyi termelés erősödésének lehetőségei felé, segíti a gazdasági kisközösségek és kistérségek fejlődésének megvalósítását, és a falvak rekreációját. A Krisna-völgyi mintaterületen szívesen látják a kutatókat és a szakdolgozatírókat, akik pedig ellátogatnak néhány napra vagy hétre a helyszínre, a fenntartható életvitel titkait is elleshetik a helybeliektől.

A Krisna-hívők környezetvédelmi és élelmezési programjaikon túl, támogatják az élethosszig tartó tanulás folyamatát. Nem csak iskolai, akkreditált kurzusokat szerveznek, hanem képzésen kívüli, napi szintű oktatást is kínálnak programjaikkal, leckéikkel, és rövidebb tanfolyamaikkal az érdeklődők számára. A hétköznapi, tárgyi tudás mellett, Krisna-völgyben a gyakorlati, önfenntartást segítő ismereteket is el lehet sajátítani. A gyülekezeti központokban, lelki tudásról, az ember által a világban elfoglalt helyéről hallhatnak az érdeklődők, és olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint mi az élet célja, értelme, ki az élőlény valójában, és mi a kapcsolata forrásával, miként válhat hasznossá. A lelkészek, a témák feldolgozása által, egyfajta lelki gondozást is folytatnak.

A társadalmi nehézségek áthidalására a Krisna-völgyi Védikus Kultúráért Alapítvány 2004-ben létrehozott egy ösztöndíjprogramot hátrányos helyzetű gyermekek számára. Ennek célja, hogy elősegítse a különböző etnikumú és vallású közösségek kölcsönös elfogadását, esélyegyenlőséget biztosítson a tehetséges, ám nem tehetős diákok számára, őket folyamatosan, tartósan motiválja a tanulásra és fejlődésre, valamint olyan értelmiségi szakembereket képezzenek, akik a közéletben is szerepet vállalva, a környezettudatos szemlélet aktív képviselőivé válnak. Az ösztöndíj különlegessége, hogy a pályázatot egyszerre két kategóriában írják ki: díjazzák a segítőt és a segítségre szorulót is, biztosítva a fejlődés minden elemét. A Toleráns Ifjúság Ösztöndíj a tanulni vágyó fiataloknak nyújt évente többszázezer forintos segítséget körülményeik stabilizálásához, a Toleráns Ifjúság Mentora pályázat pedig a hátrányos helyzetű tanulókat segítő, elkötelezett szakembereknek szól. Mindkét ösztöndíj 9 év időtartamra nyerhető el

További kezdeményezéseinkről itt olvashat: www.krisna.hu, www.karitativ.hu, www.egyhazi.hu

Kérjük, amennyiben egyetért céljainkkal, támogassa Ön is adója egyházaknak felajánlható 1%-ával közösségünket vagy tematikus civil szervezeteinket! Technikai számunk: 0389.

Képek: www.krisnavolgy.hu