A 3 legsúlyosabb tévhit a meditációról

Az egyik aggodalom, amelyet gyakran hallok a meditációval kapcsolatban, hogy milyen nehéz az elmét megtisztítani a gondolatoktól. Amikor előadásokat tartok a Transzcendentális Meditációról, nem ritka eset, hogy valaki a hallgatóságból félénken megjegyzi, az ő elméje túlságosan is aktív ahhoz, hogy lenyugodjon. Ilyenkor meg szoktam nyugtatni a kérdezőt, hogy az aktív elme egyáltalán nem akadálya a meditációnak - különösen, ha a transzcendálás, a gondolatokon való túllépés erőfeszítés nélküli technikáját sajátítjuk el. Ez vezet el bennünket a meditációval kapcsolatos, tévhitek közül az elsőhöz.

1. tévhit: Meditálni nehéz

Gyakran mondják, hogy az elme olyan, mint egy majom, amely fáról fára ugrál, újabb és újabb banánok után kutatva. A legtöbb meditációs módszer valamiféle erőfeszítést és kontrollt foglal magában, abban a reményben, hogy az elmét mozdulatlanná lehet tenni vagy meg lehet fékezni. Számos eltökélt meditáló vallotta be nekem, hogy próbálkoztak már effélével és igen nehéznek találták.Szerencsére létezik az elme lecsendesítésének és a tudatosság kitágításának egy könnyű módja. A TM technika magára az elme természetére alapszik, arra a veleszületett hajlamra, hogy a többet és többet kutassa. Az elmének ez a nagyobb boldogság felé való természetes áramlása az, amely a TM gyakorlás során a figyelmet elvezeti a mélyebb, csendesebb szintekre, majd az összes gondolaton túlra, ahol a keresés véget ér. Ez a béke, az energia és a boldogság mezeje, mely mindenkinek a lelke mélyén megtalálható. Ahogyan Maharishi Mahesh Yogi mondta egyszer: „Az elmét nem kontrolláljuk, hanem elégedetté tesszük.”

Az emberi történelem során ezt a transzcendencia-tapasztalatot számos kimagasló szellemű és bölcs ember leírta már, és megtalálható legszentebb tiszteletnek örvendő hagyományainkban is. Ez a tapasztalás mindenkinek az osztályrésze. Miért van hát szükség egy technikára? Azért, mert az elme megszokta azt, hogy kifelé irányuljon. Arra neveltük, hogy aktívan belemerüljön a gondolatokba és az érzésekbe, valamint, hogy az érzékszerveken keresztül céljaink, tapasztalataink és vágyaink irányába forduljon. Úgy tűnik, modern életstílusunk megköveteli tőlünk, hogy figyelmünk legnagyobb részét információk és ingerek feldolgozására fordítsuk.
Ahelyett, hogy meditációval kezdenék a napot, sokaknak első dolga, hogy megnézzék az emailjeiket vagy a mobiljukon hagyott üzeneteket. Túlságosan kevesen vagyunk tudatában annak, hogy milyen könnyű és milyen áldásos hatású kapcsolatba lépni az energia, az intelligencia és a kreativitás hatalmas tárházával, mely a felszín alatt, az emberi tudatosság mélységeiben húzódik meg.

2. tévhit: A meditációt csak hosszú idő alatt lehet megtanulni

Mennyi időbe telik, mire jó leszek ebben a dologban? – hallom ezt a kérdést egy állandóan elfoglalt anyukától, akinek se ideje, se türelme az olyan meditációs technikákra, amelyek kemény fegyelmet és sok órányi gyakorlást kívánnak meg ahhoz, hogy eredményeket hozzanak. Karrierjük, családjuk, kapcsolataik ügyeinek intézésével zsonglőrködve az emberek gyakran tűnődnek el azon, hogy találnak-e valaha is időt arra, hogy felfedezzék, miként tudnának sikeresen meditálni. Még az eltökélt meditálók is frusztráltakká válhatnak lassú előrehaladásukkal, ahogyan megpróbálják megvalósítani a tudatos jelenlétet vagy a belső békét olyan gyakorlatokon keresztül, amelyek elsajátításához évek kellenek. Szerencsére az agykutatás megmutatja nekünk, hogy egyes technikák milyen gyorsan képesek eredményeket hozni.

Az agykutatás fejlődésének köszönhetően a kutatók képesek kimutatni, hogy mi történik az agyban a különféle meditációs technikák végzése közben. A meditáció tanáraként különösen izgalmas számomra ez a kutatás: láthatom, hogy a jótékony változások milyen hamar létre tudnak jönni.

A kutatók úgy találták, hogy még a TM-technikát újonnan elsajátított meditálók is képesek elérni ugyanazt a rendezett, szinkronban lévő agyműködést, amelyet azoknál tapasztalhatunk, akik évek óta gyakorolják a technikát. Az eltérés a régi és az új gyakorolók között abban van, hogy a hosszú ideje meditálóknál nem csupán a TM-gyakorlás közben, hanem a meditáción kívül, napi tevékenységeik közepette is jelentkezik az agyhullám-koherencia.

A kutatások rávilágítanak arra, hogy ez a növekvő agyhullám-koherencia kapcsolatban áll az IQ és a kreativitás növekedésével, a gyorsabb reakcióidővel, a jobb problémamegoldó képességgel, a fejlettebb erkölcsi érzékkel és a csökkenő idegességgel. Csupán néhány hónapos TM-gyakorlás után pedig olyan további jótétemények jelennek meg, mint a vérnyomás normalizációja, a szorongás és a depresszió tüneteinek enyhülése.

3. tévhit: minden meditációs technika alapvetően ugyanolyan

Tegnap este a helyi meditációs központunkba bekopogtatott egy stresszkezelési tanácsadóként dolgozó hölgy, hogy néhány brosúrát kérjen. Mint közölte, szeretné óriási stress-terhelésnek kitett klienseit, leginkább vállalati vezetőket, bátorítani abban, hogy próbálkozzanak meg a meditációval. Mivel, mint említettem, minden meditációs technika alapvetően ugyanolyan, szeretne széles palettányi információval szolgálni ügyfeleinek, hogy azok majd tudjanak választani. Meglepődve hallgatta, amikor elmondtam neki, hogy a különböző meditációs technikák a vizsgálatok szerint különféle, rájuk sajátosan jellemző agyhullám-mintázatot hoznak létre, a relaxáció más-más szintjeinek elérését teszik lehetővé, továbbá a testre és az elmére is eltérő hatással vannak. Nem ritka tévedés azt hinni, hogy az egyik technikára vonatkozó kutatási eredmények a meditáció összes formájára igazak.

[kapcsolodo_cikkek]
Miközben világszerte egyre több meditációs technikával kapcsolatban végeznek kutatásokat a különböző egyetemeken és kutatóintézetekben, végképp megdőlt az a hit, hogy egyetlen „relaxációs válasz” létezik csak, mely az összes gyakorlat részét képezi. E kutatási eredmények közül jó néhányhoz hozzáférhetünk a PubMed.org amerikai kormányzati honlapon.

A meditáció a világ számos nagyszerű hagyományának szerves része. Születése a távoli múltba vész. Ám hogy miként értelmezzük az eredeti instrukciókat, gyakran komoly rejtély. Az évszázadok során számos meditációs gyakorlat veszítette el teljességét, amely szintén közrejátszik abban, hogy a meditációs módszerek könnyedsége és hatékonysága miért eltérő.

Sokan találják úgy, hogy az erőfeszítés nélküli meditáció a testi-lelki egészség és a spirituális növekedés szempontjából egyaránt a legtermészetesebb és legtöbb jótéteményt tartogató módszer. A Transzcendentális Meditáció egyike ezeknek az erőfeszítés nélküli gyakorlatoknak – és mindeddig kitűnően szerepelt.