Kulturális kalandozások Indiában - a tudás kincsei

Az India Rejtett Kincsei Kultúra és Életmód Klub elindulásakor még csupán egy India ízeit kóstolgató előadássorozatnak ígérkezett, az első félév során azonban bebizonyosodott, hazánkban kuriózumról van szó, még soha ennyire mélyen nem pillanthattunk be India művészetébe, hangulatába, filozófiájába, vallásába és különleges, már-már természetfeletti tudományágaiba! Bár az előadássorozaton nem képeznek indológusokat, a hetenként esedékes szemináriumok meghallgatásával valójában bárki megismerheti India minden titkát.

Ősi kultúrája, a védikus, vagyis a Védák könyvein nyugvó társadalom legfőbb jellemzője, hogy Istenközpontú, ezáltal az odaadáson, elfogadáson, igazságosságon és erkölcsön nyugszik, és az emberi képességeket, törekvéseket, a születésileg kapott sorsunkat és az abból kihozható maximumot tekinti a tevékenységek alapjának. Évezredeken át a Föld legragyogóbb kultúrája később még Indiában is háttérbe szorult, a vérségi kötelékek, a valamilyen családba való születés, vagyis a társadalmi helyzet vette át a vezető szerepet és részben feledésbe merültek a tradíciók. India falvaiban azonban fennmaradt e szent föld több ezer éve ugyanaz, ugyanúgy működő, egyszerű életvitelre törekvő műveltsége. A szentírásokban és a tanítványi láncolaton keresztül, az emberek tudásaként, újra és újra megnyilvánult művészetének tökéletessége és kirajzolódni látszott egy hibátlan életvitel, amely a ma már gazdaságilag ugyan fejlettebb, lelkileg, spirituálisan azonban elmaradottabb nyugati országoknak is újdonságot jelenthet. Az információs technológiák terjedésével ma a másodpercek tört része alatt láthatunk képeket vagy kereshetünk pl. recepteket Indiából, ám megízlelni, megismerni csak olyanoktól tudjuk, akik jártak, éltek-e Földön vagy behatóan ismerik India ódon kultúráját.


A gondolkodásmód, amely áthatja ezt a határokon túlnyúló nemzetet, egyszerre meghökkentő és megnyugtató, hiszen a Legfelsőbbet, minden ember eredetét helyezi a középpontba a gyakorlati életben is. Ezt nagyjából úgy jellemezhetnénk, hogy Isten Indiában nem csak a templomokban van jelen, az emlékhelyek fogalma pedig ismeretlen. A szent helyek itt ugyanis nem múzeumi látnivalók, hanem a jelen életterei. Hogyha meg kívánjuk ismerni az indiai életmódot, instrukciók, javaslatok és szabályok összességét kapjuk, ám ez a világkép az élet minden szegletét áthatja. Az étkezést, a pihenést, az orvoslást, a házasságot és szerelmet, a gondolkodást, nevelést, a döntéseket, a születést és a halált. A tudományokat, a tudást magát, amit Istennel kapcsolatban használnak, és a művészeteket, ahol a gyönyörködtetés célja is a szakralitás kifejezése. Csak képzeljünk el egy autópályát, ahol jelzőtáblák nélkül utazunk. Vajon tudjuk-e, hol kell fel- és lehajtanunk, és hogy mikor mi fog velünk történni? E nép, e civilizáció ősi hagyományai, amelyek évezredekkel ezelőtt a Föld nagy részén jelen voltak, iránymutatók lehetnek számunkra jelen életünkben is – útjelzők nélkül céltalanul utazunk. Mindezek segítenek a helyes viselkedés kialakításában, a nehézségeken való gyors túljutásban, a mindennapok eredményeinek elérésében, és az elégedettség, boldogság megízlelésében. Így lesz minden nap az egyszerű vegetálásból valamilyen fontos pillanat, így kerül kapcsolatba minden egyszerű dolog a transzcendenssel.

India gondolkodását, tudományát és életmódját megismerhetjük akkor, hogyha több hónapra a helyszínre utazunk és kipróbáljuk a helyiek életvitelét, mint pl. az igen népszerű Ízek, imák szerelmek című film alapjául szolgáló könyv szerzője is tette – feltéve, ha az egész család beleegyezik, és szerencsénkre mindezt megtehetjük. De megtapasztalhatjuk úgy is, ha csak rövidebb, mondjuk néhány órás körutazásokat teszünk, meghallgatjuk a különböző tudományágak és szokások esszenciáit egy-egy előadásba rejtve. Az India Rejtett Kincsei programsorozaton egy olyan kulturális központban hallhatunk a témákról, amely építészetében és hangulatában az indiai tradícióknak hódol. Nem csak a mindennapok során hasznos témákról értesülhetünk, hanem kis ételkóstolóval bepillanthatunk az ország gasztronómiájába is. Az előadások után kötetlen beszélgetés, a témákkal kapcsolatban kérdezz-felelek, télen mécsesfényes tea-est várja az érdeklődőket. Azért pedig, hogy végképp meglepetés legyen minden csütörtök este, jó tudni, hogy az előadások ingyenesek! – aki persze úgy látja, kis adománnyal örvendeztetheti meg a szervezőket.Az első félévben neves külföldi előadók, orvosok, történészek és lelkészek meséltek kutatásaikról
, megtapasztalásaikról, a novemberben induló „2. szemeszter” még ígéretesebbnek tűnik gazdag témavilágával.


Az előadásokra előzetes bejelentkezés szükséges! + 36 30 405 88 67

Helyszín: 1039. Bp., Lehel u. 15-17.

Időpont: Minden csütörtökön 18 órai kezdettel
http://indiarejtettkincsei.freeblog.hu/

Képek: Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net