Szerdai angyali üzenet: láthatóság

Évezredekig csupán a látható dolgokat fogadtátok el valóságosnak, ahogy egyre inkább belesüllyedtetek az anyagba, kedveseim. Eljött az idő, hogy elkezdjetek a látható dolgok mögé nézni és feltárni a dolgok valódi jelentését.

Utazásotok a tapasztalások erdején keresztül nem ma kezdődött, drága földi angyalok. Vannak köztetek számosan öreg lelkek, főleg ezen a földön, akik régóta választják újra és újra a földi megtestesülést és tapasztalatszerzést.

Ti választottátok, hogy megtanultok a sűrű anyagi körülmények között teremteni, felfeditek a test titkait, mert képesnek éreztétek magatokat arra, hogy az anyag sarában is meglássátok, megtaláljátok, megteremtsétek az istenit. Közben a legtöbben annyira beleéltétek magatokat ebbe a játékba, hogy elfelejtkeztetek magasabb Énetekről, isteni Forrásotokról. Mivel elfelejtkeztetek róla, a teljes elválasztottságot, a Teremtőtöktől való elszakítottságot, a végtelen Semmibe, a fájdalmas létbe vetettséget tapasztaltátok meg, életek hosszú során keresztül.


A Forrással való kapcsolatotok azonban sosem szűnt meg, kedveseim. Lényetek legbelső része ma is tiszta Fény, tiszta Szeretet, és láthatatlan, de eltéphetetlen szállal kapcsolódtok vissza isteni eredetetekhez, akár tudtok róla, akár nem. Akár hisztek benne, akár nem.

A nehéz helyzetekben hívjatok minket segítségül, támogatunk benneteket abban, hogy visszatérjetek a saját isteni Forrásotokhoz! >>

A választás most a Ti kezetekben van: tudatosan újra megélitek ezt az összeköttetést Valódi Lényetek legbelsőbb részével, vagy maradtok továbbra is az elszakítottság fájdalmas illúziójában. A most beáramló hatalmas erejű energiák támogatnak benneteket abban, hogy visszataláljatok igazi Önmagatokhoz, akik minden szerepen, társadalmi elváráson, a fecsegő elmétek és csapongó érzelmeitek diktálta elképzeléseiteken túl vagytok.

A lehetőség mindannyiótok számára adott, kedveseim, kivétel nélkül. Itt az idő, hogy végleg felébredjetek, hiszen oly sokan már régóta bontogatjátok szárnyaitokat és elkezdtetek megszabadulni a titeket béklyóba kötő illúzióktól. Kezdjetek el Lélekként tekinteni önmagatokra, aki játszani, teremteni és tapasztalni jött ebbe a világba is, amely a látható világok egyik legtökéletesebben felépített illúziója. Lássatok a mindennapi, kézzelfogható dolgaitokon, a tárgyakon, szerepeken, híreken, játszmákon túl, nézzetek a társadalmi, gazdasági és médiamanipuláció paneljei mögé.

Üljetek csendben minden nap egy kis időt és érezzétek meg azt a hatalmas Lényt, aki valójában vagytok. Amikor meglelitek saját belső biztonságotokat, visszakapjátok saját belső hatalmatokat és nem váltok többé a manipulatív szándékok hálójában vergődő áldozattá. Ez az általatok megalkotott, megtervezett játék lényege és célja  - most itt az idő, hogy elkezdjétek ennek megvalósítását a fizikai síkon is!


www.mesteringa.hu

Kép: Just2shutter / FreeDigitalPhotos.net