Apáinktól tanulunk állhatatosságot

Láthatóan az apák a kulcsfigurái a kamasz gyermekek állhatatosságra és kitartásra nevelésében - állítják a utahi Brigham Young Egyetem kutatói apák napja előtt megjelent tanulmányukban.

Laura Padilla-Walker és Randal Day 325 családot vizsgált több éven át. Az idők során az apáktól "szerzett" kitartás vezetett a fiatalok sikeresebb iskolai előmeneteléhez és a kriminális cselekedetek elkerüléséhez.

"Kutatásunk fő kérdése, hogy mennyire képesek a gyermekek kitűzött céljaikat véghezvinni" - mondta Day.

"A kitartás az alapja annak, hogy a gyermekek képesek legyenek megküzdeni a stresszel és az élet nehézségeivel" - tette hozzá a Journal of Early Adolescence című folyóiratban megjelent tanulmánnyal kapcsolatban.

"Viszonylag kevés kutatás vizsgálja az apák sajátos helyzetét. A mi tanulmányunk segíthet annak megalapozásában is, hogy az olyan tulajdonságok, mint a kitartás - amely tanulható - kulcsfontossággal bírnak a gyermek életében" - mondta el Padilla-Walker.

A lényeg az apák határozott viselkedése - amely nem összetévesztendő az autoriter szülői magatartással. Ennek alapja, hogy a gyermekek érezzék az apa melegségét, szeretetét, az apa legyen kiszámítható, mindig hangsúlyozza a szabályok mögött álló ésszerűséget, a gyerekek kapják meg a megfelelő szintű önállóságot.

A vizsgált apák 52 százaléka a határozottság tekintetében átlag feletti teljesítményt mutatott. Az idők során gyermekeik sokkal valószínűbben fejlődtek kitartóvá, ami miatt sikeresebbé váltak az iskolában, és sokkal kevesebb "zűrös" ügybe keveredtek. A kétszülős családok 11-14 éves kiskamaszokat neveltek.

"Az apáknak továbbra is bele kell vonódniuk gyermekeik életébe, magas színvonalú kapcsolatépítőnek kell lenniük, mégha ezek az interakciók nem is lehetnek olyan gyakoriak, mint az kívánatos lenne" - foglalta össze Padilla-Walker a ScienceDaily.com című ismeretterjesztő magazin cikkében.