A gyógyító intimitás

Fél éve azt vettem észre, hogy egyre több ismerősöm foglalkozik az intimitás különböző aspektusaival, akár hivatásszerűen vagy csak beépítve a terápiás repertoárjukba. Mi történt, miért kúszik ez a téma be az életünkbe, miért kezd ez egyre aktuálisabb lenni? Újabb divat? A városi entellektüelek unatkoznak és szórakozást keresnek maguknak? Vagy a szexipar újabb területet akar meghódítani magának?

Az intimitás az emberi lét egyik legalapvetőbb szükséglete, a lélek C-vitaminja. „E nélkül kiszárad, megtébolyul, eltorzul vagy meghal az ember.” - írja Soma Mamagésa.

Az intimitás fogalma tudatunkban a szexualitással és a szerelemmel fonódik össze szorosan.  Pedig attól tágabb értelmezés jár neki. „Lények mély összehangolódása”, fogalmaz Fáy Nóra, a Sziddhárta team vezetője. Kékes Réka, a Bliss Intimitás Központ egyik munkatársa más irányba keres „… az intimitás önmagunkkal, a legbelső lényünkkel, a legmélyebb esszenciánkkal való találkozás élménye...”.


Számomra az intimitás a születésnél kezdődik, a szülői érintésnél. Gyerekeimmel nap, mint nap intim kapcsolódásban vagyok, ahol ők is, én is átélem a szeretve levést, a bizalmat, a kitárulkozást, az elfogadást. De két bajtárs ölelkezése is ide tartozik. Testi érintés sem kell, a szemkontaktus, mély belenézés a másik szemébe szintén érintés, csak nem a test síkján.

Fél éve azon kaptam magam, hogy egyre több ismerősöm foglalkozik az intimitás különböző aspektusaival, akár hivatásszerűen vagy csak beépítve a terápiás repertoárjukba. Mi történt, miért kúszik ez a téma be az életünkbe, miért kezd ez egyre aktuálisabb lenni?  Újabb divat? A városi entellektüelek unatkoznak és szórakozást keresnek maguknak? Vagy a szexipar újabb területet akar meghódítani magának?

Na, egy picit lépjünk hátrébb, hogy lássuk az erdőt. A világban zajló folyamatok, a társadalmi változások, a pénz működése, a politika rángatása, a gazdasági működések, a gyógyászat (és még számtalan területet találhatunk) egyre jobban, egyre kézzelfoghatóbban mutatják, hogy a hazugság ideje lejárt. Tömeges ébredezés tapasztalható tudati szinten, egyre többen átlátnak a fátylakon és mást akarnak kint. Ezzel párhuzamosan ez a tudatosodás a bent fátylait is igyekszik széttépni. A saját belső hazugságaink is lépésről lépésre hátrálnak. A Vízöntő-kor, a fotonövbe lépés, a rezgésszint emelkedés , stb. neveken emlegetett korszakváltás itt van, benne lubickolunk. Elértük a vízesést, innen már nincs visszaút, elkezdett a csónak orra bukni lefelé. Ez a váltás kemény munkát vár el tőlünk elsősorban önmagunkon, az önismeret útján. Ennek egyik felülete az „intimitás” fogalmával fedhető le. Az a felülete, ami a másikhoz és önmagunkhoz való kapcsolódásban jelenik meg a gondolatok, az érzések és a test szintjén egyaránt.

Hogyan szeretem magam, hogyan szeretem a másikat? Mit okoz bennem a kapcsolódás? Az érintés mit vált ki belőlem? Önátadás vagy gátak és tabuk? Bizalom vagy félelem? Meghittség vagy szorongás? Őszinteség vagy hamukázás? Ölelés vagy agresszió?

Nagyon súlyos ajtót nyitunk ki így. Nyikorog, beszorult, lakatokkal, láncokkal nehezített ajtó. Lelkünk ezen csarnoka tele van szégyennel és bűntudattal. Félelmetesen sötét van odabenn, velőtrázó sikoltások és szörnyű hangok visszhangzanak hosszan. Szabad-e, merhetünk-e ide belépni? Lényünk mélye egyre határozottabban megnyilvánítja belső szükségleteit és hajlandó szembesülni sebeivel, gyengeségeivel, hiányaival, hiányosságaival. Az emberi lélek és a test egyaránt követeli az érintést. A szellem teljes egységben, összehangoltságban létezik Istennel, a teremtővel, az Eggyel. Ennek halvány és időleges visszfényét éli meg a lélek az összehangolódásban, a test az érintésben. De ha ez csak visszfény, akkor sem tagadhatjuk meg tőle. Ha ablakot nyitunk erre a csarnokra, ha kitakarítjuk, tűzre vetjük a szemetet, mit érünk vele?


A gyógyulás társadalmi szükséglet. Nem a rák, a szív- és érrendszeri betegségek stb. a leküzdendő ellenség, hisz tudjuk, hogy ezek már csak lecsapódásai, vetületei annak, ami a lélekben nyomorodik.

Az öröm, a gyönyör, a kellemes érzések, a szépség, a felhőtlen nevetés, a valódi mosoly aránya az életünkben mennyi? Az intimitás szobája ezekkel van kifestve, telerakva. Kutatók állítják: az öröm és a kellemes testi érzések nyomában azonnal gyógyító hatású vegyületek öntik el az emberi test minden apró zegét-zugát. Az egészség és a boldogság kéz a kézben jár. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, teljes életet élhessünk, a kapcsolódás, az érintés, akár fizikai, akár lelki szintű, elengedhetetlen. Az alapvető jólléthez járul hozzá, „alábéleli az életet puha megelégedettséggel”.

Ne értsük félre, nem azt állítom, hogy űzzük ki életünkből a szenvedést, a sírást, a kínokat. Ezek is részei az emberi életnek, az egyensúlyt találjuk meg az öröm és a szenvedés, a vigalom és a sírás folytonos váltakozásában. Jobb és bal egyesítése visz a teljesség felé, nem az egyiktől való elfordulás. Így a spirituális út válságain is könnyebb átjutni. A változás, fejlődés megterheli a személyiséget, ezt kibírni segít minket az intimitás.

Nyissuk hát azt az ajtót szélesre és lássunk neki a takarításnak.

Ezt kívánja támogatni a június 23-án, a Sziddhárta Közösségi Házban megrendezésre kerülő Intimitás Fesztivál. A Fesztiválról további Információt a következő oldalon találsz: intimitasfesztival.hu

Szalay Csaba
labirintus coach

Képek: www.FreeDigitalPhotos.net