A jóga szellemi oldala: a jóga nyolc lépcsője

Most induló cikksorozatunkban a jóga szellemi oldalát mutatjuk meg, mert nagyon sok félreértés létezik ezen a téren. Még a gyakorló jógázók közül is viszonylag kevesen tudják, hogy az általuk gyakorolt ászanák, légzőgyakorlatok, és meditáció csak egy szűk szeletét jelentik a jógának. A szakirodalomban a nyolcágú jógának nevezett rendszerben ezek a harmadik, negyedik és ötödik lépcsőt jelentik. Mi van előttük s mi következik utánuk? Mire vonatkoznak? Miért lényegesek a jógában? Érdemes a válaszokat megtalálni, mert sok tanulnivalót rejtenek jógázónak és nem jógázóknak egyaránt, hiszen olyan alapvető emberi értékekre mutatnak rá, melyek vizsgálata nagy lelki fejlődéssel jár együtt.

Ebben a cikkben a jóga nyolc ágának (astanga) általános bemutatásával kezdjük s ezután térünk rá a különböző fokokra részletesen. A hagyományok ezt a megközelítést a jógafolyamat nyolc lépcsőfokának is nevezik. Patandzsali, a jóga egyik legmeghatározóbb alakja öntötte a ma ismert formájába, és filozófiájának alapelveit egyik legismertebb művében, (a Jóga-szútrában) összegezte, mely a szakmabelieknek sem a legkönnyebb olvasmány. Ennek oka, hogy egy teljesen más kultúrkörben és időszakban jött létre, mint amiben jelenleg élünk. Ennek ellenére a jógairodalom egyik legfontosabb műve, mert olyan időtlen elveket ismertet meg, mely minden jógázónak óriási segítséget ad a gyakorlásban és fejlődésben.

A nyolc lépcső neve a jama, a nijama, az ászana, a pránájáma, a pratyáhára, a dháraná, a dhjána és a szamádhi. Azért fontos ezeket az irányelveket szem előtt tartani, hogy az ember lelki fejlődése érdekében megtanulja irányítani az érzékeit, gondolatait, érzelmeit, és cselekedeteit, s ennek segítségével elérhesse a valódi önmagát.


A létra-hasonlat azonban nagyon sok félrevezető értelmezéshez vezetett. Nagyon fontos megérteni, hogy semmiképpen nem fokozatokat jelentenek valamiféle elképzelt fejlődésben, vagy hierarchiában. Sokkal inkább a Valóság egy tágabb érzékeléséhez segítő jelzéseknek vagy viszonyítási pontoknak tekintsük őket, amelyek jelzik a teljesebb lényed átélésének irányait, lehetőségeit vagy éppen akadályait. Segítenek a világ értelmezésében, eligazítanak a döntéseidben, és megmutatják azokat a tapasztalatokat és irányelveket, amelyekre szükséged van, hogy visszatalálj a valódi önmagadhoz. Hiszen a jóga ősi bölcsessége számtalan módon fejezte ki, hogy test és az elme síkján megszülető érzékelésbeli és értelmezési tévedések, mint egy-egy „fátyol”, úgy fedik el az Önvaló (Tudat) fényét, és boldogságát. Ezeknek a fátylaknak a „eltávolítására” alkotta meg Patandzsali azt a végtelenül finom rendszert, amelyet ma a jóga nyolc ágaként ismer a világ.

Az első ág a jama, mely a követendő cselekedetek megtalálását jelenti, amellyel az ember tisztává teszi az életét. Semmi különös nincs, hogy ezzel kezdi a jóga is, hiszen minden vallási hagyomány vagy szellemi út javasolja – vagy éppen előírja – miképpen éljenek az emberek tiszta és etikus életet. Az azonban már Patandzsali bölcsességének bizonyítéka, hogy ezt nem előírásszerűen követelte meg, hanem azt mondta, hogy ezek az önmagát reálisan érzékelő lény természetes viselkedésmintái. Természetesen az idők során sokan egyfajta morális elvként határozták meg, mintegy önmagukkal szemben támasztott feltételként a megfelelő viselkedést. Ez azonban tévútra vezet, hiszen csak egy megtanult és kontrollált viselkedésminta utánzását jelenti, ami csak önsanyargatáshoz, spirituális arroganciához, vagyis az ego megerősödéséhez vezet az erkölcsösség és a spiritualitás álcájába bújtatva. Különösen igaz ez a szexualitással kapcsolatban, ami sajnos a legtöbb szervezett egyházra és szellemi útra jellemző.


Nézzük meg kicsit részletesebben a jama jellemzőit: erőszakmentesség (ahimsza), igazmondás (szatja), szexuális önkontroll (brahmacsarja), őszinteség (aszteja), nagylelkűség (aparigraha)

Ha jól megfigyeljük, ezek a jellemzők a harmonikus, békés és együttműködő társas viszonyok legalapvetőbb kritériumait írják le. Ezek a fokmérői az emberi kapcsolatoknak. A fentiek értelmében a kerülendő dolgok az agresszió és az ártás, a hazugság, a mértéktelen élvezetek, más javainak eltulajdonítása, fölösleges gyűjtögetés, fölhalmozás. Képzeljük el azt az emberi közösséget, melyben ezek az alapvető viselkedésformák, és a társas érintkezés meghatározó elemei.

Különösen éles a kontraszt a Szeretet ünnepének közeledtével. Valóban a béke, a  szeretet és a nagylelkűség áll cselekedeteink mögött a „karácsonyi forgatag” vásárlási lázának rohamában? Szívből kívánom mindenkinek, hogy úgy legyen.

Következő cikkeinkben a jama öt elemét vizsgáljuk meg részletesebben.

Om, shanti.


Gyuró Éva – Eiva
A Baraka Jóga Iskola vezetője,  Jógaoktató
www.barakajoga.hu
Baraka, ahol kinyílik a Világ ...és benne Te is …