Jövőorientált gyermeked sikeresebb felnőtt lesz

Sokszor halljuk, hogy "élj a mának", ne foglalkozz azzal, mi lesz holnap, pedig ez a mai világban már nem működik. Senki sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon a jövővel, kiváltképp, ha gyermekei vannak.

Egyenlő esélyek az iskolában?
Kutatások is megerősítették, hogy a különböző társadalmi rétegekhez tartozók esélykülönbségei már az alapiskolában jelentkeznek,  és gyakorlatilag rögzülnek is, ami azt jelenti, hogy megpecsételik a további tudásszerzés lehetőségét. Az alacsony iskolázottságú szülők gyermekei körében gyakori az évismétlés, lemorzsolódás. Sajnos ezek a kudarcok sokszor olyan hatással vannak a további életútra, ami tartós munkanélküliséghez is vezethet. Magyarországon jellemző, hogy nem csak a szociális és anyagi háttérnek, hanem a települési különbségeknek is nagy szerepük van  az iskolázási esélyek tekintetében. Az apróbb települések iskoláinak felszereltsége, infrastruktúrája sokszor jóval szerényebb, a szűkös anyagi erőforrások sokszor nehezítik a megfelelő pedagógiai kínálat meglétét, ronthatják az oktatás minőségét. Az ezekből az iskolákból továbbtanulni szándékozó gyermekek esélyei egyértelműen kedvezőtlenebbek, mint egy olyan gyermeké, aki egy nagyobb város elitebb iskolájából kerül ki. Azok a szülők, akik anyagilag megengedhetik maguknak, mindent megtesznek azért, hogy ezt a hátrányt a gyermekük továbbtanulása során kompenzálják.


Amilyen a szülő, olyan a gyerek?

Megfigyelhető, hogy az iskolázatlan szülők gyermekeinek több, mint kétötöde csupán az alapiskola befejezéséig vagy még addig sem jut el. Nyilvánvaló, hogy ez a hátrány a továbbtanulási esélyek tekintetében is konzerválódik. Az egyetemi diplomával rendelkező szülők gyermekeit megfigyelve elmondható, hogy az iskola tanulmányaikat befejezett gyermekeik közül minden második diplomához jutott. Sajnos a magyar oktatási rendszer nehezen biztosít átjárthatóságot a tanulás tekintetében, ami azt jelenti, hogy nagyrészt konzerválja a fenti különbségeket.  Ebből pedig az következik, hogy a leszakadó  társadalmi rétegek újratermelik az iskolázatlanságot, a munkanélküliséget, és sajnos ezzel párhuzamosan sokszor a szegénységet is.

Miért fontos a folyamatos tanulás?
A fentiekből is kikristályosodik az, hogy a folyamatos tanulás életbevágóan fontos. Nem csak biológiai szempontból van fontos jelentősége, hanem azért is, mert csökkenti a társadalmi lecsúszás esélyét, ami valljuk be, mai világunkban egyik pillanatról a másikra is bekövetkezhet. A folyamatos tanulással nem csak tudásunkat újítjuk meg újra-és újra, hanem kompetenciákat, készségeket is tanulunk, amelyek képessé tesznek minket arra, hogy egy hirtelen ránk szakadt problémával megbirkózhassunk, reménytelennek tűnő krízishelyzetekből találjunk kiutat, és hatékonyabban vegyük észre a lehetőségeket.


A jövőre orientált gyermek előnnyel indul
Rosen kutatásai kimutatták, hogy az un. értékorientációk szoros összefüggésben állnak a későbbi iskolai teljesítménnyel. Megfigyelte, hogy a társadalmi ranglétra alsóbb szintjén található gyermekek jelenre orientáltak voltak, és elsősorban az  azonnali jutalmazást várták el. Ezzel szemben  a társadalmi hierarchia magasabb fokán található családok gyermekei jövőre orientáltak voltak,  nem várták el teljesítményükért cserébe az azonnali javadalmazást.
Az iskola a jövőre orientáltságot és a késleltetett jutalmazást preferálja, hiszen évekig tanulnunk kell azért, hogy érettségi bizonyítványt, majd később diplomát szerezzünk.

Mit tehetünk?
Nagyon fontosnak tartom, hogy felkészítsük gyermekeinket  a jövőre. Tanulja meg már gyermekkorban azt, hogy a sikerért, a  jó eredményekért dolgoznia, próbálkoznia kell, mégpedig kitartóan. Természetesen a saját szintjén, a saját korának megfelelő „feladatokkal”, játékokkal.  Lássa azt, hogy a szülei még mindig tanulnak, akár iskolarendszeren belül, akár iskolarendszeren kívüli oktatásban.
Ettől még nem fog csorbulni számára  a gyermeki világ szépsége, ellenben  nagyobb eséllyel lép a sikeres felnőtté válás útjára.


Weinzierl Anett
felnőttképzési szakértő, doktorandusz
www.facebook.com/weinzierlani

Képek:
imagerymajestic - FreeDigitalPhotos.net
stockimages - FreeDigitalPhotos.net