Keddi KvantumTükör: célorientáltság és siker

Sokaknál visszatérő probléma a célok nem megfelelő kitűzése és meghatározása. Ez rejtetten ugyan, de nagyon sok nehézséget okoz az egyén képességeinek kibontakozásában, pedig viszonylag könnyen megoldható. Hogyan?

Tanácsadói munkám során gyakran találkozom egy visszatérő problémával, mely rejtetten ugyan, de nagyon sok nehézséget okoz az egyén képességeinek kibontakozásában. Pedig viszonylag könnyen megoldható, csak éppen fel kell ismerni a meglétét. Ez pedig a célok nem megfelelő kitűzése és meghatározása.

Érdemes nem elfelejteni, hogy a siker (bármilyen formában képzeljük is el) megvalósításának kikerülhetetlen tényezője a célorientáltság. A pontosan megfogalmazott célok és vágyak megléte nélkül nem képes az ember kiaknázni testi, lelki és szellemi képességeit
. Mit lehet tenni a helyes, célorientált szemlélet kialakításáért? Hogyan lehet ellenőrizni, hogy építőek-e az aktuális céljaink? S mi a titok, ami megváltoztatja a hozzáállásunkat? 

Az ember és a környezet állandó átalakulás és átalakítás állapotában van. A kérdés csak az, hogy tud-e róla vagy sem. Az átalakulás mozgást feltételez, aminek mindig van egy célja és iránya. Az emberi elme is így működik. Egy olyan „gépezethez” hasonló, amelynek szüksége van a helyes működéshez egy célra, ami felé mozdulhat. Ha az nincs, akkor ugyanúgy létrehoz helyzeteket, jelenségeket, csak éppen kaotikusan. A hatékony működésnek ez egy nagyon fontos feltétele. A személyiség akkor van a helyén, s akkor harmonikus az egyén, ha lehetővé teszi olyan élethelyzet létrejöttét, melyben az alkotó tevékenység és a másoknak való szolgálat eredményképpen harmonikusan, s nem harcolva képes együttműködni a környezetével.

Ehhez szükségesek a célok az anyagi világban, melyek irányt adnak a végtelen változásnak. Ha megvannak a céljaink, haladunk felé, még akkor is, ha néha nem a legsimább és legrövidebb úton. Ha viszont nincs, akkor túl sokat fogunk azzal foglalkozni, mit is kellene tennünk, merre kellene indulnunk, miben lennénk tehetségesek, mit várnak tőlünk, vagy megfelelünk-e mások céljainak és normáinak. S ezekre a kérdésekre nagyon sok energiát elpazarol az elme, ahelyett hogy hatékonyan és építő módon működne...


Amikor viszont új célokat határozunk meg, az segít lendületbe hozni az életünket, s ezzel visszaállítani azt a dinamikus egyensúlyt, ami minden természetes és élő rendszer sajátossága. Ezzel elkerülhetjük azt a helyzetet, amikor nincsenek megvalósítandó feladatok előttünk, s ennek hiányában körbe-körbe járunk és elveszettnek érezzük magunkat, és céltalannak érezzük az életet. Ilyenkor menekül az elme a problémagyártásba. Először öntudatlanul létrehozza a nehézséget, aztán hatalmas erőfeszítés árán megoldja.

Ha viszont mindig van előtted valami, amiért tudsz lelkesedni, alkotni, tanulni, akkor az feltölt energiával és vitalitással. Akik néha azt érzik, hogy az élet céltalan, és értelmetlen, azok nagyon érdekes helyzetben vannak. Egy óriási felfedezéshez értek el, ugyanakkor nagyon ismeretlen és a személyiség számára veszélyes vizekre eveztek. Közel járnak az igazsághoz, ugyanakkor egy óriási hibát is elkövethetnek.

Két nagy titok van ezzel kapcsolatban, amit fel kell ismerniük. Az egyik, hogy az értelmet mindig az egyén adja az életnek, annak függvényében, melyek a számára értékes életelemek. Ennek meghatározása mindig egyéni, s nem lehet a tanult társadalmi erkölcsök, morálok szemszögéből megítélni. A viszonyítási pont, hogy mennyire találtál rá a számodra megfelelő célra, és a számodra kielégítő válaszra az élet értelmével kapcsolatban, az a béke, kreativitás, együttérzés, hála és szeretet minőségeinek minél gyakoribb és mélyebb megjelenése mutatja.

A következő kérdések megválaszolása segíthet:

Ha a kérdések nagy részére nemleges a válasz vagy nem tudod eldönteni, az azt jelenti, hogy kicsit növelned kell-kellene a céljaid meghatározásának fókuszát és a célorientáltságod. Jelenleg nagyon erős a rutin, a mások által bevésett és tanult célok határozzák meg céljaid és életed irányát. Ezen úgy változtathatsz, ha megnézed, mi is a szíved valódi vágya. Melyek azok a cselekedetek, melyeket képes vagy önmagadtól végezni, pusztán önmagáért. Nézz magadba és ismerd fel, miben vagy igazán tehetséges. Van-e lehetőséged abban fejleszteni önmagad. A környezeted elősegíti azt vagy nem.


A másik titokcél talán még egyszerűbb. Fel kell ismerned, hogy a cél mindig csak másodlagos. Eléred, vagy sem, nem ez az, ami igazán lényeges. Ám addig, amíg képes feltölteni energiával, segít fejleszteni rejtett képességeid, s a változást harmonikussá teszi, addig betöltötte funkcióját.


Néhány szót érdemes szólni a személyes célok mellett a kollektív célokról is. Sok embernek, különösen azoknak, akiknek erős a szociális érzékenysége, plusz energiát ad egy nagyobb ügy melletti elköteleződés. S nem azért, mert ez kötelesség lenne, egyszerűen, mert jó érzés hasznosat tenni másokért és a világért. Természetesen egy kis önismerettel azt is beláthatjuk, hogy végső soron ezt is önmagunkért tesszük, de ez nem von le semmit a hasznos cselekedeteink értékéből.

Az alapelv tehát így hangzik:
Tanulj a múlt hibáiból, határozd meg céljaidat, fejleszd képességeid, tekinteted vesd előre. Azonban ÉLJ A JELENBEN!