Keddi KvantumTükör: ihlet és megvalósítás

Valószínűleg mindenki megtapasztalta már azt a csodát, amikor valami nagyon újszerű gondolat vagy ötlet megjelent a tudatában. Lehet ez megoldás egy problémára, előremutató konklúzió egy helyzetben, egy művészi alkotás kezdeti lépése, egy új dallam, kép vagy egy tudományos kérdésre való válasz megjelenése. Ez a jelenség mindig egy csodálatos élmény. Azonban a megvalósítás és a világ felé való kommunikáció nem mindig könnyű. Melyek lehetnek azok a nézőpontok, melyek elősegítik a folyamat megértését?

A kvantumfizika rámutatott arra, hogy a látható, érzékelhető, tapintható valóságdimenzió mögött létezik egy sokkal finomabb mező, mely túlmutat még magán az energián is, mely tiszta információból és lehetőségekből áll. Egyre több ember ismeri fel napjainkban azt, amelyet az évszázadok során nagyon sok neves gondolkodó, bölcs és tanító magyarázott, hogy az ember elraktározott információja nem korlátozódik a saját emlékeire, tapasztalataira és az általa tanultakra. Tehát minden ember képes az Elme és Tudat megfelelő használatának segítségével hozzáférni ahhoz az információból és fényből álló mezőhöz, amelyből minden születik, és amiben minden eltűnik. A híres feltaláló, Edison például többször leírta visszaemlékezéseiben, hogy ötletei egy rajta kívül álló forrásból származnak. Egy alkalommal, amikor gratuláltak neki a találmányához, azt mondta, hogy az ötletek és megoldások már eleve ott vannak körülöttünk, csak nyitottá kell válni rájuk, ha ő nem, akkor valaki más kitalálta volna helyette.

A történelem már valóban sokszor bizonyította, hogy amikor egy, az emberiség számára fontos találmány, tudás, ismeret szükségessé vált, egyszerre akár több kutató tudatában is megjelent, egymástól teljesen függetlenül. S végül azoknak az életében teljesedett ki, akik képesek voltak a racionális elméjükkel megszerzett tudást kiegészíteni az intuitív tudással. Azt követően pedig bátorság kell a világban való megnyilvánulás felvállalásához. Ez ugyanolyan fontos része a folyamatnak, mint a kreatív pillanat.

Az ember elérhet olyan ismereteket, tényeket, és gondolatokat, amelyek teljesen eltérhetnek az egyéni, személyes emlékeitől és tapasztalataitól. Azt lehet mondani, hogy az ismeretszerzésnek létezik egy olyan formája, amely túl van az érzékszervi benyomásokon és az ahhoz kapcsolódó automatikus értelmezésen. A híres zeneszerző, Schubert azt mondta egyszer a barátainak, hogy az ő munkássága mindössze abból áll, hogy emlékszik olyan dallamokra, amelyekre sem ő, sem más korábban nem gondolt, de ettől még létezik.


Hasonló ez ahhoz a szituációhoz, hogy amikor választ keresünk egy kérdésre, vagy amikor egy elfelejtett nevet próbálunk megkeresni az emlékezetünkben. Tudjuk, hogy a név ott van, különben nem is keresnénk. Agyunk egyszerűen megpróbálja végigpásztázni a tárolt adatokat, amíg fel nem ismeri a megfelelő információmintát. Ha pillanatnyilag nem is jut eszünkbe a megoldás, attól még nem adjuk fel. Tehát a bátorság mellett a másik lényeges tulajdonság amelyet erősítenünk kell magunkban, az a kitartás és a célorientáltság. Nem szabad, hogy az első kisebb vagy nagyobb kudarc eltántorítson célunktól.

Amikor egy új megoldás, válasz vagy ötlet után kutatunk, egyszerűen tudnunk kell, hogy a megoldás már létezik valahol és nekünk egyszerűen annyi a feladatunk, hogy megtaláljuk. Dr. Norbert Wiener, a zseniális tudós, a kibernetika atyja, saját tapasztalatát elmondva így fogalmazott: „Amikor a tudós egy problémán dolgozik, amelyre tudja, hogy van megoldás, teljesen megváltozik a hozzáállása. Rájön, hogy a táv 50 % - át már megtette és a megoldás közelébe került.”

Emlékezzünk vissza saját tapasztalatunkra, amelyben sikeresen elértük célunkat. Bármilyen alkotó munkával kezdjünk is foglalkozni, akkor vagyunk igazán sikeresek, ha a célt kitűztük magunk elé, amely lehet, hogy kezdetben talán bizonytalan és elmosódott, de ahogy dolgozunk rajta és tevékenykedünk érte, úgy kap egyre határozottabb formát és egy ponton egyértelmű lesz, hogy megvalósul. Ha a dolgot komolyan gondoljuk és vágyunk őszinte, szívből jövő, ez nagyon nagy intenzitást ad a cselekedeteinknek, és az elme automatikus folyamata akcióba lendül. Ekkor észrevesszük azokat a visszajelzéseket a kvantummezőből - ami létrehoz, fenntart és körülvesz minket -, amelyek egyre inkább a célunk vagy a vágyunk megvalósításához vezetnek.

Tehát összefoglalva három tulajdonságot kell jól elsajátítani az ihletettség utáni szakaszban. Célorientáltság ahhoz, hogy a célunkat észben tartsuk és haladjunk felé. Bátorság, hogy túllépjünk elménk ösztönös félelmén az új, ismeretlen és bizonytalan helyzettől. S nem egyszer bátorság kell ahhoz is, hogy felvállaljuk ötletünk és gondolatunk újszerűségét, hiszen a környezet nem mindig fogadja kitörő örömmel az újító ötleteket, és azok hírvivőit, megvalósítóit. S nem utolsósorban szükség van szívből - s nem pusztán akaratból! - kitartásra és hitre, hogy el tudjuk érni vágyunkat és célunkat.

Ezek mindenki számára elérhető képességek, s azokat, akik ezeket birtokolják, a világ is elkezdi segíteni, s egyre könnyedebben és örömtelibben képesek céljaikat elérni és vágyaikat megvalósítani.

Kívánom mindenkinek a folyamat rendszeres átélését.