Látvány vagy ökológia?

Az ökologikus építészet mindazon építészeti célkitűzések összefoglaló neve, amely az épület által külső és belső térben okozott környezet szennyezést kívánja csökkenteni, vagy megszüntetni.

Az emberi élet minőségének és az élő környezet romlásának legfőbb okozója a környezet rohamos elszennyeződése. A környezet szennyezés fő forrásai tekintetében jelentősen megoszlanak a vélemények. Az emberek - természetes reakciójukra támaszkodva- általában azokat a hatásokat ítélik környezetüket mindenek előtt szennyezőnek, amit érzékszerveikkel a legintenzívebben tapasztalnak. Ezek szerint a városi környezetben élőknél a közlekedés vagy az ipar, a vidékieknél a helyi ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság kemikalizációja kerülhet az első helyre a fő ártalomnak ítélt források közül. A szubjektív megítélés helyett a valóság az energia használatban rejlik.


A számos építészeti törekvés két jelentősen eltérő főcsoportra oszlik: a látvány építészetre és az ökologikus építészetre. A markáns eltérés abban nyilvánul meg, hogy a látvány építészet az esztétikai élményre koncentrál, ezzel szemben az ökologikus építészet a környezet szennyezés mentes építésre és épület egészséges használatra, a bio - fiziológiai komfortra, az épületet használó emberre és egészségvédelmére összpontosít. A két törekvés nem zárja ki egymást, de a látványcentrikus építészetnek csak akkor van helye, ha az ökologikus követelmények teljesülnek, mert az épületnek elsődleges funkciója nem a látvány, hanem a védelem.


Az ökológia görög eredetű szó, amelynek jelentése környezettan. Ez a tudomány az élőlények és a környezet viszonyának kutatásával foglalkozik. Építészeti értelemben az ökologikus építészet a környezetvédelem feladatát látja el építészeti eszközökkel. Az építészeti környezetvédelem  a kültéri feladatokra, valamint  a belső térre, tehát az épített zárt terekre irányul. Az ökologikus építészet célkitűzése az épületek építése és működése által bekövetkező káros kibocsátások, sugárzások, szennyező hulladékok stb. ártalmai és keletkezése ellen védeni, a külső és belső tereket, valamint feladata megóvni az élő természetet, fenntartani és javítani az emberi élet minőségét.

Öko-logikus Építészet Konferencia 2013
Időpont: 2013, Május 14 - 09:00 - 17:00
Helyszín: Kalocsa, Bakodpuszta