In flagranti - A tetten ért szerelem

Az első találkozás Rados Virág új könyvével kicsit talán félrevezető. A borító, a cím és annak manapság alkalmazott értelmezése kapcsán mindvégig azt hittem ezt a könyv a szeretőkről szól. Tévedtem.

Rados Virág novellaregénye néhány napig csak a könyvespolcról nézett vissza. Volt benne valami sejtelmesen félelmetes, vélhetően a címe miatt. Vajon ez a könyv hogyan szól a szerelemről? Mennyire lehet tiszta a szerelem, amikor ezeknek a fantasztikus energiáknak néha útját állja egy múltbeli gondolat vagy egy ellenálló harmadik? Mi lehet egy ilyen könyv célja a szórakoztatáson túl? Az olvasó érheti a tanulságot és e mentén viszi tovább az életét vagy csupán jókat kacag és néha dühöng a könyvbeli szituációkon?


Ennyi gondolat, és mindezt egy cím miatt?! Pedig a kifejezés eredetije Justinianus bizánci császár korából származik:  „in flagranti”- azaz tűzzel, lobogva, jelentése korántsem a szexuális tettenérés kellemetlen szituációját takarja. A kifejezés manapság bár divatos, és közismert, de a valódi üzenet korántsem ily profán. Mikor az ókori, már említett birodalomban valakit egy bizonyos bűntény vagy jogellenes cselekedet elkövetése közben, a pillanat hevében rajtakaptak, akkor használták ezt a kifejezést. Egy pillanatot megfogni az időben! Mennyivel árnyaltabb és érzékenyebb kifejezés ez, mint ahogyan ma használjuk. Hiszen most a többségnek csak képek villannak fel, ahogy férfi és nő szeretik egymást szenvedéllyel, majd felbukkan a harmadik – aki szintén szeretné a férfit vagy nőt szeretni szenvedéllyel – és hirtelen átbillen a boldogság csalódássá, fájdalommá, keserűséggé.


Rados Virág munkája is sokkal árnyaltabb, mint azt a sejtettük.  A történetek górcső alá veszik, hányféleképpen lehet nőként csalódni úgy, hogy annak még a távoli Amerikában, a Szex és New York sorozat hazájában is híre menjen. S miért a sok koppanás? Mert az ember lánya gyakran minden szerencse és főleg önismeret híján halászgat a zavarosban. Ilyenkor bizony előfordul, hogy a kiszemelt férfi nem éppen a hőn áhított herceg, csupán egy illúziót vetít rá a szerelem.
Talán ez a könyv tanulsága is. Árnyalatok vizsgálata. Önmagunk és a világ felé egyaránt.