Az ÓM mantra a nadi-jógában

A mantrák az univerzális tudat olyan gondolatmintái, melyek Isten teljhatalmának kvantitatív és kvalitatív tulajdonságait, képességeit, erényeit együtt tartalmazzák.

A nadi mantra hangzóinak csendes intonálása vagy a megadott hangszínben való éneklése (összekötve a be-és kilégzés ritmusával) újrateremti a szellem, a lélek és a test összhangját, valamint újrastrukturálja a fénytesteket a mentális és asztrális erőközpontokon keresztül.
A nadi mantrák olyan erőkulcsok, amelyek egybenyitják a külső és a belső világot, hatalmas energiát felszabadítva az univerzum harmóniáját beleolvasztják az egyén személyes energiamezőibe, s így a személyes energiamező a belső fejlődés és tudatosság szolgálatába állhat.


Minden nadi mantra egy isteni név, ami magába sűríti a hangkulcs mögötti eszmét (élettani, érzelmi, akarati, gondolati és karmikus tartalmakat). Minden nadi mantra az általa jelölt entitások analógia-sorával, illetve dolgokkal köt össze bennünket. A nadi mantra az őt megillető szentséggel elgondolva, belélegezve és kilélegezve, megfelelően kimondva, rezegtetve fejti ki hatását. A rezgésében tárolt információ- és energiatartalom fénytesteinken keresztül a tudat megfelelő regisztereit az analógiában szereplő szervekre, testrészekre irányítva fejti ki gyógyító hatását. Így testünk végtagjaihoz, szerveihez – a kiejtési technika ismeretében – éppúgy szólhatunk, mint a velük analógiában álló bolygókhoz, csillagokhoz.

A nadi mantra rezegtetésével gyógyító energiát juttathatunk szerveinkhez, és felébreszthetjük bennük azt a létezésünk mögötti információs mintát, amely a Kozmikus Tudat Első Rezgése, a Teremtő Ige óta minden teremtményben azonosan kódolt. A nadi mantra a megszentelt hang, a létezés folyamatossá tétele a teremtés eszközrendszerén keresztül.


A harmonikus hangrezgések külső-belső egyensúlyt teremtenek, átprogramozzák a tudattalant és a tudatalattit, átkódolják a DNS-t, magasabb állapotba juttatnak, karmát törölnek, gyors ütemű spirituális megértésekhez vezetnek, s kiszélesítik az ember teremtő potenciáljának határát. A nadi mantrák meggyógyítják és ellazítják a testet, megtisztítják az érzelmeket, gondolatokat, spirituális erejükkel transzcendens élményhez juttatnak, s olyan szellemi térbe emelnek, ahol lehetővé válik negatív gondolatmintáink eltörlése, tudattalanunk új gondolatmintákkal való átprogramozása.

A nadi mantrák segítségével gyakorolhatjuk a pratjáhára négy formáját: az érzékek és érzelmek uralását, a prána, az elme és a cselekvés irányítását.

 Lelki alkímia az ÓM mantrával

A teljes gondolatkontroll nadi csatornája: kezdő pontja: felső fogsor, sringataka marma pont (az orr alatt középen)- végpontja:szív (hridaya marma pont)
mantrája: óm
A nadinál szereplő összes lelki és mentális tulajdonság, érzelem felkelthető a következő technikával:
Ülve helyezkedjen el kényelmesen! Válasszon ki egy (a nadin keresztül elérhető) megvalósítani kívánt (átélendő, megtapasztalandó) érzelmet, tulajdonságot, képességet!
Az óm esetében ezek: szellemi szárnyalás, szellemi befogadókészség, belső és külső kiegyensúlyozottság, teljes gondolatkontroll, óhaj megvalósítása, élet oltalmazása, isteni könnyedség, felfokozott spirituális hatóerő, isteni intuíció áldásimpulzusa, lelki megnyugvás áldásimpulzusa, természeti törvények követése, más akaratának engedés.
Gondolatban mondja ezt: Áradjon az óm mantra ereje Virág Anna (név) érzelmi testébe, és idézze elő nála a belső és külső kiegyensúlyozottságot a mai naptól, x településen! Ámen!
Rezegtesse az óm mantrát 13-szor: óóóómmmm. A gyakorlatot naponta egy alkalommal végezze!

Késmárki László:Nadi-jóga A gyógyító prána Ankh Kiadó 2012.