Nagyképűség? Álszerénység? Ki ítélhet meg téged?

A válasz röviden: megítélni senki nem jogosult téged! Elítélni is legföljebb a bíróság. Ítéletet alkotni azonban bárki képes. Jól, rosszul, tévesen vagy helyesen ítélnek rólunk, felettünk, mögöttünk. Minden nap, független attól, hogy ez helyes-e valami ősi, biblikus vagy erkölcsi értelemben. Mi magunk is ítélünk. Ez nem kérdés. A kérdés az, hogy hat-e rád az ítéletük? A mások véleménye. Ha hat, hogyan hat? Még mindig az adakozás témájánál vagyunk, és mondok egy ősi perzsa mesét amit szeretni fogsz. Mondok furcsa dolgokat híres emberekről meg a szomszédodról, és mondok rólad is. Megmondom, mikor vagy nagyképű és mikor vagy álszerény, és mikor szerénykedsz fölöslegesen és mikor van az egész adakozós, adományozós, ajándékozós dolog a helyén, úgy ahogy van. Majd eldöntöd, ítélet-e! Rendben?

Az adakozásról van szó. Amikor adakozunk, bárkinek, bármit, elég fontos dolog, hogy azt adjuk-e amire az illető vágyódik, és hogy képesek vagyunk-e érteni a szükségleteit. Továbbá az is, hogy el tudunk-e fogadni az adományért bármi cserét. Ezen múlik ugyanis, hogy akinek adományozol, úcska alamizsnálkodásnak tekinti-e majd amit kapott.

Perzsa mese amit szeretni fogsz
A Mullah (szent ember) mesélte az emberről, aki az unokájával  a vásárra indult eladni a szamarukat. Ahogy vezették az állatot, az emberek megszólták őket: ostobák, gyalogolnak, ahelyett, hogy felülnének a szamárra! Ők így tettek, s átszamaragoltak a szomszéd faluba. Ott azonban újra megszólták őket: Micsoda állatkínzók, ketten ülnek szegény szamáron, ahelyett, hogy egyikük maradna rajta! Leszállt hát a nagyapó, s az unokával a szamár hátán átértek a másik faluba. Ott megszólták őket, s azt sutogták: - Micsoda gonosz gyermek, hagyja az öreget gyalog járni, s maga ül a szamáron! A gyermek leszállt hát, s átadta a nyerget a nagyapjának. Ahogy a szomszéd faluba értek, újra hallották a hangokat: - Micsoda gonosz vénember, a kicsiny gyermeket hagyja gyalogolni, s maga ül a szamáron! 
Mire a szamarat eladták, a 100 riál mellé egy tanulságot is vittek magukkal. Soha nem lehet megfelelni mindenki akaratának. 

A nagyképű meg az álszerény 
A mesei alaptézis:  A szamár eladó. A szamarat megveszik. A szamarat a vásárra kell vinni.
Az alaptézis: Adományozni jó dolog. Adományozni ugyanakkor szükséges is. 

Kialakult a közvélekedésben egy olyan irányzat, hogy az adományozás leghelyesebb módja valami "betyáros" anonimitás, melyben az adományozó személye mikulási homályba  vész. Egy nem látható jótevőnek lehet távoli köszönetet mondani. 
Ennek ideájából levezetve, ha valaki kiáll és kimondja, hogy én ide és ide adtam adományt, akkor úgy huhognak a mesebeli falusiak, hogy ő micsoda nagyképű alak. Azt gondolhatják kérkedik az adományozás tényével. 

Aki úgy szervez adományzási kampányt, hogy másokat részessé tesz, másokat bevon az ügybe - milyen szép a magyar nyelv: ÜGYESEK lesznek együtt ;) - sokszor kezdik ki oly módon, hogy meggyanúsítják, kétségbe vonják az önzetlenségét. (Tudd: jobbára olyanok, akik maguk sem önzelenek, akiknek van egy elhallgatott ügyük ilyesmi témában, akár gyermekkorukból!) 
Aki tehát nyíltan és vállaltan adakozik, ő nagyképű volna, míg aki csöndben adakozik, az álszerényen, az anominitásba burkolózva saját lelkiismeretét nyugtatgatja, ő követendő? 

Nézzük meg az adományozás bevált és működő módjait! 
Direkt adományozás: A legegyszerűbb mód. Példaként vegyük, hogy X-családnak leég a háza. Y a baráti körből segít nekik és megszervezi, hogy a ház újraépítéséig minden szükséges eszközük elő legyen teremtve. Az adományozói kör a barátok és azok barátai. X amikor a háza újra épül, házavató bulit tart és köszönetet mond azoknak akik segítettek. Adni lehet bármit - pénzt, bútort, ruhát, amire szükség van.

Az önszerveződő közösség: A népszerű +1 mozgalom (melynek egyik alapítója vagyok) jó példa erre. Egy ismert és működő modellt minden helyi közösség a maga céljai és belátása szerint adaptál. www.adjegyetajandekba.hu Vagyis például egy vendéglátóipari egység módot ad a környék lakóinak arra, hogy vásároljanak pluszban bármilyen ételt/italt és azt a hozzá betérő rászoruló kikérheti. A vendéglátó egység ismeri a környzetét, tudja hogy a környéken kik a rászorulók, az adományozók pedig itt tényleg név nélkül adhatnak. (A modell egyébként nem csak vendéglátásban, de játszóházban és gyógyszertárban is működik,  itt C vitamin, fájdalomcsillapító és ragtapasz amit leggyakrabban vásárolnak az adományozók.) Itt a szervező centrum az, aki nevesül. A vendéglátóhely kap némi hírnevet. Az adományozók segítik odatalálni a rászorulót, a rászorulók adják kézről kézre a hírt. A modell jelenleg naponta több ezer embert juttat alapvető élelmiszerhez. A működést a közösség ereje garantálja. Akiben volt képesség erre, az működteti a rendszert, aki pedig a lendület hevében akart 15 perc hírnevet, azoknál az egész "meghalt" - ugyanis ezt nem lehet fentről irányítani.

Adományozás egy szervezetnek vagy egy adott cél megvalósítására: Amikor egy vállalat vagy személy fontosnak tart egy ügyet és annak céljai mellé áll. Anyagi, tárgyi és kapcsolati tőke formájában segítséget ad az adott szervezenek, hogy a célját el tudja érni. Ilyenkor a cég általában transzparenssé akar válni, és kommunikálja azt, amit tesz. Ha jól csinálja, akkor valóban transzparenssé válik, mások követni kezdik.  Ha rosszul csinálja, akkor céltáblává válik, vagy senki nem beszél róla, tehát a vállalat célja az adományozással nem teljesül. (A vállalati cél ilyenkor szinte mindig a transzparenssé válás, példaadás, piaci előny a vásárlók szemében, melyre egyébként az adományozó vállalat jogosulttá is válik!)
Jó példa erre az AVON aki a női vásárlói érdekeit veszi figyelembe és a női érdekekért, a családon belüli erőszak visszaszorításáért és a női egészsgévédelemért küzd. Ebben transzparens is, a vásárlói lojálisak hozzá, részt is vállalnak az ügyből. 

Adományozói vásár, adományozói  és / vagy önkéntes közösség szervezése:
Egy transzparens ügy, vagy szervezet érdekében egy vállalat, vagy egyéb közösség termékek értékesítésével segíti az adott cél létrejöttét. (Multis példa: Vegyél egy joghurot, és egy forint minden doboz árából a rászorulóké. Egyéni példa: Iskolai garázsvásár az iskola alapítványa javára, a bevételből felújítjuk a tornatermi eszközöket.) 
Ilyen a Lélekpillangó mozgalom is, mely tagjait azon túl, hogy transzparens viselkedésre, jó cselekedetekre buzdíja, minden évben jótékonysági vásárt tart, a bevétel egy adott részét életműdíj átadására fordítja, jelenleg pedig a Boldog iskolák projektet szervezi önkéntesek bevonásával. 

Vannak hibrid jó példák, akik nem csak pénzt, de egyéb aktivitásokat szerveznek és bevonnak másokat abba, hogy aktív rész vállaljanak az ügyükből. Itt mindenki jól jár. Kiváló példa a K&H gyógyvarázs meseolvasó projektje, amely emberek ezreit mozgatta meg. 

Most nézzünk néhány rossz gyakorlatot, hibás példát is - az alábbiak mindegyike magyar, valós, megtörtént eset
A sort sajnos végtelenig tudnám folytatni. Jól adni nem könnyű.

Aki adni kezd, mindenképpen találkozni fog a rosszakaratúak hordájával, és csak azok tudják túlélni a dolgot, csak azok tudják majd elvnni a szamarat a vásárra, akik tudják, hogy van vásár, hogy a szamár fontos és értékes, és hogy csak azok számítanak igazán, akiké az ügy maga. A partvonalról bekiabálók nem számítanak. kép forrása