Mit akar ma a karma?

A karma kérdése mindig is izgatja a spiritualitásra éhes keresők fantáziáját. Kimeríthetetlen téma, a különböző vallásokból fakadó sokszínű magyarázattal.

Terápiás kezelések során gyakran felmerül olyan eset, amikor erősen kilóg a lóláb, hogy a jelen problémájának gyökere nem kapcsolódik szorosan az ebben az életben megszerzett tapasztalatokhoz. Ilyenkor sokszor a páciens egyik ősével kell dolgozni és az ő élettapasztalataival.

Lássuk a karma szó jelentését
A szó maga a páli nyelvből ered, jelentése : cselekedet, tett, ok - okozat, pontosabban, az ok és okozat viszonya, kölcsönhatása, törvénye. Fogalomként szerepel az ősi hindu, taoista, buddhista tanításokban, illetve a modern világszemléletek ismeretanyagában is közkedvelt.
 
Szokták a pillangó szárnyához is hasonlítani, mely annyira finom változásokat hoz létre, melyek szinte észrevehetetlenek, vagy csak jóval később válnak láthatóvá.

A karma rögös útjain
A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen oknak az okozata. A karma törvénye kimondja, minden aktivitás, azaz ok, okozatot szül és minden ok előzőleg létrejött okozatból eredeztethető. Így jön létre az ok - okozati összefüggések végtelen láncolata.


Leegyszerűsítve , szoktuk mondani, hogy életünk döntések hosszú folyósója. A karma nem azonos a sorssal, az eleve elrendeléssel és az újraszületés tanával, bár utóbbi szorosan a karma részét képezi, hiszen azért inkarnálódunk újra, hogy helyre hozzunk valamit.
 
A numerológus, a sors ügynöke
A Sorsügynökség c. film felteszi a kérdést, vajon tudunk e változtatni az életutunkon. Végigkövethetjük, hogy a főhős hogyan cselezi ki az őt csupa szeretetből a saját életútján tartó sorsügynököket. A számainkból kiderül, hogy milyen reakciókkal éltünk korábban, hol vannak a beakadt lemezek. Amikor monotonon csak ugyanúgy reagáltunk, nem tudtunk magasabb szemszögből ránézni a helyzetre. A karma egy fajta visszahatás, nem büntetés, ezt fontos tudatosítani. Képletesen élve, mikor rálépek a gereblyére és az homlokon csap, azt nevezzük visszahatásnak.

De akkor mit kíván karma őnagysága tőlünk?
Sokszor van, hogy erőltetünk dolgokat, pedig a nagy feladat nem lenne más, mint megtanulni a nélkül a valami nélkül is teljesnek lenni. Ugye emlékszünk még? Ha megváltoznak a reakcióink, megváltoznak körülöttünk, nem csak az emberek, de az élethelyzetek is.
Ha például az undok szomszéddal minden ellenérv dacára mégis barátságosak maradunk, de legalábbis semlegesek, a visszahatás csodák csodájára egy idő után elmarad a szomszéd részéről.

Őnagysága tehát arra tanít, hogy…

...más nézőpontból nézzük, ne erőltessük, értsük meg a fennálló helyzetet, fogjuk fel valaminek a komolyságát, tanuljunk meg nem aggódni, engedjük el, ne adjuk fel.
Széles a spektrum.
S hogy mikor melyiket kellene tennünk, vajon honnan fogjuk tudni?
Ez a nagy kérdés. Azért élünk ilyen sokáig, hogy legyen időnk megfejteni a nagy rejtvényt.