Házasság? Csak, ha aláírod a szerződést!

Sokan még mindig idegenkednek a házassági szerződésektől, pedig napjainkban egyre több ilyen dokumentum születik. És itt most nem az olyan hollywood-i sztárokra gondolok, mint Angelina Jolie és Brad Pitt, akik nem is olyan régen mondták ki a boldogító igent és ezzel együtt egy igen vaskos megállapodást is aláírtak. A hírek szerint az ő házassági szerződésükben még az is kikötésre került, hogy tovább folytatják a karitatív munkát és adakoznak is. Sőt, ha Brad Pitt megcsalja Angelina-t, akkor a gyerekek mindenképpen Angelinánál maradnak. A hazai joggyakorlatban általában a felek nem részletezik ilyen messzemenően a viszonyaikat, ugyanakkor egyre többen gondolják azt, hogy a házassági vagyonjogi szerződés sokkal inkább az előrelátás és a biztonság eszköze.

Az ilyen szerződések leggyakoribb kezdeményezői azok: A házassági vagyonjogi szerződést ők éppen ezért egyfajta biztosításnak tekintik. Egy olyan „papírnak”, ami teljesen felesleges egészen addig, amíg a házastársak boldogságban és szeretetben élnek, ugyanakkor kincset ér, ha válásra kerül a sor.

De nézzük, mit mond a jogszabály!

4:37. § (1) Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek.

Így 50-50%-os arányban illeti meg a házastársakat függetlenül attól, hogy melyik fél szerezte. Ez azt jelenti, hogy (néhány törvényi kivételtől eltekintve) mindent (azaz lakást, autót, üzletrészt, bankbetétet) egyenlő arányban kell megosztaniuk még akkor is, ha az egyik fél egyáltalán nem is járult hozzá a vagyon megszerzéséhez.

kép forrása

Sőt, ez az elv még akkor is érvényes, ha az adott vagyon csak az egyik házastárs "nevén" van! Az egyik legnagyobb tévedés ugyanis az, hogy a házasság fennállása alatt csak az egyik házastárs nevére került vagyon csak az ő külön vagyonát képezi. Ez azonban nem igaz!

Azaz a házasság fennállása alatt megszerzett vagyon a házastársak közös vagyona függetlenül attól, hogy melyik házastárs "nevére került". Kivéve: ha a házastársak készíttettek házassági vagyonjogi szerződést! Ebben az esetben ugyanis a házastársak szerinti megosztás lesz az irányadó.

A jogszabály ezzel kapcsolatosan a következőket mondja ki:
4:53. § A vagyonközösség megszűnik, ha
a) a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre nézve kizárják.

A házassági vagyonjogi szerződés egyik nagy előnye tehát, hogy el lehet térni az 50-50%-os törvényi rendelkezéstől.

További tudnivalók a házassági vagyonjogi szerződésről: