Kik részesülhetnek kártérítésben egy balesetet követően

Tévedés azt hinni, hogy kártérítésben csak az részesülhet egy közlekedési balesetet követően, aki a vétlen vezető pozíciójában volt. A törvények és a jog mindenkit védelme alá kötelesek venni, aki bármely módon is sérüléssel vészelte át az adott eseményt.

Az érintett autókban ülő személyek közül mindenkinek joga van a kártérítésre, függetlenül attól, hogy a vétkes, vagy a szabályosan közlekedő, vétlen sofőr autójában foglalt-e helyet.
Ugyanez vonatkozik mindazokra, akik járókelőként, vagy egyéb, külső személyként sérülnek meg az adott balesetben.


 
 
Kártérítési igényünket benyújthatjuk kórházi ápolási költségekre, munkából való kiesés miatti anyagi veszteség megtérítésére, de akár a kórházi kezelésekre történő szállítások útiköltségére is. Amennyiben sajnálatos módon valaki életét veszti a balesetben, hozzátartozói közvetett módon ugyanúgy a bírósághoz folyamodhatnak kártérítésért vagy a károkozó biztosítójához fordulhat.

Sokan nem tudják azt sem, hogy közlekedési baleset esetén a 2009. évi LXII. törvény alapján 1.600 millió forint(!) összeghatárig köteles helytállni a személyi sérüléses károk vonatkozásában!!!

„13. § (1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító (…) személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió forint összeghatárig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

Dologi károk esetén a kártérítés legmagasabb összege 500 millió forint/kár.


 
 
 
Nagyon lényeges, hogy kártérítési igényünk benyújtása előtt mihamarabb lépjünk kapcsolatba egy ügyvéddel, aki a részletek felől kimerítő információkkal képes szolgálni.

Az esetek túlnyomó részében csak akkor van esélyünk a kártérítési összeg elnyerésére, ha az adott területen megfelelő jártassággal rendelkező ügyvéd segít bennünket. Ugyanis számítani lehet rá, hogy a baleset okozója is komoly jogi apparátust mozgat majd meg annak érdekében, hogy bebizonyosodjon: valójában nem ő a vétkes, illetőleg a baleset idején aktuálisnak mondott állapota képtelenné tette arra, hogy cselekedeteinek tökéletes birtokában legyen. A paletta lényegében kimeríthetetlen.

A biztosítási kártérítés helyett peren kívüli megegyezésre is lehetőség nyílik. Ez a megoldás a kártérítés egy olyan módozata mely lehetővé teszi, hogy a kártérítés megfizetése a bírósági tárgyalás megkezdése nélkül megtörténhessen. Ez a megoldás gyorsabb a peres eljárásnál és mind a vétkes, mind az elszenvedők számára jobb esélyekkel és emberibb megoldásokkal kecsegtethet. Ám itt sem szabad alkuba bocsátkozni, a jogi szakértő bevonása kiemelten nagy fontossággal bír ekkor is.

dr. Tóth Renáta
ügyvéd

www.jogipraktikak.hu
06-30/711-8-115