Ébredés és tudatosság

"Honnét vagy hát olyan biztos abban, hogy mindaz, amit érzéked és értelmed segítségével ébrenlétedben valóságosnak tartasz, az tényleg valóság; attól az állapottól függetlenül, amelyben éppen vagy? Mert lehet, hogy rád tör egy olyan állapot, amely az ébrenlétedhez úgy viszonyul, mint az ébrenléted az alváshoz., s így ébrenléted hozzá képest alvás csupán! És ha eljön ez az állapot, megbizonyosodhatsz arról, hogy minden, amit értelmeddel elgondoltál, csak a fantázia üres játéka volt." - Al- Ghazalij

A fenti sorokat több mint 800 éve írta az iszlám misztika egyik legkiemelkedőbb alakja. Tökéletes példája ez annak, hogy az emberi tudat ébredésének gondolata egyáltalán nem újdonság. A lehető legkülönbözőbb kulturális hátérből érkező gondolkodók, bölcsek, misztikusok, és próféták, már évezredek óta próbálják megvilágítani azt a tényt, hogy az emberi létezéssel valami nincs teljesen rendben. Ezért néhány embert szentté avattak, de olyan is volt, akit meggyilkoltak a történelem folyamán. Minden próféta vagy misztikus az adott kor nyelvén, más és más szimbólumokkal, metaforákkal fogalmazta meg, de a lényeg mindig ugyanaz volt. Az egyén és az emberiség létezését túlságosan az elme dominanciája határozza meg, holott a létezésben lehetősége van sokkal mélyebb tudatállapotok átélésére, s egy gyökeresen más minőségű élet megvalósítására.


 
Ha csak futólag áttekintjük a spirituális vagy vallási hagyományokat, ez mindig visszatérő jelenség. A Koránban az iszlám szent könyvében például ezt olvashatjuk „Az emberek alszanak, s csak a halállal ébrednek fel. ”*  Az ősi indiai szent könyvek a Védák azt mondják, hogy a világ maja vagyis illúzió. G. I Gurdjieff a híres misztikus azt mondta, hogy az emberek gépek, amelyek mindössze a külső hatásokra reagálnak, mindaddig, amíg tudatossá nem válnak. Jézus úgy fogalmazott, hogy az emberek „nem tudják, mit cselekszenek.”. Napjaink tudománya arra a következtetésre jutott, hogy az ember agyi kapacitásának csak néhány százalékát használja. A megfogalmazás tehát változott, de mindig ugyanarra a jelenségre utal.

Ha egy kicsit is képesek vagyunk őszintének lenni önmagunkhoz, akkor beismerhetjük, felbecsülhetetlen mélységű igazságok rejlenek a fenti kijelentésekben. Elég, ha csak végigtekintünk az emberi történelmen, különösen az elmúlt évszázad eseményein, háborúk és konfliktusok végtelen sorát látjuk. Természetesen a legtöbb modern „tudós”, megmagyarázza ezt nagyon szépen felépített tudományos elméletekkel, hogy a harc, és a küzdelem természet rendje, vagy ilyen az emberi természet, és még sorolhatnánk a hasonló semmitmondó teóriákat. Szerencsére egyre többen ismerik fel a spirituális tudás jelentőségét, és nem veszik természetesnek a szellemi és anyagi világ elkülönítését. Rájönnek, hogy a tudomány és a vallás szétválasztása csak mesterséges és felbecsülhetetlenül hasznos lehet megérteni mit is akarnak a próféták és misztikusok sugallni.

Azzal kezdődik az ébredésed, amikor megkérdezed magadtól: Természetes az állapot, amelyben élek? Biztos, hogy amit látok, hallok, gondolok, tapasztalok, a teljes valóság? Természetes –e az a rendszer, és azok a szokások amelyek meghatározzák az életemet? El kell –e fogadnom feltétel nélkül a vallás és a politika által kialakított normákat? Vagy képes vagyok megtalálni a saját értékeimet?

Amikor ehhez hasonló kérdések merülnek fel benned, az már biztos jele az ébredésednek. Ezt követően azonban az éber Figyelem képességét kell önmagadban kialakítanod. Ez azt jelenti, hogy tudatossá válsz a saját testi, érzelmi, mentális állapotodra, anélkül, hogy azt pozitívnak, vagy negatívnak minősítenéd, s annak megfelelően meg akarnád változtatni. Ha tudatára ébredsz mentális és emocionális szokásaidnak azzal leszel képes a valódi önismeretre. Felismered lényedben azt, ami nincs az időbe ágyazva, és túl van a gondolati és érzelmi dimenziókon. Amíg ez az állapot nem elég erős addig bármilyen cselekedet – még a legnemesebb cél érdekében véghezvitt is - haszontalan vagy nehézkesen megvalósuló eredményt fog létrehozni. Ennek a legfontosabb oka, az elme teremtette ego egyik alapvető jellemzőjében, az önmagát megerősíteni szándékozó mechanizmusban, vagyis a biztonság iránti vágyban keresendő. Ezért kell először a saját mentális szokásoknak a tudatában lenni. Anthony de Mello a 20. század egyik legnagyobb misztikusa így fogalmazott: “Amíg nem vagy önmagad tudatában, addig nincs jogod beleavatkozni sem az emberek, sem a világ dolgaiba.”

Ezt a kijelentését ő azzal magyarázta, hogy a szépen hangzó jelmondatok (béke, szabadság, demokrácia, segítség, karitatív munka, stb.) ellenére az ember valódi célja legtöbbször a benne lévő bizonytalanság megszüntetése, amit csak kivetít egy „külső” problémára. S a probléma elleni küzdelem látszólag hozhat ugyan megoldást, de valójában a személyiség identitástudatát hivatott erősíteni. Ennek a törvényszerűségnek a felismerése egybeesik a kvantumszemlélet által mindenki számára elérhető tapasztalattal: amíg az Egyénben konfliktus van addig a világban is lennie kell, hiszen a „külvilág” a belső világ tükröződése.


A valódi béke pedig mindaddig elérhetetlen, amíg valaki csak az elme által dominált tudatállapotban létezik és csak néha, véletlenszerűen ébred rá a tudatosságának mélységeire. Ennek fényében számodra is megvilágosodik a következtetés: Csak a tudatosságod állapotában bekövetkező változás által megjelenő Béke jelentheti a megoldást életed, s a világ, kihívásaira. Ha tudatára ébredsz a saját kondicionált gondolkodásmódodnak és kilépsz a gondolati valóság korlátozott keretei közül, akkor teljesen új lehetőségekkel, képességekkel, és színekkel gazdagodik életed, így képes leszel a globális ébredésben részt venni.

[kapcsolodo_cikkek] 
részlet “Szatmári L. Miklós: A bizonytalanság biztonsága - Kvantumszemlélet a mindennapokban” c. könyvéből.

 *Idézi: Al-Ghazalij: A tévelygésből kivezető út Mikes Inertnational, Haga, 2003 6. o.