Félig - tréfás életbölcsességek

Élettapasztalat: az a felesleges tudás, ami a tapasztalónál már elkésett, a fiatalnak pedig túl korai, így utóbbi nem hiszi el, hogy igaz.

ÉLETTAPASZTALAT: az a felesleges tudás, ami a tapasztalónál már elkésett, a fiatalnak pedig túl korai, így utóbbi nem hiszi el, hogy igaz.

HIT az, amiről az emberek elhitetik magukkal, hogy igaz, és, habár rögvest sejtik: nem igaz, később már túl lusták és gyávák bevallani a valót.

HITETLENSÉG az, amikor az emberek elhitetik magukkal, hogy a számukra kedvezőtlen dolog nem igaz, habár rögvest sejtik, hogy igaz, ámde érdekből és lustaságból kitartanak a „nem igaz” mellett, míg végül a dolog - részben a makacs hitetlenkedés miatt is - valóban elveszti eredeti igazságtartalmát, és akkor a hitetlenkedő így kiált fel: „Nem megmondtam?!”EREDMÉNY az, amiről később kiderül, hogy nem is eredmény, vagy semmiképpen sem akkora, mint azt az eredményt elérő kezdetben, boldog-balgán hitte.

KUDARC az, amelyről később kiderül, hogy valójában nem is kudarc, vagy, ha az is, korántsem akkora, mint a kudarcot elszenvedő eleinte hitte.

FELESÉG az, aki férjének eleinte jobbik felét mutatja, később viszont inkább a másikat, de jó feleségnél kiderül, hogy az a másik fele sem annyira rossz.

HŰTLENSÉG, ha házastársi, az, amelyről később kiderül: a hűség jobb lett volna.

HŰSÉG, ha házastársi, az, amelyről sohasem derül ki: más jobb lett volna, - avagy mégsem?

NŐI KARRIER nem más, mint nőiségét elvesztett nő sportkerékpárja, mely utóbbi láttán párja előbb-utóbb másfelé kerekezik el, és a nőből a férfiakat gyűlölő, magányos biciklista lesz.

TAPASZTALATLANSÁG az a szűzies állapot, amelyhez jó, ha birtokosa elegendő testi-lelki sebtapasszal rendelkezik.

PÁLFORDULÁS Hungaryban, ahol oly gyakran íródnak köpönyegforgatókönyvek, hogy egy érdekből végrehajtott 180 fokos nézetfordulat már nem is érdekesség, kicsit mást jelent, nevezetesen azt, amikor Péter Pálhoz fordul, ekképpen: - Édesöcsém, helyezd már el azt az átoklusta fiamat Főhivatalodnál és neveztesd ki főtisztviselőnek, tudod, áll rá a mondás, miszerint „nagy paraszt, csak földje nincs”, de, ugye, segítségeddel földbirtokot is szerezhet?! Tedd már meg nekem ezt a kis szívességet, mit számít ebben az országban, ott a magasban, ha egy naplopóval több kap kalácsot!”

BÖLCSELŐ az, aki az embereket a nemes gondolkodás és erkölcsös tettek szükségességére figyelmezteti egy olyan világban, ahol a körülmények éppen mindezek ellenkezőjének kedveznek, így bölcs tanítása dícsérendőnek és egyúttal füles szamárságnak ítélendő.

ÉLET az, amit Kismagyarországon az átlagember tisztességesen még elképzelni sem tud, amit pedig él, - az valójában nem élet!

SZÜLETÉS az az esemény, amelynél az Állam egyik szeme sír, a másik nevet: a világrajött rögvest növeli az Állam kiadásait, sőt, később óvoda, iskola is kellhet a kis elvetemültnek, ezzel szemben, lehet, hogy felcseperedvén közrabszolgává lesz, és akkor az Állam adóhivatali kezével lenyúzhatja róla még a hetedik bőrt is.

HALÁL: nem más, mint statisztikai számadat, amelyik, akár a születés, munkát ad a kishivatalnokoknak, csak amíg utóbbi beírásost, ez kiírásost.Az Állam, ha illeték formájában örököl a megszünt számadat után, - boldog, ha nem örököl, akkor is boldog: nem kell számára nyugdíjat és szociális segélyt fizetnie, ám azért a kötelező részvétillemből az Állam is kiveszi képmutató részét.

MA az a nap, amelyiken belátjuk, hogy ma már nem érdemes csinálnunk semmit sem, mert a semmi nélkülünk is létrejött.

TEGNAP az a nap, amelyről már elfelejtettük azon ígéreteinket, melyek betartásához nem fűződik semmi érdekünk.

HOLNAP az a nap, amelyről a mában eltervezzük, hogy mennyi értelmes és hasznos dolgot fogunk csinálni majd, habár halványan, tudat alatt, sejtjük: egy fenét lesz így!

VÉGTELEN az a megmérhetetlen mértékegység, amelyet véges aggyal megérteni nem lehet, de, ha az agy filozófusé, akkor a végtelenségig el lehet róla filozofálni.

HALHATATLANSÁG az az mámorító érzés, melyet a magát nagy embernek képzelő emberke érez, ha életművecskéjére gondol, mivel hallatlan ostobasága miatt fel sem tudja fogni: ha már nem erőszakoskodik itt a mában, akkor holnapra mindenki elfelejti.

NEMZETI az, ami színház.
Lelkes Miklós: FÉLIG-TRÉFÁS ÉLETBÖLCSESSÉGEK /1/