Te is társas magányban élsz?

Magányos bárki lehet. Az is, aki párkapcsolatban él, vagy akit barátok, esetleg család vesz körül. A magány ismérve nem az emberi kapcsolatok mennyiségében keresendő, hanem a minőségében. Míg az egyedüllét építően hathat az egyénre, addig a magány szükségszerűen romboló hatással van az emberi pszichére. Különösen fontos tehát felismerni a jeleit annak, ha magányosak vagyunk egy-egy társas kapcsolatban.

Az ember társas lény: fontos érzelmi szükséglete a csoporthoz való tartozás. Ha nem kapja meg a szeretetet, a megbecsülést, az őszinte figyelmet, az komoly problémákhoz vezethet.
Sokan hiszik, hogy az emberi kapcsolatok önmagukban szavatolják ezeknek a szükségleteknek a kielégítését. Pedig az ember társak között is érezheti magát egyedül, családi-, baráti, vagy párkapcsolatban is kialakulhat az, amit a szakirodalom társas magánynak nevez.


 
Lássunk most három ismérvét ennek az állapotnak!

1. Nincs kivel megosztani az érzéseket, a gondolatokat!

Ha úgy érezzük, a másikkal folyamatosan elbeszélünk egymás mellett, nincsenek közös pontok, érdeklődési kör, vagy beszédtéma. Ha azt tapasztaljuk, hogy nincsenek közös élmények, amiket megélnénk, nincsenek közös programok, amiken részt vennénk. Ha többet végzünk bizonyos tevékenységeket egymás mellett, mintsem együtt. Ha a kommunikáció kimerül a hétköznapi életvezetésre vonatkozó témákban, akkor pusztán egymás mellett élünk, nem pedig együtt. Egyedül vagyunk a belső világunkkal. Nincs kivel megosztanunk, vagy tovább formálnunk azt.

Pedig az együtt létrehozott, megalkotott dolgok, közösen megélt pillanatok azok, melyek akár egy életen át összeköthetnek embereket.
  
2. Nincs kitől érzelmi támogatást, segítséget remélni!

Ha úgy érezzük, nem érdemes elmesélni egy-egy történést, megosztani egy-egy problémát. Ha azt tapasztaljuk, hogy a gondjaink inkább bosszantják a másikat, semmint gyámolítást váltanának ki belőle. Ha inkább magunk próbálunk megküzdeni a nehézségekkel, mert tudjuk, mástól úgysem kapnánk segítséget, akkor bizony egyedül vagyunk, bárkivel is osztjuk meg épp a mindennapjainkat.

A társas támasz szerepe kiemelt fontosságú. A másik érzelmi támogatása akár a fizikai fájdalom elviselését is könnyebbé teheti. 

3. Nincs kinek a részéről figyelmet, érzelmi odafordulást kapni!

Ha azt tapasztaljuk, a másiktól nem kapunk elég figyelmet. Ha azt érezzük, a saját szükségleteink figyelembevétele másodlagossá vagy harmadlagossá vált. Ha a véleményünk nem bizonyul fontosnak, ha az érzéseink megértése a háttérbe szorul, akkor nem kapjuk meg azt, amire az egyik legnagyobb szükségünk van.

Fontos, hogy kellő időt, és energiát fordítsunk egymásra. Legyen motiváció kérdezni, legyen lehetőség válaszolni, legyen alkalom kifejezni egymás felé az érdeklődést, a figyelmet és megértést.