Párkapcsolati játszma

Mielőtt értelmeznénk a párkapcsolati játszma fogalmát, meg kell ismerkedünk Eric Berne által létrehozott személyiség énállapotokkal. Felnőtt, gyermek , szülői énállapotokat különböztet meg. Mindhárom énállapot bennünk van, és attól függően, hogyan kezdeményeznek velünk kapcsolatot/tranzakciót hívódnak elő.

Szülői-én állapotra jellemző, hogy minden tekintélyelv itt jelentkezik, amit valaha kaptunk. Szabályok, előírások, tilalmak, egy nagyon merev része ez a személyiségünknek.

Gyermeki-én állapot személyiségünk legősibb, legeredetibb része. Az összes ösztönösen jövő érzéseink, félelmeink, gondolataink, véleményünk gyűjtőhelye. Leginkább az akarat és az érzések irányítják gyermeki énünket.

Felnőtt-én állapot a személyiségünk azon része, amely reálisan és önállóan képes értelmezni a valóságot. Információkat gyűjt, felméri az esetleges következményeket, lehetőséget mérlegel, problémát próbál megoldani, kezelni.

A három én állapot közül a felnőtt én állapot feladata összehangolni és egyensúlyba hozni a szülői-gyermeki én állapot vágyait, elvárásait.


Amikor párkapcsolatban vagyunk akkor ezek az énállapotaink különböző helyzetekre reakciókra generálódnak. Bizonyos ismétlődő, visszatérő helyzeteknél, jellemzően mindig ugyanabban az énállaptban történik meg a tranzakció. Ennek a helyzetnek a kimenetele számunkra már ismerős, jól látható, és mégis minden egyes alkalommal belemegyünk. Valójában ezt az ismétlődő, mindig ugyanolyan kimenetelű tranzakciókat hívjuk játszmáknak.

A játszmáknak lényege bujtatott nyereség mindkét fél részéről, ami valójában biztonságosságot és stabilitást ad. A játszma nyeresége több szinten értelmezhető: minden játszmának van egy felszíni rétege, ami az események ismerős megszokott egymásutániságát jelenti. Pl. én szólok a férjemnek, hogy megbántott valamivel, ő minden alkalommal megkérdőjelezi az én érzéseimet, ezen én egyre inkább idegesebb leszek, amit ő megérez, és elkezd cinikus lenni, ezen megsértődöm, és kiborulok, ő felhúzza magát és tovább mondaná a magáét, nem hagy kilépni a helyzetből a végén tehetetlen állapotban kerülök és elkezdek kifordulni önmagamból.

[kapcsolodo_cikkek] 
A játszmák mélyebb nyeresége mindig pszichológiai szint, ami valójában valami gyerekkori elakadásból fakad, és pszichológiai szükségletet elégít ki. Valójában a fenti példában én ilyenkor megsértődőm és távolságot tarthatok a férjemtől, tehát elkerülhetem az intimitást meghittséget.
Valójában a játszma egy kompromisszum, vagyis felvállalunk bizonyos mértékű konfliktust az intimitás elkerülése érdekében. Úgy érezzük ez még mindig egy kisebb rossz, mintsem közelébe kerülni, megélni bizonyos érzéseket stb, melyektől félünk.